Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Joobalashersekten

Sun 10 Jan 2016, 18:32

Jag begrundar skrifterna angående Kishatet och försöker reda ut huruvida Joobalashersekten är på Manzonlas sida eller ej. Det gamla spelmaterialet tolkar jag som att Joobalasherna råkar illa ut efter Manzonlas kupp och att de följaktligen får stort inflytande under Stegos ockupation, och rent av på Stegos. I den nya världsboken, som ju ska vara uppdaterad vad gäller tidslinjen och där Manzonla är den sittande Shar Kishati, sägs att "Den extrema Joobalashersekten har stort inflytande". Är detta i så fall en miss och Joobalashersekten borde numera istället ha beskrivits som en subversiv sekt som hålls tillbaka efter maktskiftet?
 
User avatar
Gaddeborg
Posts: 162
Joined: Tue 18 Feb 2014, 17:40

Re: Joobalashersekten

Wed 13 Jan 2016, 14:23

Jag gissar på att det är ändrat. I min kampanj så blir det som i de gamla äventyren. Trots att Joobalashersekten och Vite Shamash har lite gemensamt så är de bägge fiender till de korrumperade Mazonla-svartsärkarna.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests