User avatar
Fenhorn
Moderator
Topic Author
Posts: 2457
Joined: Thu 24 Apr 2014, 15:03
Location: Mariestad

Startinflytande

Thu 29 Jun 2017, 20:35

Om någon väljer 2 inflytande i någon sektor och det finns andra spelare som väljer 1 inflytande i den sektorn, försvinner den 1:an då. Rent tekniskt så har ju en spelare fått två i den sektorn.

Jag antar att "inflytande 2 tar bort alla 1:or i sektorn" regeln inte gäller startinflytande, eller?
(Utan det är bara om två spelare har valt 2 i samma sektor som inflytande stryks)

Anledning att jag frågar är att jag har svaga minnen att några i betatestningen använde "inflytande 2 tar ...) regeln även med startinflytandeplaceringarna (det var ord det).
(Kan minnas fel måste jag säga). 
“Thanks for noticin' me.” - Eeyore
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4544
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Startinflytande

Fri 30 Jun 2017, 09:13

Ettor i startinflytande försvinner inte om en annan spelare väljer 2. Att enbart sätta ut ettor är alltså mer "safe". :)
Fria Ligan
 
User avatar
Krönikören
Posts: 808
Joined: Sat 01 Mar 2014, 13:43

Re: Startinflytande

Wed 02 Aug 2017, 11:47

Ettor i startinflytande försvinner inte om en annan spelare väljer 2. Att enbart sätta ut ettor är alltså mer "safe". :)
Vad händer om RP med inflytande 1 utför en invident som höjer dennes inflytande till 2? Sänks inflytande för den andre som hade 2 i sektionen, eller är det inte tillåtet för den med 1 att spela ut en sådan incident i sektionen innan man sänkt den andre till 1?
 
KalleFridholm
Posts: 62
Joined: Wed 20 May 2015, 09:40

Re: Startinflytande

Sat 05 Aug 2017, 18:13

Krönikören: Du får ju alltid spela ut en incident i vilken sektor du vill, så länge du följer kravet om den skall spelas i kärnan eller djupet som står på incidentkortet.
Om det är så att det spelas en incident i en sektor av en ätt som har 1 i inflytande där ex. Skarprättare, och en annan ätt har 2 i inflytande där ex. Vigg och incidentens sluteffekt inträffar som är att höja spelande ätts inflytande med 1, i detta fallet Skarprättare.
Det skulle innebära att efter incidenten skulle två ätter ha 2 i inflytande i den sektorn, Vigg och Skarprättare, men då träder regeln som säger att flera ätter inte kan ha 2 i inflytande i samma sektor i kraft. Med andra ord så sänks inflytandet för både Skarprättare och Vigg till 1.
Så slutsumman av ett sådant scenario är att ätten med starkt inflytande, 2, i detta fallet Vigg tappar 1 inflytande.
 
 
User avatar
Fenhorn
Moderator
Topic Author
Posts: 2457
Joined: Thu 24 Apr 2014, 15:03
Location: Mariestad

Re: Startinflytande

Sat 05 Aug 2017, 18:43

Undrar i vilken ordning man ska göra saker.
(nu är det jag som tänker för mycket, jag gör det ibland).
 
1) Antar att Vigg har inf. 2 i en sektor. 
2) Morgonstierna spelar en incident som gör att han får +1 inf. i sektorn. Nu har Vigg 2 i inf. och Morgonstierna 1 i inf.
3) Senare så spelar Skarprättare en incident som gör att han också får inf. +1 i samma sektor (verkar vara en intressant sektor).
4) Ännu senare så spelar Skarprättare en incident som gör att han får ytterligare inf. +1 i sektorn. Han har nu 2, samma som Vigg. Vad händer nu:

A) Vigg och Skarprättare sänker sina inf. till 1. Detta skulle innebära att Vigg, Morgonstierna och Skarprättare nu har inf. 1 i sektorn.

B) Eftersom Skarprättare fick 2 i inf. så sänks Morgonstierna till inf. 0 (eftersom någon fick inf. 2). Dock så sänks både Skarprättare och Vigg 1 eftersom man inte ska ha två med inf. 2 i samma sektor. Vigg och Skarprättare har nu inf. 1 i sektorn (de andra har noll).

C) Rent tekniskt så står det att man ska sänka alla andra till inf. 0 om någon får 2. Detta skulle innebära att Skarprättare nu har tagit över helt med inf. 2 och alla andra har inf. 0. Att inf. 2 blir 1 händer ju bara om två ätter får inf. 2 i samma runda. Detta hände ju inte här. Vigg hade inf. 2 och Morgonstierna och Skärprättare hade inf. 1 och Skarprättare var den som fick inf. 2 eftersom den andra som hade inf. 2 i sektorn inte fick inf. 2 i denna runda.

Hårklyverier, kanske men nu börjar jag undra.
“Thanks for noticin' me.” - Eeyore
 
KalleFridholm
Posts: 62
Joined: Wed 20 May 2015, 09:40

Re: Startinflytande

Sat 05 Aug 2017, 21:13

Så som jag läser reglerna och tolkar dem skulle både A och B vara korrekta, B känns som det bästa alternativet då det ger mest till ätten som lyckades med sin incident. C känns fel att man kan slå ut en ätt totalt som redan har starkt inflytande och sänka den två steg med en incident, då kommer risken att man snabbt hamnar väldigt lågt i inflytande och då blir spelet tråkigt och röstningen meningslös för den ätten.
Det står ju inte att man skall göra saker i någon speciell ordning utan räkna samman start och sluteffekterna av incidenter i sektorerna och flera ätter kan inte få 2 i inflytande samtidigt, om detta sker så stannar de på ett (borde kanske stå stannar/sänks till 1)
Tomas får väl ge ett slutgiltigt svar 
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4544
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Startinflytande

Sun 06 Aug 2017, 03:20

Undrar i vilken ordning man ska göra saker.
(nu är det jag som tänker för mycket, jag gör det ibland).
 
