Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Gudar, element och planeter

Mon 14 Jul 2014, 21:49

Jag knackar på en slags karaktärsgenerator i Java som låter användaren välja en lång rad parametrar som beskriver omständigheterna kring karaktärens födelse för att ställa ett horoskop. Utfallet består såväl av en beskrivning av karaktärens... karaktär, som värden i de fyra bloden. Istället för att utgå ifrån blodens betydelse för karaktärens fysiska och mentala egenskaper så fokuserar horoskopet på temperamentet som ju också styrs av de fyra bloden.

Nåväl, jag har alltså anledning att fundera kring vandringsstjärnorna i Trakorien, vilka till skillnad från fixstjärnorna inte formar stjärnbilderna. Såväl stjärnbilder som planeterna har nämligen betydelse i ett horoskop, och i min mycket förenklade modell väljer man bland annat en stjärnbild, som motsvarar en viss månad i kalendern - och den (eller de) planeter som varit dominerande vid födelsetidpunkten.

Eftersom alltsammans kretsar kring de fyra bloden, vilka alltså känns igen från alkemins fyra grundelement, är också stjärnbilderna indelade därefter. Jag tänkte även låta planeterna motsvara olika element, och därigenom alltså påverka karaktärens blod eller temperament. I min förenklade modell tänkte jag nog låta gudarna i den trakoriska panteonen motsvara planeterna, ungefär som romarnas gudar alltså.

Först och främst har vi då solen och månen, vilka naturligtvis motsvaras av Shamash och Luvena. Frågan är då vilka element eller blod dessa skulle influera. Vind respektive Eld, kanske? Måhända påverkar månen även Vatten genom tidvattenpåverkan?

Enki är i min mening kopplad till Vatten och Vind, medan Tammuz är kopplad till Sten genom sin koppling till jordens fruktbarhet. Inashtar är Eld och Anxalis är Vatten, medan Marduk är Vind men kanske också Eld (blixtar) och Vatten (regn)? Även Ezgela, i den händelse att hon behövs till kosmosbygget, är givetvis kopplad till Vind.

Ereshkigal och Trocuspa lämnas därhän vad stjärnhimlen anbehagar, väl? Kastyke och Tigwalvan torde vara alltför sentida nykomlingar för att tillhöra någon traditionellt vedertagen kosmologi på öarna, oavsett vad trakorier respektive merelder säger!

Tankar? Funderingar?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests