Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Shaguliternas gamla högkvarter

Fri 10 Apr 2015, 21:26

Tidsresor har jag nog aldrig ens övervägt - huruvida tiden ens är någonting man kan bläddra i, som bladen i en bok. Däremot har jag funderat kring kampanjer och äventyr i andra tidseror. Rent av spel i parallella tidsplan, där händelserna i forntiden påverkar nutiden, så att säga. Men också tvärtom, för all del; det kan ju vara en komponent i spelet att man tvingas förklara hur saker och ting sedermera blev som de blev.
 
User avatar
Brior
Posts: 894
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Shaguliternas gamla högkvarter

Sat 11 Apr 2015, 09:24

Det är kul idé, Baldyr. Nutiden skulle så att säga vara utfallet av historiens profetia och spelarnas uppgift vara att knyta samman dem. Eller tvärtom: hur påverkar ändringar i gudarna väv idag historien för att bevara kontinuiteten.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Shaguliternas gamla högkvarter

Sun 12 Apr 2015, 17:01

Ja, något sådant. Man kanske skulle kunna formulera ett regelbygge kring kausalitet, ungefär som man gjort med profetior och skuggspelet. Själva kampanjen/berättelsen kanske har något som motsvarar ett öde, som man behöver jämka samman mellan skilda tidsplan.
 
Bengt Petter
Posts: 674
Joined: Sat 09 Apr 2011, 11:27

Re: Shaguliternas gamla högkvarter

Tue 14 Apr 2015, 22:12

Jag kommer att tänka på en modul till ett helt annat spel: The Armitage Files till Trail of Cthulhu. Där byggs plotten kring handouts (brev är det väl mest) som är skrivna i framtiden. Jag har inte spelat kampanjen själv och vet att en del har haft kritiska synpunkter på den, men det är onekligen ett innovativt upplägg. Kanske kan man tänka sig liknande här. Boksidor eller bara textpartier från andra epoker som dyker upp och försvinner. En levande text? Levande bokstäver och bilder? Text som viskar eller ropar?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests