User avatar
Zapp
Topic Author
Posts: 450
Joined: Sat 09 Apr 2011, 17:45

öka antalet egenskaper och färdigheter?

Fri 01 Jun 2018, 19:07

Tänker löst och fritt här...

Inget fel på Fria Ligans regelsystem... med det möjliga problemet att det finns inte särskilt mycket utrymme till att dela ut xp.

Vi gillar spel där man får förbättra sin gubbe åtminstone ett steg efter varje spelning (motsvarande att få 100 XP i Warhammer FRP).

Med bara fyra egenskaper och tolv färdigheter känns det som att man skulle bli för bra för snabbt, om man vill spela en hel kampanj.

Hellre än att då säga "men dela bara ut xp i slutet av varje scen/kapitel/äventyr" vad sägs om att öka antalet egenskaper och färdigheter? Då kan man ju även fixa kritiken om att Styrka är spelets "dump stat"...

Syftet är alltså: med dubbelt så många grundegenskaper (och 50% fler färdigheter) blir varje erfarenhetspoäng mindre värd och kan därför delas ut oftare.

OBS: Jag planerar definitivt låta spelarna öka grundegenskapsvärdena såväl som enskilda färdighetsvärden.
Last edited by Zapp on Mon 04 Jun 2018, 10:34, edited 1 time in total.
 
User avatar
Zapp
Topic Author
Posts: 450
Joined: Sat 09 Apr 2011, 17:45

Re: öka antalet egenskaper och färdigheter?

Fri 01 Jun 2018, 19:08

Nånting i stil med... (skjuter från höften här):

Egenskaper
STYRKA (STY) och UTHÅLLIGHET (UTH)
PRECISION (PRE) och VAKSAMHET (VAK)
TANKESKÄRPA (TAN)
EMPATI (EMP) och UTSTRÅLNING (UTS)
MEDGÅNG (MED)

Trauma
Kroppspoäng = STY + UTH
Stresspoäng = TAN + UTH
Du får byta ut en av dessa fyra termer mot MED om du vill. (Exempelvis låta KP förbli STY + UTH men räkna SP = TAN + MED)
 
Färdigheter
STYRKA
Kraftprov
Närkamp

UTHÅLLIGHET
+Klättra och Simma
Hoppa och Springa
Överlevnad

PRECISION
Kulvapen
+Energivapen*
+Vapensystem*
Pilot*

VAKSAMHET
Smyga
+Hitta Dolda Ting
Upptäcka Fara

TANKESKÄRPA
Datadjinn*
Medikirurgi*
Teknologi*
Vetenskap*

EMPATI
+Skvaller och Rykten
Horisontens Kulturer*
Mystiska Krafter, företrädesvis passiva*
+Övertyga

UTSTRÅLNING
Befäl*
+Hota
Övertala
+Mystiska Krafter, företrädesvis aktiva*

MEDGÅNG
Inga färdigheter är som standard knutna till MED, men för varje poäng i egenskapen du har får du välja en färdighet (eller talang) som du använder med MED istället för den ursprungliga egenskapen. Exempelvis: med MEDGÅNG 3 kan du välja att använda MED för Upptäcka Fara, Pilot, och Övertala.
Last edited by Zapp on Mon 04 Jun 2018, 10:23, edited 1 time in total.
 
User avatar
Zapp
Topic Author
Posts: 450
Joined: Sat 09 Apr 2011, 17:45

Re: öka antalet egenskaper och färdigheter?

Fri 01 Jun 2018, 19:09

Medgång är inspirerat av original-Coriolis, där hjältekonceptet "mer tur än skicklighet" hade direkt regelstöd. Att ha låg MED innebär ingen direkt nackdel, medan att ha hög MED är användbart för att skapa en egen "profil". Ville undvika att döpa en av egenskaperna till "Tur" - ett mycket kortare ord än de övriga - plus att i Coriolis tror ju ingen på slumpen utan öde och ikoner, därav "medgång" istället för "tur".

Rörlighet är delad i två: Klättra och Simma (Athletics) och Hoppa och Springa (Acrobatics).
Skjutvapen är delad i tre: Kulvapen, Energivapen och Vapensystem (exempelvis skeppskanoner).
Spaning är delad i två: Hitta Dolda Ting och Upptäcka Fara
Manipulera är delad i fyra: Hota (Intimidate), Skvaller och Rykten (Gather Information), Övertyga, och Övertala. De två sistnämnda överlappar till viss del och finns till därför att både EMP och UTS kan användas - en rollperson måste inte nödvändigtvis vara bra på bägge (även om det lämnar färre luckor).

