User avatar
Gaddeborg
Topic Author
Posts: 162
Joined: Tue 18 Feb 2014, 17:40

Att ta sig till mörka Stegos

Wed 12 Aug 2015, 00:32

Hur skulle man egentligen kunna ta sig till Stegos under skuggan?

Varken luft eller vatten bär, även om man möjligtvis kan glidflyga in. Vi ponerar även att det är ett oändligt djupt schakt vid havsbottnen, så man inte kan knalla in längs bottnen med någon enkel magi. Vad finns det för idéer?
 
User avatar
Brior
Posts: 894
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Att ta sig till mörka Stegos

Wed 12 Aug 2015, 15:58

Bara för att göra det besvärligare: Jag vill minnas att jag tänkte mig havsbottnen närmast ön som bottenlös dy. Den håller alltså inte att gå på heller.
 
Baldyr
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Att ta sig till mörka Stegos

Wed 12 Aug 2015, 17:49

Teleportation känns uppenbart. Irminsulträdet från romanerna är äldre än mörkret, då det kristalliserades i samband med förbannelsen. Alltså kan Melealina ha besökt platsen tidigare och kan återvända dit.

Själv tänkte jag ta fasta på att det finns ett Irminsulträd på varje landakänning, åtminstone som jag väljer att tolka saken. De kan dock se lite olika ut, exempelvis lär Kronolaben i Tricilve vara en människoskapad Irminsul efter den gudomliga vävens ritning.

Själv funderar jag som bäst över Marjuras motsvarighet. Tänkte att Malek Mangus sökte denna som novis men gick bet på uppgiften. Däremot kan den ju dyka fram ur isen så småningom. Det kan rent av finnas i Krau-Ki, såvida inte crurerna högg ner den förståss.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest