Revolvermannen
Topic Author
Posts: 42
Joined: Thu 30 Jun 2016, 19:27

Ett samtal om frihet

Mon 09 Apr 2018, 18:33

Lintovaffären avslutas värdigt stämningsfullt med Ett samtal om frihet där Orimann vill få hjälp att färdigställa en av Spensor Svets gamla uppfinningar. Ritningarna har Orimann erhållit någonstans i det dunkla under sin resa genom Oktoberlandet, och i Nesla lät han dessutom tillverka en av detaljerna. Men vad är det för uppfinning egentligen? Har den någon koppling till Projekt Mir? I Elsa Anosovs bok kan man ju läsa om hur Svets teorem hjälper och stjälper henne i byggandet av den gränsbrytande farkosten. Uppdraget att frita Svet från fångenskapen är sanktionerat av en framstående fe inom motståndsrörelsen och enligt Orimann står och faller Oktoberlandets framtid på Svet och hans uppfinning.

Vad är det för stora saker den listiga gnomen sätter i rullning egentligen...?
 
Nilo
Posts: 138
Joined: Thu 14 Apr 2011, 11:55

Re: Ett samtal om frihet

Thu 12 Apr 2018, 21:39

Jag är också sjukt nyfiken på detta men vet för mycket för att våga vara med och spekulera... :)
 
Revolvermannen
Topic Author
Posts: 42
Joined: Thu 30 Jun 2016, 19:27

Re: Ett samtal om frihet

Sat 14 Apr 2018, 22:55

Nils, din ränksmidande manusförfattare! Då får jag fortsätta spåna i min ensamhet.

Det är också oklart huruvida Lintov är i maskopi med Snöbaronen. Fick Orimann ritningarna eller stal han dem? Huset i Vajrak lånar bröderna glatt ut till illasinnade isagenter. Å andra sidan verkar Orimann och hans livvakt på väg att överfallas av en snötrollande figur i bokens allra sista mening...

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest