User avatar
baylox
Topic Author
Posts: 176
Joined: Fri 28 Feb 2014, 13:15

Sammanställning av talanger

Wed 28 Nov 2018, 10:59

I en annan tråd så spånade Karbonara och jag (mest den förstnämnde) fram en del ytterligare talanger. Jag har, för min egen grupp, sammanställt detta (och anpassat efter eget tycke) tillsammans med grundbokens samtliga talanger i ett enda dokument. Jag hoppas att Karbonara (och Fria Ligan!) är ok med att jag lägger upp detta dokument här, då jag tror andra kan ha intresse av det i detta formatet - skicka annars en skarpt formulerad varning i min riktning! 

Eftersom syftet var för min egen grupp i första hand, så har jag inte med någon hänvisning till författare, men en majoritet av de nya talangerna är Karbonara ägare till (se den andra tråden för mer specifik information).

Sammanställning av talanger
Titta vad jag gjort! / Things I've created:
Coriolis - talanger och referensmaterial
Symbaroum - Unsung Heroes of the Abomitorium
Ur Varselklotet/TftL - mysterier & spelböcker

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests