Page 1 of 1

Fasthållning

Posted: Sat 03 Dec 2016, 17:39
by donk
Reglerna för fasthållning skiljer sig i Maskinarium jämfört med M0 och GA, på ett sätt som gör det mycket svårare att ta sig loss. Finns det en tanke med det eller har det blivit fel?
(Maskinarium s. 95, M0 s. 101, GA s. 80)

Re: Fasthållning

Posted: Sat 03 Dec 2016, 18:36
by Nibbleberget
Att bända upp en robots händer eller komma loss genom att knäa den är kanske svårare...

Re: Fasthållning

Posted: Sun 04 Dec 2016, 17:38
by Tomas
Reglerna för fasthållning skiljer sig i Maskinarium jämfört med M0 och GA, på ett sätt som gör det mycket svårare att ta sig loss. Finns det en tanke med det eller har det blivit fel?
(Maskinarium s. 95, M0 s. 101, GA s. 80)
Hej! Ja, det är en avsiktlig ändring som även är införd i Spelarboken i Startboxen (sid 42). Syftet är att göra fasthållning lite mer attraktivt att använda i närkamp.

Re: Fasthållning

Posted: Mon 05 Dec 2016, 13:11
by donk
Menar ni också bokstavligen det som står i texten då, dvs att man inte kan ta några andra handlingar förutom att försöka bryta sig loss? Eller tänker ni fysiska handlingar som kräver fria kroppsdelar? Jag tänker då framförallt på att aktivera moduler som Disruptorkod eller Kontrollkrets. 
(Jag tror jag vet hur jag vill spela med min grupp, men jag är intresserad av hur ni har tänkt.)

Re: Fasthållning

Posted: Tue 06 Dec 2016, 00:06
by Tomas
Menar ni också bokstavligen det som står i texten då, dvs att man inte kan ta några andra handlingar förutom att försöka bryta sig loss? Eller tänker ni fysiska handlingar som kräver fria kroppsdelar? Jag tänker då framförallt på att aktivera moduler som Disruptorkod eller Kontrollkrets. 
(Jag tror jag vet hur jag vill spela med min grupp, men jag är intresserad av hur ni har tänkt.)
Det känns helt klart rimligt att handlingar som inte kräver rörlighet kan utföras. Borde varit tydligare.