Page 1 of 1

Världsboken (Femte Konfluxen)

Posted: Fri 26 Dec 2014, 09:45
by Henke
I stycket om Dolken Demens så står olika alternativ där spelarna kan hitta dolken i Cruri eller att den redan tidigare hittats av gravplundrare och till sist hamnat hos Grotabelia. Om jag inte missminner mig så är den magiska dolken (enligt romanen) egentligen inte alls från Cruri utan ett förfalskat gravföremål som Silvia Miranda besvärjt så det skall se ut som det kommer från Cruri. Genom ett missöde så har själen från Ottars rådgivare Demens fastnat i dolken i samband med besvärjandet som därefter visades upp för att ge vapensmugglarna passage till den i övrigt hårt kontrollerade ön.

Jag förstår givetvis att kapitlet enbart ger förslag på situationer, men tycker ändå att skeendet från romanen borde funnits med bland alternativen.

Re: Världsboken (Femte Konfluxen)

Posted: Fri 26 Dec 2014, 12:47
by Brior
Om jag inte missminner mig så är den magiska dolken (enligt romanen) egentligen inte alls från Cruri utan ett förfalskat gravföremål som Silvia Miranda besvärjt så det skall se ut som det kommer från Cruri.
Du har helt rätt Henke och det finns dessutom ytterligare en aspekt på detta som avslöjas i seriens sista bok. Ingen stor sak dock utan kan nog lätt anpassas.

Re: Världsboken (Femte Konfluxen)

Posted: Wed 07 Jan 2015, 18:06
by Jerry
Jag förstår givetvis att kapitlet enbart ger förslag på situationer, men tycker ändå att skeendet från romanen borde funnits med bland alternativen.
Skarpögt, Henke. Det rör sig om ett rent och skärt misstag. Får föra in det som errata inför nästa utgåva, antar jag.

/Jerry, för övrigt spänd på den "ytterligare aspekten"...

Re: Världsboken (Femte Konfluxen)

Posted: Thu 08 Jan 2015, 00:52
by Brior
/Jerry, för övrigt spänd på den "ytterligare aspekten"...
He, he ...