User avatar
Brior
Posts: 894
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Staden O

Fri 26 Dec 2014, 14:38

Baldyr: Jag mailade dig den vridna kartan över Härnösand, men har nog aldrig haft en med namn inprickade. Kanske Peter har det?

Hälsar
Erik G
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Staden O

Fri 26 Dec 2014, 14:43

Baldyr: Jag mailade dig den vridna kartan över Härnösand, men har nog aldrig haft en med namn inprickade.
Tack! Jag lade upp den på Google Drive, enligt önskemål: https://drive.google.com/file/d/0B2RWFZ ... d0RHZLYTRr

Någon får som sagt gärna komplettera bilden med namn och annat. :)
 
User avatar
Peter
Posts: 581
Joined: Sat 09 Apr 2011, 14:52

Re: Staden O

Fri 26 Dec 2014, 17:18

Som följer:

Kärnön - Åbordsön
Kornellas Holme - Vålö
Kaurix - Hemsön
Dingul - Lungön
Nolan - Härnön
Sondrio - Halvön med Lövvik - omtolkad som ö
Knivudden och Oberget - Hornön (där höga kustenbron landar)

P.s. Det är också möjligt att tänka sig Storön som Sondrio och halvön med Lövvik som Knivudden. I själva verket finns det gott om ytterligare öar och uddar som skulle kunna namnges och beskrivas.
Check out my BoL heroic migration period hack - Barbarians of the Dark Ages
Kolla mitt ny-klassika BRP-derivat - Monster och Människor
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Staden O

Sat 27 Dec 2014, 18:44

Jag gjorde ett försök att tolka kartan men då den var upp-och-ned samt då flera namn på öar saknades är det mycket möjligt att jag bommat något.

Image
 
User avatar
Peter
Posts: 581
Joined: Sat 09 Apr 2011, 14:52

Re: Staden O

Sat 27 Dec 2014, 22:04

Ja just så - roligt.

Jag tänker att vattnen mellan öarna där nog är ett virrvarr av båtar. Bredvid ståtliga karaveller kan det ligga primitiva roddkanoter från korald eller enkla korackler - och roddskyttlar och gondoler i ständig trafik. Samt att fastlandets stränder och de mindre kobbarna där det är som mest vindutsatt är belamrade av små stenskyffen och snedtakshyddor för sluminvånare och stamfolk.
Check out my BoL heroic migration period hack - Barbarians of the Dark Ages
Kolla mitt ny-klassika BRP-derivat - Monster och Människor
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Staden O

Sat 27 Dec 2014, 22:19

Tänker att småöarna kan ha något särskilt syfte också, exempelvis kan man koka fiskolja på en medan en annan upptas av ett storskaligt tvätteri. Ägare och personal bor och verkar sålunda på holmen medan kunder och leverantörer får ta sig ut till inrättningen. Verksamheten sätter så att säga prägel på invånarna, vilka allt mer sällan lämnar sin trygga hamn.
 
User avatar
Peter
Posts: 581
Joined: Sat 09 Apr 2011, 14:52

Re: Staden O

Sat 27 Dec 2014, 22:25

Tänker att småöarna kan ha något särskilt syfte också, exempelvis kan man koka fiskolja på en medan en annan upptas av ett storskaligt tvätteri. Ägare och personal bor och verkar sålunda på holmen medan kunder och leverantörer får ta sig ut till inrättningen. Verksamheten sätter så att säga prägel på invånarna, vilka allt mer sällan lämnar sin trygga hamn.
Tänk på att Staden O som det är skrivet är baserad på en maffia-struktur - man har de rättigheter och tryggheter man mäktar försvara, vilket innebär att allt territorium och/eller verksamhet är inpinkat av furstehus, gillen eller klaner - finns det en tvätteriholme så finns där också ett gille eller en patron eller beskyddare. Detta borde innebära att även om det visst kan finnas områden med ett tydlig syfte är det troligtvis vanligare med blandade kvarter under en särskild faktion - kanske med egna skyddsanläggningar - åtm i mitt huvud :)
Check out my BoL heroic migration period hack - Barbarians of the Dark Ages
Kolla mitt ny-klassika BRP-derivat - Monster och Människor
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Staden O

Sat 27 Dec 2014, 22:56

Menar just att om man faktiskt lyckas försvara sin egen lilla holme så har man precis blivit sin egen faktion. Troligen försöker någon annan sätta sig över en och det slutar med att man betalar beskydd till denna mäktigare gruppering. Fast en palissad och andra försvarsanläggningar kan inte skada! När sedan "beskyddaren" är tillfälligt försvagad kan man försöka slå sig fri, vilket bara slutar med att man förskansar sig ännu hårdare på sin lilla holme. I slutändan betalar man nog beskydd till någon annan, allt medan den dagliga näringen har sin gilla gång...
 
ancientspace
Posts: 9
Joined: Wed 05 Feb 2014, 02:08

Re: Staden O

Wed 01 Apr 2015, 21:51

Menar just att om man faktiskt lyckas försvara sin egen lilla holme så har man precis blivit sin egen faktion.
Fungerar på samma sätt med stater. Men då snackar vi maffiastruktur på en helt annan nivå.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests