Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Kamest

Sun 21 Feb 2016, 16:00

Staden Kamest omnämns mest i förbifarten i romanerna, däribland att staden har en "gyckelmarknad". Den gamla Trakorien-modulen har blivit något förlegad då staden verkar ha flyttats uppför floden för att göra plats för Yttersjuda, men beskrivs där som "hamnstad" och "centrum för handel med sylvoleum". (Numera verkar sylvoleumhanteringen ha förlagts till Mazmatra istället.)

Då karaktärerna i vår kampanj eventuellt väljer att resa genom staden har jag haft anledning att fundera litet mera, här några uppslag:

Coimatrifloden torde vara tämligen bred och rinna i maklig takt, och inte minst vara farbar såväl för segel, meddels åror och med pråmar dragna av oxar eller stäpphörningar. Staden grenslar floden på båda strandbankar, med kajer för lastning och flera höga broar som förbinder stadsdelarna. Broarna ser jag som överbyggda med främst butiker och verkstäder, inte minst för juvelare och silversmeder. Just dessa skrån är också tongivande i staden och sköter mycket av det praktiska för hertighusets räkning.

Staden beskrivs av Brior Brådfot (i den gamla reseberättelsen) som en "blomstrande handelsplats" medan Klamender Gomba omtalar den som en tarvlig "grovhåla" i Slaktare små. Jag föreställer mig i alla fall att kloaker och rännstenar tömmer stadens tarv i samma flodvatten där kläder tvättas och där befolkningen hämtar sitt dricksvatten. Den vattniga avföring som detta resulterar i regnar i sin tur åter över flodpassagerarna från de många offentliga toaletter som finns på ovan nämnda broar.

Även på landbacken är staden eländig, även om slumkvarteren varvas med rika tempel och handelshus. Bortom bebyggelsen glänser tinnar och torn från hertigfamiljens många palats, varav Ialsop da Kamestis eget residens lyser starkast. Staden är även känd för allt stöldgods som samlas där från hela regionen och som omsätts av stadens rika gillen. Dessa präglar givetvis egna mynt med tillstånd av hertigen, som även ser mellan fingrarna på det allmänt utspridda falskmynteri som dessa ägnar sig åt.

Just när spelet utspelar sig för vår del har en komplott av kejsarinnan Heneguya misslyckats i skuggspelet, där hon försökt tillsätta en kejsartrogen domare för att stävja det legaliserade fusket i Kamest. I skuggspelet var det Ialsops resurs Rikedom som lyckades stjälpa komplotten, vilket i karaktärsspelet gestaltas av att kejsarfientliga protester utspelar sig på gatorna, arrangerade som en festival av Silversmedernas och Juvelarnas gillen. Misshagliga och illojala element har blivit lynchade, däribland en ranzinermunk som råkade befinna sig på fel plats vid fel tillfälle...

Fler uppslag, någon? Generellt tycker jag att stadens kynne ska spegla hertigens eget, som ju är egennyttigt, brutalt och tarvligt.
 
User avatar
Brior
Posts: 894
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Kamest

Sun 21 Feb 2016, 21:16

Jag kan bara tillägga att romanen säger att Kamest klättrar på en sluttning där bara hamnkvarteren är låglänta (skulle säga att staden huvudsakligen ligger på sydsidan floden)
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Kamest

Sun 21 Feb 2016, 21:30

Aha, då har jag missat detta. Tackar för rättningen!
 
User avatar
Brior
Posts: 894
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Kamest

Sun 21 Feb 2016, 22:35

Aha, då har jag missat detta. Tackar för rättningen!
Du har nog inget missat, utan detta står i Vanderland som inte kommit ut än ;-).
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Kamest

Sun 21 Feb 2016, 23:46

Ha! 8-)

Oavsett så passar det minst lika bra att tarvet rinner nedför sluttningen för att slutligen skvätta på de förbipasserande karaktärerna.
 
User avatar
Brior
Posts: 894
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Kamest

Sun 21 Feb 2016, 23:57

Ha! 8-)

Oavsett så passar det minst lika bra att tarvet rinner nedför sluttningen för att slutligen skvätta på de förbipasserande karaktärerna.
Det är naturligtvis den enda rimliga lösningen vilken beskrivits redan i Skuger. Eller som Godwald "Den slipprige" brukar säga: "Naturen är så inrättad att avskräde flyter utför och samlas på det lägsta. Skulle kanske tarvet vara finare än annan mög vi hivar utmed backen?"
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Kamest

Tue 23 Feb 2016, 22:21

Jag kan bara tillägga att romanen säger att Kamest klättrar på en sluttning där bara hamnkvarteren är låglänta (skulle säga att staden huvudsakligen ligger på sydsidan floden)
Innebär inte detta även att stora delar av staden ligger i skugga under stora delar av dygnet?
 
User avatar
Brior
Posts: 894
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Kamest

Tue 23 Feb 2016, 22:45

Jag kan bara tillägga att romanen säger att Kamest klättrar på en sluttning där bara hamnkvarteren är låglänta (skulle säga att staden huvudsakligen ligger på sydsidan floden)
Innebär inte detta även att stora delar av staden ligger i skugga under stora delar av dygnet?
Kullarna är ganska flacka i området och det är snarast österläge, men visst.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests