Page 1 of 1

Känna av mystiker?

Posted: Sat 18 May 2019, 13:33
by Henke
Hur kan man avgöra om någon är mystiker utan att man själv visar sin kraft? Kan inte läsa mig till att det finns något föremål som kan detektera mystiker och inte heller någon förmåga för att känna av andra mystiker. Tycker detta borde finnas eftersom mystiska krafter är en central del i settingen och även kampanjen Ikonernas Nåd?

Re: Känna av mystiker?

Posted: Tue 23 Jul 2019, 14:32
by Pandan
Kanske nåt i stil med hur sensorer fungerar? Att om man känner efter andra mystiker så lämnar du dig även öppen att upptäckas lättare själv?

Re: Känna av mystiker?

Posted: Fri 02 Aug 2019, 10:50
by Kosta
Det fanns en tanke att inte ta bort mystiken (no pun) med att lätt kunna upptäcka mystiker - därav infet sånt föremål. Om SL vill ah det skulle jag föreslå någon sorts artefakt, liknande symmetrihjälmen eller symmetristenen som beskrivs i Horisontens hemligheter (sid 20).

Re: Känna av mystiker?

Posted: Fri 02 Aug 2019, 22:32
by Henke
Tänker också att det kanske inte finns något tydligt sätt. De som är mystiker avslöjar förmodligen sig själva av misstag förr eller senare och väljer kanske självmant att söka hjälp på samariternas sanatorium alt, så går ryktet om vad den mystikersmittade har gjort. Vore intressant att även applicera temat häxprocesser på mystikersmittan. Det kan förvisso handla om mystiker, men lika gärna om att någon obekväm individ pekas ut som mystiker?

Re: Känna av mystiker?

Posted: Sat 03 Aug 2019, 17:29
by Kosta
Det sista låter som ett perfekt äventyr! :) Utpekad som mystiker på en fjärran planet (och det kanske stämmer).