Byrax
Topic Author
Posts: 718
Joined: Fri 08 Jan 2016, 10:42
Location: Mythic North

Alternativa naturlagsförklaringar?

Wed 24 Feb 2016, 11:39

Jag gillar de alternativa tolkningarna av naturlagar med mer som ibland skymtar förbi i romanerna;zepelondern med de rymmande eldandarna, gravitationen - dvs varför faller äpplen nedåt - i Perrimas sägen om jorddragarna, vindarnas beskaffenhet och liv osv.

Jag tänkte använda mig exemplen ovan i spelet genom att smyga in dem som fakta om hur världen fungerar för att ge spelarna lite att fundera över och fnissa åt, men skulle behöva fler exempel. Vill minnas att jag läste ngn till bra förklaring av ngt fenomen i slutet av Svavelvinter också, men kan för mitt liv inte hitta den nu.

Finns det några fler liknande exempel som läsekretsen hittat i romanserien?
 
Baldyr
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Alternativa naturlagsförklaringar?

Wed 24 Feb 2016, 16:36

Kamalkus lägger fram sina teorier om åska, månljus samt månförmörkelser i Slaktare små.
 
Byrax
Topic Author
Posts: 718
Joined: Fri 08 Jan 2016, 10:42
Location: Mythic North

Re: Alternativa naturlagsförklaringar?

Mon 29 Feb 2016, 15:42

Bra och taget!
 
User avatar
Brior
Posts: 894
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Alternativa naturlagsförklaringar?

Mon 29 Feb 2016, 16:01

Grunden i det mesta är ju att den trakoriska världen är besjälad, dvs levande varelse av olika elementartillhörighet är inblandade i naturfenomen. Därmed inte sagt att allt är besjälat. I själva verket gör jag en poäng av att inte förklara sådant för tydligt i romanerna. Bergen har en ganska stor roll i romanerna vilket särskilt kommer att visa sig i den sista delen.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests