nilsloew
Topic Author
Posts: 7
Joined: Wed 17 Sep 2014, 22:57

Klimat i Helium

Mon 03 Apr 2017, 16:24

Har Helium något slags klimat att tala om? Jag har noterat på en del av bilderna att det regnar och tänker mig att vissa sakter talar för ett mesoklimat. Helium är stort, det måste ske förändringar i luftmassorna om man tänker på värme som alstras i kraftverk och fabriker i kontrast till det kalla omgivande havet. Vidare kan jag föreställa mig att det trots alla avancerade system måste vara ett konstant inflöde av fukt i anläggingen.
Därtill så gör det slitna skicket på Helium att det sker läckor och andra plötsliga tryckförändringar också kan bidra till ett messoklimat.


Även om vädret har varit en icke-faktor i de flesta äventyr jag varit spelledare till så tänkte börja använda det lite mer som inramning. I ett tidigare äventyr fick det manifestera sig i ett duggregn som övergick i dimma när det nådde marknivå. Nu skissar jag på ett äventyr där ett allvarligt haveri i ett kylssystem frigör en större mängd flytande kväve inne i Helium. Resultatet blir ett lokal men intensivt snöfall med allt som det innebar i ett högteknologisk robotsamhälle.

Hur har andra gjort? Finns det väder i Helium och hur resonerar ni kring det? Alla synpunkter och funderingar mottages tacksamt.

Nils

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests