Page 1 of 1

Djinn - Vad har de för roll och hur använder ni dem?

Posted: Fri 04 Aug 2017, 14:28
by Vargbane
Hej,

Håller på att avsluta Det döende skeppet och vill gärna använda Djinnen som god medhjälpare med dunkla avsikter.. Den kommer försöka ta RP till gränsrymden för att starta igång, meddela något eller fortsätta arbetet som påbörjades på kua.

Har dock inte riktigt känsla för hur Djinnerna är eller har varit kopplade till portalernas uppkomst eller drift.. Några idéer??