Page 1 of 1

Psioniker, vilka mutationer?

Posted: Sat 14 Sep 2019, 12:03
by Moogle
Om man skapar en RP som är psioniker (s. 21) vilka mutationer är det då som det ska slumpas mellan? Hittar ingen redovisning över vilka mutationer som räknas som "mentala".

Re: Psioniker, vilka mutationer?

Posted: Sat 14 Sep 2019, 13:07
by Fenhorn
Det finns en T66 lista i ZK5 Hotel Imperator.
T66    Psimutation
11-14 Klärvoajans
15-22 Kryokinesi
23-26 Mardrömmare
31-34 Mental dominans
35-42 Monsterkontroll
43-46 Patokinesi
51-54 Pyrokinesi
55-62 Telekinesi
63-66 Telepati
Klärvoajans och Telekinesi står beskrivna i ZK5, Kryokinesi står beskriven i ZK3 Det döda blå.

Re: Psioniker, vilka mutationer?

Posted: Fri 20 Sep 2019, 15:10
by Moogle
Ah, tack. Har inte tillgång till ZK5.