User avatar
Gaddeborg
Topic Author
Posts: 162
Joined: Tue 18 Feb 2014, 17:40

Bortglömda klavykiska gudar?

Thu 23 Apr 2015, 23:44

Nyligen stötte mina karaktärer på en gammal klavykisk grav som ivrigt grottkrälades, körde detta OSR-äventyr https://drive.google.com/file/d/0B_d6vs ... dpTzQ/edit förlagt till Abrolunderskogen i Saphyna. Graven var av den klavykiska riddersfrun Krysynka som etablerat sig där omkring tiden för första ransarderkriget.

Inuti stötte de på en del gamla statyer och avbildningar av gudar och hjältar, bland annat en stay av en fyrarmad nunna. Jag lät de lärde tolka den som Shiasta, en aspekt av antingen Tiamat eller Luvena som inte var helt okontroversiell att dyrka på den tiden och sedemera fallit i glömska.

Vilka fler egendomliga gudar och aspekter av nuvarande gudar skulle man kunna tänkas finna i klavykiska ruiner? Inför exempelvis fokaleslätten kommer det att behövas en hel del arkeologisk mystik. Någon som får några bra idéer?
 
Baldyr
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Bortglömda klavykiska gudar?

Sat 25 Apr 2015, 23:53

Jag tror att du är på rätt spår med bortglömda aspekter av befintliga gudar. Man kan dock även tänka sig lokala skyddsgudar, antingen över ett område eller en företeelse - eller näring. En lokal saphynsk vingud, kanske? En ransadisk tolkning av Ereshkigals gemål Nagral? I Kishatet torde många lokala gudomar ha fått bereda plast åt uppkomlingen Shamash, men det torde finnas spår kvar som överlevt bildstormare från Albarunzia. Andra äldre makter kanske dyrkas fortfarande, fast som medlemar av sanningsgudens egen pantheon, ungefär som katolska skyddshelgon.
 
User avatar
Gaddeborg
Topic Author
Posts: 162
Joined: Tue 18 Feb 2014, 17:40

Re: Bortglömda klavykiska gudar?

Tue 28 Apr 2015, 21:12

En ransadisk tolkning av Ereshkigals gemål Nagral? I Kishatet torde många lokala gudomar ha fått bereda plast åt uppkomlingen Shamash, men det torde finnas spår kvar som överlevt bildstormare från Albarunzia. Andra äldre makter kanske dyrkas fortfarande, fast som medlemar av sanningsgudens egen pantheon, ungefär som katolska skyddshelgon.
Den här Nagral, vart kan man läsa om honom? Låter som utmärkt gudom, behöver expandera pantheonen lite. Samma angående ransardernas Wodur, finns det något samlat skrivet om den pantheonen?
 
Baldyr
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Bortglömda klavykiska gudar?

Wed 29 Apr 2015, 10:38

Nagral är gemål till Ereshkigal, bland annat, och beskrivs i detta sammanhang.

Vad gäller ransardernas tro så beskrivs den i nya världsboken. Generellt skulle jag dock säga att det finns en enda panteon bland skapargudar, även om enskilda gudomar dyrkas mer på vissa ställen än andra. Speciellt lokala skyddsgudar eller makter knutna till olika företeelser.

Allt IMHO givetvis.
 
User avatar
Gaddeborg
Topic Author
Posts: 162
Joined: Tue 18 Feb 2014, 17:40

Re: Bortglömda klavykiska gudar?

Wed 06 May 2015, 20:48

Ah, har redan introducerat Wodur som ransardernas övergud , som han hette i den gamla DoD-utgåvan - mer en Odenkaraktär. Men tittade igenom de nya och tänker mig att de får ha en tjurkult också, som en av de äldsta rikena. Nagral låter utmärkt som glömd gudom, speciellt eftersom mina spelare inte hört ett ord om honom hittils!

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest