Page 1 of 1

Varvet Daharab

Posted: Mon 04 Jun 2018, 21:27
by Skadlig
Jag tittar på exempelskeppen på sida 189 i regelboken och blir lätt förvirrad. 
Hade inte varvet Daharab som specialitet att man fick en vapenmodul per klass extra i utbyte mot en mindre fri modul per sida 171? För klass 3 borde man väl då ha 9 fria moduler plus 3 vapenmoduler? Men exempelskeppen på sida 189 har alla bara total 9 moduler. Tänker jag fel eller...?

Re: Varvet Daharab

Posted: Tue 05 Jun 2018, 17:43
by Baloo
Min tolkning av skrivningen på s171 är att ett klass III Daharab skepp får 10 moduler +3 vapenmoduler...
Oavsett vilket har du helt rätt i att exempelskeppen på s189 inte utnyttjar sin fulla modulkapacitet. :)

Re: Varvet Daharab

Posted: Sat 09 Jun 2018, 15:13
by Skadlig
Jag tycker nästan att det måste vara 9 +3 för annars är enda nackdelen med skrovtypen +5% kostnad.