Mystiska Krafter är delad i två. Vad gäller mystiska krafter är tanken att spelaren själv får bestämma valet av egenskap för en viss mystisk talang; och att detta val sedan antyder om talangen är företrädesvis - men inte uteslutande - aktiv eller passiv. Syftet är alltså inte att tvinga alla Mystiker ha höga värden i *både* EMP och UTS - "magi" i Coriolis är trots allt mer atmosfärisk än bra.

---

Vad gäller existerande monster och SLP skulle deras stats kunna användas rätt av:
De har samma värde i STYRKA och UTHÅLLIGHET som anges för STYRKA.
De har samma värde i PRECISION och VAKSAMHET som anges för KYLA.
De har samma värde i TANKESKÄRPA som anges för SKÄRPA.
De har samma värde i EMPATI och UTSTRÅLNING som anges för KÄNSLA.
De har normalt ingen MEDGÅNG.
 
Beguiled
Posts: 136
Joined: Sat 30 Jan 2016, 21:57

Re: öka antalet egenskaper och färdigheter?

Sat 02 Jun 2018, 19:17

Intressant dilemma, måste jag säga. Ser det lite som att XP blir värda en hel del, istället, så för vår grupp har det funkat rätt bra att bara öka någonting vart tredje-fjärde speltillfälle. 

Har även funderat på att spelare ska kunna bränna XP för att få samma effekt som att be men utan att ge SL några mörkerpoäng.
 
User avatar
Zapp
Topic Author
Posts: 450
Joined: Sat 09 Apr 2011, 17:45

Re: öka antalet egenskaper och färdigheter?

Mon 04 Jun 2018, 09:52

Ha!

Ja, nä, "offra" sina xp lär inte vara ett populärt förslag. Alltså att offra en bonus som hjälper dig i spelning efter spelning efter spelning bara för att undvika någon slags bakslag här och nu. Särskilt som erfarenhetspoängen i Fria Ligans rollspel är så individuellt värdefulla.

Vilket för oss tillbaka till ämnet.

Så du tycker själva grundidén ("spä ut" xp genom fler saker de behövs till) funkar?

Sedan exakt vilka egenskaper och färdigheter man slutar i, där kan ju personligt tyckande variera.

Intressant du säger var 3-4 sittning. Då kanske jag ska försöka sälja idén med att få xp enbart efter varannan sittning (eller bara efter en extra lång och händelserik sittning)...

(Alltså även efter att vi spelar spelet med 8 egenskaper)
 
User avatar
Zapp
Topic Author
Posts: 450
Joined: Sat 09 Apr 2011, 17:45

Re: öka antalet egenskaper och färdigheter?

Mon 04 Jun 2018, 10:13

Medgång (MED) är väl det tillägg jag mest är nyfiken på vad folk säger.

Tanken är alltså att på något vis motsvara gamla (JFAB) Coriolis, som erbjöd ett alternativ vad gäller bygga en karaktär jag inte ser i FL-Coriolis: turgubben.

Det första som ska sägas är: jag har medvetet valt att inte associera egenskapen med omslagsmekanismen (be, mörker etc). Jag inbillar mig annars MED blir en "måste ha" egenskap. Ikonbedjande fungerar ju lite som Fortune-points i Warhammer FRP, och jag är säker på att om antalet fortune points var knutet till en grundegenskap hade de flesta spelare valt att maxxa ur denna grundegenskap.

Nej, istället vill jag åt "skicklighet behöver ingen tur". Alltså, att du mycket väl kan dumpa MED utan att det nödvändigtvis avskärmar dig från kampanjvärldens mer mystiska element. Med andra ord, att tur inte är synonymt med tro eller mystiska färdigheter.

Om du däremot sätter maximalt värde i Medgång, hur ska det då hjälpa dig? Jo, genom att utgöra spelets möjlighet till egna koncept! Alltså: Medgång behövs egentligen inte, men då blir du begränsad till urvalet av Koncept. Vill du däremot kombinera talangerna från ett Koncept med färdigheterna från ett annat Koncept, kan du åstadkomma detta genom att sätta ett högt värde i Medgång.

Det är iallafall tanken. Tycker ni jag har lyckats?

Förutsättningen är alltså att även med dubbelt så många egenskaper ska man kunna sätta 4 i åtminstone en av dem. Skaffar du dig MED 4 får du alltså välja fyra färdigheter du garanterat blir bra på, eftersom du får använda dem med ditt höga Medgångsvärde.

Då kan du välja ett Koncept för dess talanger, coolhetsfaktor osv även om du egentligen inte gillar utbudet av färdigheter.

Givetvis är då också tanken att spelledaren kan förbli relativt sträng och inte tillåta egenutvecklade Koncept i övrigt, iallafall till en början.

Min förhoppning är att MED då blir tillräckligt intressant för att kanske någon spelare väljer det spåret, utan att det blir så bra att alla gör det (trots allt får du ju ingenting du inte redan kunde skaffa dig med de övriga sju egenskaperna).
 
