Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Shaguliternas gamla högkvarter

Sun 22 Jun 2014, 17:08

Hittade en referens till ett "citadell" i (eller utanför) Vumbra som tjänat som shaguliternas högkvarter under Shaguls egen tid som sektens ledare. Denna skall visst vara nedbränd av stadens borgare men torde kunna vara intressant i spel, väl?

Jag föreställer mig i alla fall att en underjordisk del av anläggningen kan vara mer eller mindre intakt, även om denna givetvis inte behöver innehålla något mer än fragmentariska ledtrådar. Eller så gömmer sig betydligt intressantare... saker där. Ett sådant uppslag skulle kunna vara att låta kaklunen från Järntornet befinna sig i Vumbra istället, där det sitter inspärrat i sitt fängelse. För att göra saken mera intressant skulle det ju kunna vara samma kaklun som Kamalkus (trodde sig) undkommit. Måhända har den kommit just för att förena sig med trollkarlens "trallehand"?

Det hela skulle rent av kunna göras till ett äventyrsuppslag där spelarkaraktärerna försöker spåra upp Shagulitersekten, exempelvis på uppdrag av Abzulvan. Som en bonus finns också möjlighet att blanda in Kamalkus i spelet redan på ett tidigt skede - han känner ju till en hel del som rör hans gamla lärlingskollega. Äventyret skulle rent av kunna fungera som en prolog till den egentliga konfluxkampanjen.

Oavsett efterlyses här uppslag till vad som kan ha glömts kvar i Vumbra när shaguliterna flydde till Dymra på Marjura. Någon?
 
Bengt Petter
Posts: 670
Joined: Sat 09 Apr 2011, 11:27

Re: Shaguliternas gamla högkvarter

Thu 10 Jul 2014, 11:56

Oavsett efterlyses här uppslag till vad som kan ha glömts kvar i Vumbra när shaguliterna flydde till Dymra på Marjura. Någon?
Demon med bisarra krafter? Port till en annan värld? Aggressiv men intelligent växtlighet?
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Shaguliternas gamla högkvarter

Fri 11 Jul 2014, 09:07

Ja, vad har shaguliterna egentligen lämnat efter sig i experimentväg? Kanske har experimenten brutit sig loss från sina fånghålor eller behållare - och utvecklats till någonting delvis annat med åren? Hettan från branden i citadellet ovanför kan ha fungerat som katalysator, vem vet vilka näringsämnen det nya livet har lärt sig att utnyttja i mörkret under jord?

Oavsett borde det finnas ledtrådar om shaguliternas forskning och mål, även om sammanhangen klarnar först när man besöker Järntornet i Dymra.
 
User avatar
Brior
Posts: 865
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Shaguliternas gamla högkvarter

Fri 11 Jul 2014, 13:21

Kanske vandrar fortfarande tjänare kvar i de underjordiska utrymmen, bleka och allvarliga väntar de på mästarnas återkomst, äter framodlat kött. Kanske pågår fortfarande experiment, kanske har de tagit nya vägar vars syften alltmer förvridits.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Shaguliternas gamla högkvarter

Sat 12 Jul 2014, 09:23

Ja, det är lämpligt att det finns någon att interagera med. Alltså, om man vill ha ledtrådar så behöver man dels överkomma eventuell inledande fientlighet, och dels hitta ett meningsfullt sätt att kommunicera på. Hur reagerar tjänarna (kanske rör det sig om kvarvarande klonexperiment från Shaguls tid, eller en variant på DiFolternas homunculi?) på karaktärernas ankomst? Vad tänker de om den ljusa världen ovan? Ja, vad ska man göra med dem helt enkelt?
 
Bengt Petter
Posts: 670
Joined: Sat 09 Apr 2011, 11:27

Re: Shaguliternas gamla högkvarter

Sat 12 Jul 2014, 13:27

Kanske en stor skriftsamling? Tänker på biblioteket i "I rosens namn". Skriftsamlingen skulle kunna rymma en del väldigt udda inslag: flora över mycket farliga växter (kanske med frösamling som "bilaga"?), berättelser från andra världar, levande (demoniska?) bokstäver/skrivtecken som kan vandra mellan olika texter, nekromantiska besvärjelsesamlingar, stor fjärilssamling (givetvis inte enbart vanliga fjärilar) etc. I lokalerna borde det också finnas rester av ett bisarrt laboratorium där fasansfulla experiment har utförts.

Kvar på platsen kanske det finns en eller flera gamla arkivarier och/eller bibliotekarier, ännu vid liv, men svårt plågade av misslyckade experiment eller märkliga dimensionsresor. Någon är kanske fången i "tidsspasmer", dvs blir hastigt både yngre och äldre i en bisarr tidscykel.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Shaguliternas gamla högkvarter

Mon 22 Dec 2014, 17:43

Efter att ha läst om Vumbra i nya världsboken kom jag osökt att tänka på detta igen.

