Martin
Topic Author
Posts: 12
Joined: Thu 03 Nov 2016, 17:12

Sannolikhetslära - chans att träffa och göra skada i Oktoberlandet

Fri 10 Nov 2017, 17:36

Hej alla! 

En fe skjuter med en pistol mot en annan fe. Enligt reglerna på sidan 37 "Angrips någon som av något skäl inte kan försvara sig (som när det inte går att ta skydd mot kulor eller når någon är ovetande om anfallet) får denne inte tillgodoräkna sig sin färdighet." 

Här kommer lite sannolikhetslära för den vetgirige spelledaren. Personligen tycker jag att det är lite för lite spännvidd ibland och spånar på egna husregler för träffchans och skada. Men det är inte för att få alla att göra som jag som jag skriver detta utan för att jag ville dela med mig av den kunskap jag fått när jag räknat på det. Och för att starta en regeldiskussion! Personligen tycker jag det är kul med rollspelsregler. :)

1. En fe med Skjuta +2 avlossar sin pistol mot en fe med Rörlighet +2 och Stress 4
(i Exemplen har jag avrundat till hela procenttal. Det kan innebära att procenttalet inte exakt blir 100.)

Får använda rörlighet:
Miss: 41 %
Anfallaren får en fördel: 17 %
Stress i skada: 27 %
Lätt konsekvens 12 %
Måttlig konsekvens 2 %
Allvarlig konsekvens 0 % (0,14 % eller en på 714)
Död 0 %

Får inte använda rörlighet:
Miss: 14 %
Anfallaren får en fördel: 11 %
Stress i skada: 32 %
Lätt konsekvens 27 %
Måttlig konsekvens 12 %
Allvarlig konsekvens 2 %
Död 0 %  (0,14 % eller en på 714)

Exempel 2. En fe med Skjuta +1 mot en fe med Rörlighet +4 och Stress 4.

Får använda rörlighet:
Miss: 85 %
Anfallaren får en fördel: 8 %
Stress i skada: 6 %
Lätt konsekvens 1 %
Måttlig konsekvens 0 % (0.02 % eller en på 5 000)
Allvarlig konsekvens 0 %
Död 0%

Enligt reglerna på sidan 37 kan en desperat fe spendera sin huvudhandling bara på att försvara sig och öka svårighetsgraden på angriparens svårighetsgrad med +2. I så fall blir utfallet såhär

Får använda rörlighet och försvarar sig bara:
Miss: 93 %
Anfallaren får en fördel: 4 %
Stress i skada: 2 %
Lätt konsekvens 0 % (0,14 eller en på 714)
Måttlig konsekvens 0 % 
Allvarlig konsekvens 0 %
Död 0%

Kommentar: Här tycker jag stridsreglerna är lite väl fördelaktiga för den smidige. Den är en chans på 714 att åsamka en skråma.  

Får inte använda rörlighet:
Miss: 26 %
Anfallaren får en fördel: 15 %
Stress i skada: 32 %
Lätt konsekvens 20 %
Måttlig konsekvens 6 %
Allvarlig konsekvens 1 % (0,67 % eller en på 150)
Död 0% (0,02 % eller en på 5000)

Exempel 3. En fe med Skjuta +4 mot en fe med Rörlighet +1 och Stress 4.

Får använda rörlighet:
Miss: 6,45 %
Anfallaren får en fördel: 8 %
Stress i skada: 27 %
Lätt konsekvens 32 %
Måttlig konsekvens 20 %
Allvarlig konsekvens 6 %
Död 1% (0,69 procent för att vara exakt)

Får inte använda rörlighet:
Miss: 2 %
Anfallaren får en fördel: 4 %
Stress i skada: 19 %
Lätt konsekvens 32 %
Måttlig konsekvens 27 %
Allvarlig konsekvens 12 % 
Död 2 % 

Exempel 4. En fe med Skjuta +5 och förmågan Revolverfe (+1) mot en fe med Rörlighet +3 och Stress 4.

Får inte använda rörlighet:
Miss: 1 % (0,69 %)
Anfallaren får en fördel: 2 %
Stress i skada: 12 %
Lätt konsekvens 27 %
Måttlig konsekvens 32 %
Allvarlig konsekvens 20 %
Död 6 %
 
McAber
Posts: 23
Joined: Fri 05 Jul 2013, 11:27

Re: Sannolikhetslära - chans att träffa och göra skada i Oktoberlandet

Wed 15 Nov 2017, 09:56

Och så finns det de som säger att FATE inte är krunchigt??
McAber, tilltuffsad varulv

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests