Page 1 of 1

Andra Raser

Posted: Sat 22 Sep 2018, 07:32
by HankTheTank
Vet ju att det finns Humaniter och liknande skulpterade varelser.
Men är det någon här som blandat in någon ickemänsklig ras, och gjort den spelbar för spelare?
Eller bioniska eller androider?