1) Antar att Vigg har inf. 2 i en sektor. 
2) Morgonstierna spelar en incident som gör att han får +1 inf. i sektorn. Nu har Vigg 2 i inf. och Morgonstierna 1 i inf.
3) Senare så spelar Skarprättare en incident som gör att han också får inf. +1 i samma sektor (verkar vara en intressant sektor).
4) Ännu senare så spelar Skarprättare en incident som gör att han får ytterligare inf. +1 i sektorn. Han har nu 2, samma som Vigg. Vad händer nu:

A) Vigg och Skarprättare sänker sina inf. till 1. Detta skulle innebära att Vigg, Morgonstierna och Skarprättare nu har inf. 1 i sektorn.

B) Eftersom Skarprättare fick 2 i inf. så sänks Morgonstierna till inf. 0 (eftersom någon fick inf. 2). Dock så sänks både Skarprättare och Vigg 1 eftersom man inte ska ha två med inf. 2 i samma sektor. Vigg och Skarprättare har nu inf. 1 i sektorn (de andra har noll).

C) Rent tekniskt så står det att man ska sänka alla andra till inf. 0 om någon får 2. Detta skulle innebära att Skarprättare nu har tagit över helt med inf. 2 och alla andra har inf. 0. Att inf. 2 blir 1 händer ju bara om två ätter får inf. 2 i samma runda. Detta hände ju inte här. Vigg hade inf. 2 och Morgonstierna och Skärprättare hade inf. 1 och Skarprättare var den som fick inf. 2 eftersom den andra som hade inf. 2 i sektorn inte fick inf. 2 i denna runda.

Hårklyverier, kanske men nu börjar jag undra.
Menar du om alla dessa incidenter sker i samma runda?
Fria Ligan
 
User avatar
Fenhorn
Moderator
Topic Author
Posts: 2457
Joined: Thu 24 Apr 2014, 15:03
Location: Mariestad

Re: Startinflytande

Sun 06 Aug 2017, 05:38

Vet inte om jag kan skriva tydligare än vad jag gjorde.
Alltså, anta att vi i en strategisk runda har följande läge i en sektor:
Vigg 2; Morgonstierna 1; Skarprättare 1
Vad händer om Skarprättare spelar en incident som gör att han får +1.
I mina A, B, och C exempel ovan så skrev jag lite olika utfall, beroende på hur man kan tolka reglerna.
Regeltolkning A) Vigg 1; Morgonstierna 1; Skarprättare 1
I denna tolkning så har både Vigg och Skarprättare sänkts till 1 då de båda har två.
Regeltolkning B) Vigg 1; Skarprättare 1
I denna tolkning så sänks Morgonstierna till först då någon fick två i sektorn. Dock så sänks tvåorna till 1 då man inte ska ha mer än en tvåa i sektorn.
Regeltolkning C) Skarprättare 2
I denna tolkning så sänks alla andra till 0 då det rent ordagrant står att alla andra sänks till noll om någon får två. Rent ordagrant så är undantaget till att alla andra sänks toll noll bara om flera når två i samma runda. Detta hände ju inte här. Det var bara Skarprättare som fick två i rundan, vad de andra hade spelar ju ingen roll, de nollställs därför.
Hoppas detta blev tydligare.
“Thanks for noticin' me.” - Eeyore
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4544
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Startinflytande

Tue 22 Aug 2017, 21:09

Beklagar sent svar på detta. Det är tolkning C som är den rätta. Så här står det i tabellen på sidan 35 i Bok 2: Enklaven, och det ska tolkas bokstavligt:

"Bara en ätt kan ha Inflytande 2 i en sektor. Alla andra ätters Inflytande i sektorn sänks till noll när en ätt får stark kontroll. Om flera ätter når Inflytande 2 i en sektor i samma runda stannar alla ätters Inflytande på 1 i sektorn."

Alltså - som steg 3 i den strategiska rundan (sid 49) avgörs om rättskiparna lyckats stoppa incidenterna. I de fall där de misslyckats påverkas ofta ätternas Inflytande. Se till dessa (framgångsrika, ur ätternas synvinkel) incidenter sammantaget. Om en ätt når Inflytande 2 sänks alla andra ätters Inflytande till 0, oavsett vilka incidenter som i övrigt genomförts i sektorn. Om två (eller fler) ätter når Inflytande 2 i samma sektor i samma runda stannar dessa ätters Inflytande på 1 i sektorn, och övriga Inflytandenivåer i sektorn påverkas inte.

Exempel 1:
Morgonstierna har Inflytande 1 och Skarprättare har Inflytande noll i Tindertuva. Båda lyckas iscensätta incidenter i Tindertuva som rättskiparna misslyckas med att stoppa, och får Inflytande +1. Eftersom Morgonstierna når Inflytande 2 sänks dock alla - inklusive Skarprättare - till Inflytande noll.

Exempel 2:
Morgonstierna, Skarprättare och von Rijn har alla Inflytande 1 i Hels Kuggar. Morgonstierna och Skarprättare lyckas båda iscensätta incidenter som ger Inflytande +1. Eftersom båda når Inflytande 2 i samma runda blockerar de varandra, och båda stannar på Inflytande 1. Även von Rijn behåller Inflytande 1, eftersom ingen nådde Inflytande 2.
Fria Ligan

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest