Revolvermannen
Posts: 41
Joined: Thu 30 Jun 2016, 19:27

Mottagare: Överkommissarie Ivan Bubb

Wed 02 May 2018, 20:28

Mottagare: Överkommissarie Ivan Bubb, Tsarens hemliga polis.
Avsändare: Direktör Aleksandr Vajda, Direktoratet för interregional kontakt.
Ärende: Vaxrulle nummer 71 - Projekt Mir.
Behörighet: Hemligstämplat enligt säkerhetsprotokoll 11, §4.2.

Som herr Överkommissarien redan känner till har det i Elsa Anosovs nyutgivna bok Projekt Mir framkommit att en av de 101 vaxrullar som för tio år sedan skickades ut med farkosten blev utbytt mot annat okänt material. Om denna information är korrekt skulle det tvivelsutan innebära ett allvarligt hot mot landets säkerhet. Direktoratet beslutade omgående utreda avsikten bakom sabotaget samt identifiera gärningsfen och den grupp, makt eller organisation som ligger bakom attentatet.

Ett dussintal förhör av fröken Elsa Anosov har genomförts på Rökborgen utan att några väsentliga avslöjanden gällande den utbytta vaxrullen har framkommit. Anosov, Mirprojektets vetenskapliga ledare, hävdar sig i sak vara oskyldig till den tsarfientliga gärningen, men erkänner samtidigt en förnimmelse av skuld för någon odefinierad, själslig börda hennes rationella medvetande inte kan tolka. Den samlade akademiska expertisen på Institutionen för Matematik och Feosofi är eniga om att fröken Anosov drabbats av den förbannelse som dväljs i Svets teorem, något som delvis bekräftas av vetenskapsfen själv. En fe vid sina sinnes fulla bruk torde inte skriftligen offentligt erkänna ett brott man ämnat hemlighetshålla.
  Direktoratets analysgrupp bedömer det som högst osannolikt att häxkulten i Mosla eller najadstammen i Kaspiska sjön skulle innehava de resurser och det kunnande som krävdes för att utföra utväxlingen av vaxrullen.
  Återstår övriga feer involverade i projektet. Med de fakta vi nu besitter är det ställt bortom all rimlig tvivel att bröderna Anaton och Orimann Lintov ligger bakom operationen med att byta ut vaxrulle 71. Överkommissarien är ju själv involverad i den pågående jakten på lantgnomen och dissidenten Orimann. I vilken grad revolutionären Anton Zalman och motståndsrörelsen är delaktig går i dagsläget inte att avgöra.

I alla händelser är det till skillnad från andra attentat ingen offentlig manifestation mot Tsaren och Ordningen. Istället har gärningsfen verkat i det dolda med avsikt att hålla sabotaget hemligt. Detta för resonemanget vidare till målet med gärningen. Den resulterande teori som framkommit implicerar att den i lönndom placerade vaxrullen innehöll ett budskap riktat till utomoktoberländsk part, mottagare och innehåll okända.
 
Revolvermannen
Posts: 41
Joined: Thu 30 Jun 2016, 19:27

Re: Mottagare: Överkommissarie Ivan Bubb

Wed 09 May 2018, 23:35

Svar till Direktör Aleksandr Vajda

Självfallet är jag noggrant insatt i Projekt Mir med allt vad det innebär. Direktoratets analys av uppsåtet med att lusa ner farkosten med komprometterande material är både rimlig och övertygande. Däremot är misstankarna vad gäller det operativa genomförandet fullständigt felaktiga. Anaton Lintov är en stadsgnom höjd över varje misstanke. Fabrikören anskaffade förvisso Svets teorem genom otillbörligt entreprenörskap men det var sådan handlingskraft som efterfrågades vid valet av projektledare.
  Däremot fann vi i Volgograd-polisens arkiv nyligen kommissarie Nisjidas rapporter rörande hennes undersökningar kring attentatet mot projektbasen för knappt tio år sedan. Det har visat sig att häxkulten i Mosla, som Ni så arrogant avfärdar, är en större maktfaktor än den ger sken av. Dess sammansättning och organisation med tillgång till förbjuden teknologi och inriktning på blodsarv utgör ett ytterst påtagligt hot. Det är min fulla övertygelse att denna gruppering ligger bakom utbytet av vaxrulle 71.

Överkommissarie Ivan Bubb
GZIP: Off