BamBam
Topic Author
Posts: 4
Joined: Sun 05 Nov 2017, 20:32

De två tidningarna i oktoberlandet

Wed 28 Mar 2018, 13:54

Jag skriver direkt från mitt huvud här så det kanske innehåller faktafel.

I oktoberlandet finns två nyhetskällor:
Lejonposten (Lyoba i Tsarens röst jobbar väl där)
Andra tidningen heter något med Lövet.

Min fråga/fundering är.
Hur stort inflytande har Tsaren på dessa 2 tidsskrifter?
Äger han dem/ någon i hans närmsta krets kanske äger någon av dem?
Censureras de innan utgivning?
Eller är uppkomna tillsammans med den tekniska revolution som tagit fart i landet? Alltså ett hot mot Tsarens gammalmodiga hårt kontrollerade samhälle som förespråkar träldom?

Om det inte finns fakta om mina funderingar i det som givits ut om oktoberlandet så skulle jag uppskatta en "logisk" beskrivning om hur det skulle kunna ligga till.

Ska spelleda Tsarens röst och vill ha mer kött på benen ifall rollspelspersonerna börjar rota i det.
 
Revolvermannen
Posts: 42
Joined: Thu 30 Jun 2016, 19:27

Re: De två tidningarna i oktoberlandet

Wed 28 Mar 2018, 19:52

Uppslaget i Lejonposten får väl ändå sägas vara väldigt tsar-troget även om man i artikeln om kulturgärning säger sig vara "en vän av det Fria Ordet".

Projekt Mir-boken förbjöds av Kulturverkets censuravdelning och i Lintovaffären genomförs en razzia mot ett tryckeri, så det fria ordet råder likt i ett koreanskt land...
 
Mayor
Posts: 24
Joined: Tue 26 Dec 2017, 13:56

Re: De två tidningarna i oktoberlandet

Thu 05 Apr 2018, 10:13

I vår kampanj är "Lejonposten" så att säga Tsarens propagandainstrument, medan "Oktoberlövet" är något mer radikal. Detta innebär naturligtvis inte att Oktoberlövet vågar trycka direkt tsarfientligt material, men tidningen är generellt lite mer öppen för att anställa reportrar med "tveksamt rykte" eller att publicera texter som är indirekt kritiska, som exempelvis skönlitterära allegorier. (Tänk Gullivers resor, när den först publicerades.) Detta avspeglar sig också i tidningarnas resurser; Lejonposten har nästa obegränsade tillgångar, svulstiga lokaler och trycks på fint papper. Oktoberlövet är en blygsammare publikation och har inte råd att betala vad som helst till exempelvis frilansande rollpersoner.

Jag vet inte om det finns något stöd i böckerna för detta - det är bara så det har blivit för oss. :) 
 
Christian
Posts: 38
Joined: Thu 15 Dec 2011, 07:52

Re: De två tidningarna i oktoberlandet

Fri 06 Apr 2018, 08:46

Hej!

De andra i tråden har redan svarat bra -- i grundboken och världsboken kan man nog se att båda tidningarna är Tsartrogna, och det finns flera exempel i spelvärldstexterna på en statlig censur. Jag brukar tolka spelvärldstexterna så att Lejonposten är lite skvallrigare och fjäskigare, medan Oktoberlövet är lite stramare. Och det finns konkurrens mellan tidningarna också -- se s. 156 i Lintovaffären. Jag är dock inte facit i detta, så om du hittar en läsning du gillar bättre så kör på den!

Hälsar

Christian

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest