centerbord
Topic Author
Posts: 19
Joined: Wed 31 Aug 2016, 19:05

Fast igen

Fri 17 Mar 2017, 11:17

Hej igen. Sitter nu och skriver på starten till en kampanj men har såklart fastnat.. vad jag tänkt på hittills är:

RP spelar kurirer som fraktar information och ibland mindre gods. De har ont om birr och borgenären kräver dem på ränta och avbetalningar. För att kunna dryga ut skeppskassan har de valt att börja dekryptera den information de fraktar för att se om den går att sälja till någon annan eller användas för utpressning. Detta är såklart mkt riskabelt då deras företag är beroende av kundernas tillit och förtroende. De har ännu inte gjort slag i saken och använt kundernas information.

De får ett uppdrag att frakta en minnestagg från Coriolis till en annan plats. De dekrypterar den och upptäcker att det är en "offert" från syndikatet till pariatets orden på smygarteknologi. Det är även information om en händelse nyligen (vet ej riktigt vad än). RP kan göra vad de vill med denna information. När de levererar den alt säljer den visar det sig att mottagaren visste om händelsen för länge sedan. RP har förmodligen färdats hyfsat raka vägen och det visar sig att mottagaren visste om händelsen direkt efter att den inträffat.

Detta innebär att någon har uppfunnit medel för omedelbar kommunikation utan att gå via portalerna (omg). Något som skulle vara otroligt värdefullt. RP kanske väljer att snoka i detta.

Här hade jag en tanke att detta är fake. Händelsen var förplanerad så mottagaren visste vad som har hänt eftersom hen kände till planen. Detta för att skapa illusionen av omedelbar kommunikation och.. och.. jag vet inte. Skapa förvirring? Grejen är att jag gillar verkligen att tredje horisonten inte är ett informationssamhälle och att meddelanden tar lång tid på sig och kostar birr. Så jag vill inte introducera en kommunikator som kommer förbi detta.

Ev att händelsen är att ett av pariatets skepp kom väldigt nära Coriolis. Detta gjorde att stationen helt stängde ner, utegångsförbud, gardister överallt, störningssignaler på alla kommunikatorer, ingen får lyfta eller landa. Detta kan spelas och det kommer aldrig någon officiell förklaring. Syndikatet fattade vad som hände och inser att de kan sälja smygarteknologi till pariatet.

Lösa ideer. Kanske hittar jag på något helt nytt för jag har inte lyckats knyta ihop detta men innan det tänkte jag kolla om det fanns någon här som kunde komma med fräscht input.

Mvh /Björn
 
centerbord
Topic Author
Posts: 19
Joined: Wed 31 Aug 2016, 19:05

Re: Fast igen

Fri 17 Mar 2017, 11:30

Jag vill få detta att fungera men kommer på fler svårigheter. Varför skapa illusionen av omedelbar kommunikation? Vill någon sälja denna icke-existerande teknologi? Då kanske det krävs fler bevis som inte går att förplanera. Vill någon få investerat kapital i utvecklingen av detta som en scam? Vill någon skrämmas/destabilisera? Teknologin skulle innebära ett övertag gentemot andra fraktioner och detta fruktade övertag kanske skulle eskalera de konflikter som idag pyr?

Och hur vet avsändaren att RP kommer att läsa informationen?
 
centerbord
Topic Author
Posts: 19
Joined: Wed 31 Aug 2016, 19:05

Re: Fast igen

Fri 17 Mar 2017, 11:45

Jag tänker nu att eskalering är den mest sannolika förklaringen varför ngn skulle vilja sprida denna falska information. Syndikatet har tidigare skickat information med RP, denna tagg hade en digital plombering som bröts när de försökte dekryptera informationen. Den RP som gjorde dekrypteringen märkte detta men var för rädd/skamsen för att berätta för sin grupp. Hen väntade på konsekvenser när mottagaren märkte vad som hänt men när ingenting har hänt antar hen att den brutna plomberingen aldrig upptäcktes.

Syndikatet märkte dock detta och insåg att RP läste den information de skulle transportera. De använder därför RP för att skapa ett rykte om att teknologi för omedelbar kommunikation existerar. De hoppas genom detta destabilisera tredje horisonten och trigga konflikter mellan andra faktioner för att kunna få mer makt.

Att de även skickar med en "offert" om smygarteknologi är för att göra det hela mer trovärdigt. Kanske är mottagaren även medlem av Syndikatet och fronten är att denne ska starta förhandling med Pariatet och att informationen om händelsen endast är menad för hen?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest