Page 1 of 1

Rustning och belastning

Posted: Tue 19 Jun 2018, 22:06
by Skadlig
Sköldar kan väga olika mycket och läggs till karaktärers belastning men hur är det med rustningar? I tabellen står det inget om det och jag har inte heller kunnat hitta något om det i reglerna i övrigt. Jag har dock inte heller hittat något i reglerna som säger att de inte ska räknas till karaktärens belastning.

Re: Rustning och belastning

Posted: Fri 06 Jul 2018, 01:20
by Tomas
Hej! Rustning bör räknas in i belastning.