Man skulle kunna tänka sig att egendomen där citadellet utgjorde fokus sedermera övergick i någon lokal landägares ägo. Exempelvis en trinsmyrisk baron som råkade köpa markerna för en spottstyver innan denne blev varse platsens otäcka rykte. Lagfarten som utfärdades av den lokala trakoriske ståthållaren har samlat damm bland baronens räkenskaper, medan ruinernas bakgrund alltmer fallit glömska. Tills en ny arvinge en dag dammar av dokumentet och börjar nysta i saken...

Om man ska väva en berättelse av detta, så kan man exempelvis tänka sig att den nuvarande baronessan värvat en lantmätare för att kunna göra en värdering av markerna, fortfarande ovetande om citadellets bistra öde. Det visar sig dock att en trakorisk gruvmästare har gjort intrång på egendomen efter att värdefulla mineraler (vilka kan ha uppstått på platsen till följd av skapelsevidriga experiment) upptäckts där vid olaglig prospektering. Alltså finns en aktiv gruva med tunnlar och schakt en bit ifrån citadellet, vilken dock undviks nogsamt av den daglönade arbetskraften.

För att göra situationen ännu mera dynamiskt har baronessan bett en affärsman från Vumbra möta upp henne vid egendomen, mest för att sondera marknadsvärdet. Slutligen ansluter en Enki-munk, med kopplingar till Abzulvan, som fått en föraning om att någon kommer att störa den ogudaktiga platsen.

Denna skara som sammanstrålar vid citadellet, och som gemensamt måste söka skydd i ruinen under en höststorm, skulle kunna gestaltas av spelare i ett karaktärsdrivet scenario. Varpå sanningen om platsens mörka förhistoria troligen kommer i dagen (eller natten). Eftersom alla dessa figurer har egna specialiteter kan de finna varsin ledtråd eller föraning, ifall man väljer att undersöka ruinen. Kanske finner man en nedgång till de översvämmade utrymmena under citadellet...

Karaktärernas drivkrafter:

- baronessan vill maximera sin intäkt av egendomen, oavsett metod
- lantmätaren, som känner till platsens bakgrund, vill slutföra sitt uppdrag och få betalt
- affärsmannen är ute efter att göra en god affär, alternativt få del i eventuella skatter
- gruvägaren vill arrendera mark till sin gruva så billigt som möjligt, alternativt röja ägarinna och/eller lagfarten ur vägen
- munken vill, med vilka medel som helst, säkerställa att ingen stör platsens vila

Själva ruinerna kan i sin tur bebos av en förvisad och förvriden före detta medlem av vargfolket norr om staden, en sådan som benämns Glach i Vulferveden. (Ruinens kvardröjande inflytande har förmodligen förvridit djur- och växtlivet i allmänhet.) Rykten bland gruvarbetarna gör också gällande att någonting vidunderligt jagar hedarna som utgör den illa beryktade egendomen om nätterna. (Någon kan notera att det är fullmåne.) En vändpunkt i scenariot skulle också kunna vara att höga skrik och ett vildsint ylande hörs i vinden, varpå en ensam överlevande gruvdräng staplar in från natten. Spelarkaraktärernas närvaro på citadellet har drivit vargmonstret ut i natten för att hitta skydd i gruvtunnlarna undan stormen.

Frågan är fortfarande vad som väntar under citadellet - om karaktärerna beslutar sig för att undersöka saken. Ett monster som stryker runt ruinen skulle rent av kunna tvinga dem att söka skydd i underjorden.

Eller nåt. Det är svårt att inte bli inspirerad av världsboken. ;)
 
User avatar
Chrystiof
Site Admin
Posts: 115
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:22

Re: Shaguliternas gamla högkvarter

Mon 22 Dec 2014, 18:01

Låter grymt coolt! Kul att du blir inspirerad!
Fria Ligan
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Shaguliternas gamla högkvarter

Thu 25 Dec 2014, 09:31

Insåg att vad som än väntar under det raserade citadellet så är det någonting som utmanar spelarkaraktärernas öden och förbannelser. Annars vore det ju inte ett karaktärsdrivet scenario, utan ett mer klassiskt tunnelkräl. :D
 
User avatar
Henke
Posts: 1635
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Shaguliternas gamla högkvarter

Tue 07 Apr 2015, 15:35

Jag hade velat se ett magiskt objekt (t.ex. en spegel) som möjliggjorde tidsresor. Spelvärlden har en såpass rik historia att det skulle vara enormt spännande att förskjuta tiden till t.ex. crurernas kolonisering av Trinsmyra, tredje konfluxen eller någon annan intressant händelse.

Har aldrig spelat rollspel med tidsresor så vet inte riktigt hur det skulle fungera i praktiken (t.ex. hur historien förändras), men jag är väldigt sugen på att testa.

Med filmen "Predestination" i färskt minne så kanske det här vore en intressant twist med Shagul som använt tidsresorna för att där bli Uroboren - ett kretslopp i sig självt. Tanken svindlar :)
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests