Page 1 of 1

Känna av mystiker?

Posted: Sat 18 May 2019, 13:33
by Henke
Hur kan man avgöra om någon är mystiker utan att man själv visar sin kraft? Kan inte läsa mig till att det finns något föremål som kan detektera mystiker och inte heller någon förmåga för att känna av andra mystiker. Tycker detta borde finnas eftersom mystiska krafter är en central del i settingen och även kampanjen Ikonernas Nåd?