User avatar
Zapp
Topic Author
Posts: 450
Joined: Sat 09 Apr 2011, 17:45

Re: öka antalet egenskaper och färdigheter?

Mon 04 Jun 2018, 10:52

Viktigast bland de saknade pusselbitarna är väl nu antalet egenskaps- och färdighetspoäng.

Notera nu att jag avsiktligen sänker startvärdena en smula, för att skapa större plats för att förbättra sig under kampanjens gång.

OBS: Jag planerar definitivt låta spelarna öka grundegenskapsvärdena såväl som enskilda färdighetsvärden. Mer om detta i nästa post.

I orginalreglerna gäller som bekant följande:

13-15 grundegenskapspoäng utspridda över fyra egenskaper. I snitt börjar man alltså med 3,5 i en egenskap.
8-12 färdighetsvärdespoäng utspridda över sexton färdigheter. Det räcker två konceptfärdigheter (värde 3) och fyra andra färdigheter (värde 1), vilket är ungefär en tredjedel av alla färdigheter.

Var ska vi då lägga oss med ovanstående utökning?

En blygsam nerdragning vore 22-26 egenskapspoäng utspridda över åtta egenskaper. I snitt börjar man alltså med 3 i en egenskap.
En mer drastisk nerdragning vore 18-22 egenskapspoäng och 2.5 i snitt.

Vår spelgrupp är inte allergisk mot att nybörjarspelare är lite mindre kapabla, så jag kommer välja det senare, allt för att ge mycket utrymme för att xp ska tillåtas låta din karaktär stadigt växa i förmåga under en längre kampanj, utan att "slå i taket". (Dessutom glöm inte att Medgång är en strikt "frivillig" egenskap, samt att det finns visst överlapp mellan EMP och UTS. Med andra ord, man kan nästan säga att det finns sex färdigheter och två du kan dumpa. Så snittet är nog i praktiken inte lika uselt som 2.5 antyder...)

Vad gäller färdighetspoäng behåller jag att de ska räcka till ungefär en tredjedel av färdigheterna.

10-18 färdighetspoäng utspridda över tjugofyra färdigheter. Det räcker till tre konceptfärdigheter (värde 3) och fem andra färdigheter (värde 1), vilket är en tredjedel av alla färdigheter.

Sålångt får vi alltså följande bakgrunds- och startpoängstabell:

Legofolk: 22 GE, 10 FV
Stationär: 20 GE, 14 FV
Priviligerad: 18 GE, 18 FV

Som synes är spännvidden högre mellan att erhålla många eller få poäng.
Last edited by Zapp on Mon 04 Jun 2018, 17:16, edited 1 time in total.
 
User avatar
baylox
Posts: 176
Joined: Fri 28 Feb 2014, 13:15

Re: öka antalet egenskaper och färdigheter?

Mon 04 Jun 2018, 12:01

Tycker det är ett intressant koncept i största allmänhet - jag har alltid varit förtjust i system med "mellan-många" färdigheter, alltså lite fler än vad FL brukar ha i sina spel, men inte så mycket som i de flesta BRP-spel, som Call of Cthulhu. Det här skulle absolut vara något att fila vidare på!

Angående de sociala färdigheterna. Du skriver att Övertala och Övertyga överlappar varandra, men jag ser samtidigt inget färdigheter för att Lura. Kan det vara värt att byta ut t.ex. Övertyga mot Lura?

Sen måste jag säga att jag verkligen gillar Medgång, riktigt kul idé som jag själv gärna skulle vilja använda mig av! Mycket passande för de som inte vill vara smidigast i Horisonten, men ändå vara en grym pilot (t.ex.) och ändå ha stöd bland grundegenskaperna för det - att kunna ha ett urval färdigheter som en är bra på, utan att vara underförstått bra i de andra genom att ha högt grundegenskapsvärde.
Tycker att det är helt rätt att Medgång inte påverkar omslagsmekaniken, utan att det istället blir som en frivillig grundegenskap (antar att alla ändå måste sätta 1 eller 2 poäng i den som med alla andra?). Ett alternativ är att Medgång skulle ge bonus till vissa utvalda färdigheter, men jag tror i detta fall också att det skulle bli lite av en "måste-ha" egenskap, och inte det du är ute efter (och inte skulle vara ett bra system, i mina ögon).
Titta vad jag gjort! / Things I've created:
Coriolis - talanger och referensmaterial
Symbaroum - Unsung Heroes of the Abomitorium
Ur Varselklotet/TftL - mysterier & spelböcker
 
User avatar
Zapp
Topic Author
Posts: 450
Joined: Sat 09 Apr 2011, 17:45

Re: öka antalet egenskaper och färdigheter?

