Schtajner
Topic Author
Posts: 19
Joined: Sun 18 Nov 2012, 23:34

Lasemos?

Sun 27 Apr 2014, 13:07

Jag undrar lite om området Lasemos på södra Palamux. Det är ganska sparsamt med information om stället i världskapitlet. Det verkar skilja sig en del från övriga öarna. Exempelvis att det verkar mer medeltidsaktigt då det vi fått veta hittills är att området är känt för sin riddarkultur. Tänker mig något i stil med Spanien under 1500-talet-tidigt 1600-tal sådär. Som var en guldålder för tornerspel och kontruktion av extravagenta riddarrustningar.

Ett av de få ställen i Trakorien använt som bakgrund för äventyr utöver Tricilve och Marjura. Jag använder ett sorts vilda västern tema där en spelare var en riddare som i princip hade rollen som lokal sheriff i ett litet kustsamhälle i ett landskap jag försökte få att likna medeltida Öland. Det blev bataljer både med ruagoner och rövare. Mer hann vi inte med. Sedan dess har jag fått mersmak för regionen.


Jag tänker mig att folket i Lasemos är tämligen annorlunda från både den norröver på Palamux eller Paratorna. Att det finns ett starkt förakt för den paratorniska krämarkulturen men samtidigt den dekadens lasemosierna ser i de palamuxiska städerna norröver. En blott en skugga av prakten från den klavykiska tiden. Därför vårdar man sin lokala särart med och traditioner som de anser vara den äkta gammelklavykiska arvet. Samtidigt att det lasemosiska sinnelaget är tämligen lagt åt det dramatiska. Shakespeares, Eschenbach(Parzival) men även Cervantes (don Quijote) skulle jag kunna tänka mig som typexempel på lasemosiskt sinnelag och skaldekonst. Däri ingår ridderskapet, feodala samhällskonventioner men också Shamashi fromhet. Vilket också gör att politiskt följer man oftast Kishatet och när drömmen om ett självständigt Palamux. Men om Kishatet skulle motsvaras av vår världs påvestat som ligger Lasemos närmare det tysk-romerska riket i syn på förhållandet mellan monarki och kyrka. I allmänhet kanske man håller viss traditionsbunden respekt för kejsaren i Tricilve och ätten gammelklavykiska anor men har svårt att förlika sig med den paratorniska förkatfulla kulturen som saknar sinne för självdistans, det heroiska, pliktrogenhet och det sublima. Kastykerväldet anses helt enkelt vara ett hot mot en gammal hävdvunnen ordning och andlighet där nu istället den sliskige krämaren står i centrum istället för den rättrådige pliktrogne adelsmannen eller den gode ärlige bonden som gör rätt för sig. Enligt den lasemosiska självbilden.

Vad vet vi om stället, Dunkelbrinkarna, Kharasma, Maravelda, landskapen runt om etc?
 
User avatar
Brior
Posts: 856
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Lasemos?

Sun 27 Apr 2014, 14:58

Några kapitel i den nya romanen Vredesverk utspelar sig i Lasemos.
Just saying.
 
Schtajner
Topic Author
Posts: 19
Joined: Sun 18 Nov 2012, 23:34

Re: Lasemos?

Sun 27 Apr 2014, 15:43

Inressant! Jag har inte fått mitt exemplar än, men det ska bli intressant att se vad mer du själv skrivit om stället. :geek:

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest