Page 3 of 3

Re: Världsboken

Posted: Wed 21 Jan 2015, 18:47
by ancientspace
Angående fel i Världsboken så såg jag att ni använt ordet "rank" vid ett tillfälle, åsyftande en persons rang eller grad. På engelska betyder "rank" grad eller rang, men inte på svenska. Rank betyder ostadig eller instabil. Tyvärr minns jag inte vilken sida det var.

Re: Världsboken

Posted: Tue 24 Feb 2015, 20:09
by Hopeless
Det finns inga planer på att släppa nya världsboken i pdf?

Re: Världsboken

Posted: Tue 24 Feb 2015, 22:58
by Tomas
Inte i nuläget, nej - vi ser det främst som en tryckt produkt.