Mon 04 Jun 2018, 16:49

Tycker det är ett intressant koncept i största allmänhet - jag har alltid varit förtjust i system med "mellan-många" färdigheter, alltså lite fler än vad FL brukar ha i sina spel, men inte så mycket som i de flesta BRP-spel, som Call of Cthulhu. Det här skulle absolut vara något att fila vidare på!
Tack :)
Angående de sociala färdigheterna. Du skriver att Övertala och Övertyga överlappar varandra, men jag ser samtidigt inget färdigheter för att Lura. Kan det vara värt att byta ut t.ex. Övertyga mot Lura?
Kan jag få gissa du tänker på Persuasion respektive Deception, vanliga färdighetsnamn på engelska...? ;)

Jag har väl inget bättre svar än "personlig preferens". Tycker "Lura" är ett klumpigt svenskt ord - allför specifikt. (Och även om man hittar ett bättre gillar jag inte idén med en färdighet som bara kan användas "negativt".)

I korthet: Jag köper con artist (Bedragare?) som koncept, men inte som färdighet.

I det här fallet tänkte jag dock mer på att en empatisk person har social framgång, och det har en person med utstrålning med. Genom att ge vardera grundegenskap varsin färdighet utan skarpa gränser kan varje spelgrupp själv bestämma i vilken mån de vill låta en RP klara sig med bara en av färdigheterna, och å andra sidan i vilken mån en RP med bägge ska få fördelar...

Tanken var att du Övertalar folk aktivt, inklusive pladdra sönder deras motvilja, hota och locka dem.

Medan du Övertygar mycket mera genom att visa dig sympatisk, att lyssna, och att få folk att byta åsikt utan att vara medvetna om din påverkan.

Jag är öppen för att döpa om de bägge färdigheterna för att göra detta mer tydligt. Det måste vara lätt för en SL att välja vilken färdighet han eller hon ber om slag i, så det blir konsekvent ur spelaren synvinkel.
 
User avatar
Zapp
Topic Author
Posts: 450
Joined: Sat 09 Apr 2011, 17:45

Re: öka antalet egenskaper och färdigheter?

Mon 04 Jun 2018, 17:13

Sen måste jag säga att jag verkligen gillar Medgång, riktigt kul idé som jag själv gärna skulle vilja använda mig av! Mycket passande för de som inte vill vara smidigast i Horisonten, men ändå vara en grym pilot (t.ex.) och ändå ha stöd bland grundegenskaperna för det - att kunna ha ett urval färdigheter som en är bra på, utan att vara underförstått bra i de andra genom att ha högt grundegenskapsvärde.
Idén fick jag alltså från Coriolis v1.

Det är många spel där man saknar möjligheten vara bra på ett ostereotypt vis. Där man är grym på något specifikt utan att för den skull är bra på alla andra färdigheter som styrs av samma grundegenskap. I Coriolis kanske vara känd som en grym mekaniker eller hackare utan vara påläst eller skolad, och därmed inte känna pressen ta även Vetenskap exempelvis. Eller om du vill spela en tjock nörd som ändå alltid räddar sina vänner från bakhåll och intriger (bra på Upptäcka Fara men usel på Smyga).
Tycker att det är helt rätt att Medgång inte påverkar omslagsmekaniken, utan att det istället blir som en frivillig grundegenskap (antar att alla ändå måste sätta 1 eller 2 poäng i den som med alla andra?). Ett alternativ är att Medgång skulle ge bonus till vissa utvalda färdigheter, men jag tror i detta fall också att det skulle bli lite av en "måste-ha" egenskap, och inte det du är ute efter (och inte skulle vara ett bra system, i mina ögon).
Tack. Nej att "pressa" är alltför centralt (och för roligt!) för att bara vissa ska vara bra på det.

Ja, man kan inte ha 0 i en grundegenskap (väl?), man måste sätta minst 1.

Jag ser du förstår min tanke med att även om du skaffar dig MED 5 så får du inget som du inte kunnat skaffa dig på annat vis. Förhoppningsvis är själva flexibiliteten (dvs kunna plocka färdigheter från ett koncept och talanger/beskrivning från ett annat) tillräckligt lockande för att någon (men inte alla) spelare ska prova. Förutom just att du kan skapa en hjälte som är framgångsrik utan att vara starkast, snyggast eller smartast.

Det får inte heller vara så att man tjänar alltför mycket på att "dumpa" Medgång, så alla gör det. Eftersom de flesta karaktärer kommer ha många egenskaper med värde 1 är jag inte överdrivet orolig - det finns inte så många poäng att tjäna här.

Vad tycker du om hur Medgång kan användas för att räkna ut Kropps- eller Stridspoäng. För bra? Onödigt? Eller intressant?

PS. Såg Deadpool 2 i helgen (efter jag påbörjade denna tråd), och jag har svårt tänka mig en mer klockren karaktär med hög Medgång än Domino :)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests