User avatar
Zapp
Posts: 443
Joined: Sat 09 Apr 2011, 17:45

Re: öka antalet egenskaper och färdigheter?

Mon 04 Jun 2018, 17:19

Återstår frågan om hur många XP man ska dela ut, och hur många XP det ska kosta att höja en grundegenskap.

Notera nu att följande inte ska ses som kritik mot grundsystemet. Bara det att i längre kampanjspel behövs robustare erfarenhetsregler.

Hur många XP per sittning leder Coriolis system till - i praktiken? Baserat på de sex frågorna skulle jag bedöma man nästan alltid får 2 XP och ofta 4. För att få alla sex måste spelaren aktivt spela sin karaktär på ett "xp-jagande" sätt och det tror jag inte mina spelare kommer göra. Om vi hoppas systemet håller för en höjning varannan sittning (alltså utan att man maxar ur sina gubbar innan kampanjen hunnit ta slut) behåller vi kostnaden på 5 XP per FV.

Däremot tror jag inte alls på att dela ut lika många Talanger som FV. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många, och många Talanger gör rollpersonen rörig och ööverskådlig. Inledningsvis dubblar jag kostnaden till 10 XP per Talang.

Avslutningsvis sätter vi kostnaden till 20 XP per GE. Varje grundegenskap höjer ju i snitt tre färdigheter (det finns 24 färdigheter fördelade på 8 egenskaper). Men i praktiken är en enskild RP mycket mer intresserad av sina fyra bästa egenskaper, så jag tror kostnaden för en GE-poäng måste vara högre än tredubbla FV-kostnaden. Minns även regeln - max ett köp / en höjning åt gången!

Notera hur tillgången på Talanger och Grundegenskapspoäng gör att jag förväntar mig att spelarna kommer lägga en relativt större andel av sina XP på detta, vilket alltså minskar hastigheten på färdighetsförbättringar. Även om 1 GE = 3 FV blir förbättringshastigheten alltså i praktiken mer 1 GE = 4 FV eller ännu lägre, vilket känns okej.
 
User avatar
baylox
Posts: 172
Joined: Fri 28 Feb 2014, 13:15

Re: öka antalet egenskaper och färdigheter?

Mon 04 Jun 2018, 18:22

Det är många spel där man saknar möjligheten vara bra på ett ostereotypt vis. Där man är grym på något specifikt utan att för den skull är bra på alla andra färdigheter som styrs av samma grundegenskap. I Coriolis kanske vara känd som en grym mekaniker eller hackare utan vara påläst eller skolad, och därmed inte känna pressen ta även Vetenskap exempelvis. Eller om du vill spela en tjock nörd som ändå alltid räddar sina vänner från bakhåll och intriger (bra på Upptäcka Fara men usel på Smyga).

...
Vad tycker du om hur Medgång kan användas för att räkna ut Kropps- eller Stridspoäng. För bra? Onödigt? Eller intressant?
Tycker det borde kunna funka, men kanske som ett val - alltså att Medgång kan ersätta fyra andra "saker", t.ex. färdigheter eller ena grundegenskapen i Kroppspoäng, så att det blir en trade-off där ändå. Tänker också på en annan filmfigur, Po i Kung Fu Panda. Skulle ju vilja påstå att han inte är så himla stark eller uthållig (framförallt inte det sista), men tål stryk gör han! :)
P.S. Får försöka se Deadpool... älskade första.
Titta vad jag gjort! / Things I've created:
Coriolis - talanger och referensmaterial
Symbaroum - Unsung Heroes of the Abomitorium
Ur Varselklotet/TftL - mysterier & spelböcker
GZIP: Off