Page 1 of 1

Ett samtal om frihet

Posted: Mon 09 Apr 2018, 18:33
by Revolvermannen
Lintovaffären avslutas värdigt stämningsfullt med Ett samtal om frihet där Orimann vill få hjälp att färdigställa en av Spensor Svets gamla uppfinningar. Ritningarna har Orimann erhållit någonstans i det dunkla under sin resa genom Oktoberlandet, och i Nesla lät han dessutom tillverka en av detaljerna. Men vad är det för uppfinning egentligen? Har den någon koppling till Projekt Mir? I Elsa Anosovs bok kan man ju läsa om hur Svets teorem hjälper och stjälper henne i byggandet av den gränsbrytande farkosten. Uppdraget att frita Svet från fångenskapen är sanktionerat av en framstående fe inom motståndsrörelsen och enligt Orimann står och faller Oktoberlandets framtid på Svet och hans uppfinning.

Vad är det för stora saker den listiga gnomen sätter i rullning egentligen...?

Re: Ett samtal om frihet

Posted: Thu 12 Apr 2018, 21:39
by Nilo
Jag är också sjukt nyfiken på detta men vet för mycket för att våga vara med och spekulera... :)

Re: Ett samtal om frihet

Posted: Sat 14 Apr 2018, 22:55
by Revolvermannen
Nils, din ränksmidande manusförfattare! Då får jag fortsätta spåna i min ensamhet.

Det är också oklart huruvida Lintov är i maskopi med Snöbaronen. Fick Orimann ritningarna eller stal han dem? Huset i Vajrak lånar bröderna glatt ut till illasinnade isagenter. Å andra sidan verkar Orimann och hans livvakt på väg att överfallas av en snötrollande figur i bokens allra sista mening...