User avatar
Toast
Topic Author
Posts: 46
Joined: Sun 16 Apr 2017, 20:50
Location: Stockholm

Avstånd i rymden

Mon 09 Apr 2018, 10:51

Jag sitter och försöker förstå hur lång tid det skulle ta att åka mellan olika platser för att få en uppfattning av tidsåtgången. Jag förstår dock inte riktigt hur allt ser ut.

För att ta Algol-systemet som ex så har jag förstått att två solar åker runt varandra. Tekniskt sett räknas det som två system och det hår fort att åka mellan solarna. Portalerna ligger på ca 0,5 AD från solen vilket betyder att både portalerna och planeterna egentligen kretsar kring två solar sol ligger precis intill varandra. Rätt mig om jag har fel.

Om jag sedan tittar på Mira så ligger två av solarna 25 AD från varandra vilket inte direkt är intill. Om jag kollar på Kua och planeternas avstånd där och uppskattar liknande avstånd i Mira skulle det innebära att planeter troligtvis för länge sedan hade krockat med den andra solen, särskilt eftersom båda solarna har planeter. Samma gäller till ex systemet Nharmada.

När jag kollar i "Skapa din horisont" i Horisontens hemligheter står det att planeter normalt håller sig inom 50 AD från solen vilket betyder att fler system än de jag nämnt kommer ha liknande problem.

Vad förstår jag inte här? Jag förstår att allt inte ligger på ett 2D-plan men känns ändå som att jag missförstått något. När en räknar avstånd mellan planeter så räknar en ju som om det vore 2D med min/max-avstånd.

Tack på förhand
 
User avatar
Zapp
Posts: 458
Joined: Sat 09 Apr 2011, 17:45

Re: Avstånd i rymden

Mon 18 Jun 2018, 15:58

Jag sitter och försöker förstå hur lång tid det skulle ta att åka mellan olika platser för att få en uppfattning av tidsåtgången. Jag förstår dock inte riktigt hur allt ser ut.
FL är inte direkt intresserade av realistisk astronomi, så enklast är att bara strunta i det - det påverkar trots allt inte handlingen.

I verkligheten varierar restiden från planet A till planet B väldigt, eftersom B kan ligga "precis utanför/innanför" eller "på andra sidan solsystemet (bakom solen)".

Minimiavståndet är absolutbeloppet av (avståndet från A till solen) minus (avståndet från B till solen): exempelvis Jorden (1 AU) till Mars (1.5 AU) = 0.5 AU (vi bortser nu från "apsis", variationer i avståndet)

Maximiavståndet är (avståndet från A till solen) plus (avståndet från B till solen): exempelvis Jorden (1 AU) till Mars (1.5 AU) = 2.5 AU

Med andra ord, avståndet (och tidsåtgången) varierar kraftigt.

Ett enkelt sätt att slumpa fram detta, för resor som inte kan skjutas upp några månader (i det inre av solsystemet iallafall), är att slå 2T6:
2: minimiavstånd
7: medelavstånd, dvs (minimi+maximi)/2
12: maximiavstånd

Ett exempel från Coriolis värld. Vi vill resa från Surha (40 AU) till Xene (18 AU).
Minimi: 40-18=22 AU
Maximi: 40+18=58 AU
Medel: (22+58)/2=40 AU

Vi slår 2t6:
2: 22 AU
7: 40 AU
12: 58 AU

Alla värden däremellan höftar du enklast fram, snarare än att räkna exakt. Skulle jag slå 5 i detta exempel hade jag snabbt sagt typ "36". Ett slag på 11 skulle kunna bli "53".

Notera hur planeteras rotation ställer till det för resenärerna. Tag som exempel om vi vill resa från Kua till Surha, via Xene. I bästa fall är de (på väg till) konjunktion (dvs "att stå på rad" - alla på samma sida av solen), och då blir den sammanlagda resan 35 AU kort; i det sämsta fallet är Kua och Surha på ena sidan solen, och Xene på direkt motsatt sida, för en resa på 81 AU.

Tack vare att vi slår 2t6 är extremfallen mindre sannolika än medelfallet, så det är osannolikt att resan blir så kort som 35 eller så lång som 81. I de flesta fall kommer resan bli ungefär 50-65 AU lång.

Även denna regel är en grov förenkling såklart, men bra mycket lättare att leva sig in i än regelbokens statiska avstånd. :)
För att ta Algol-systemet som ex så har jag förstått att två solar åker runt varandra. Tekniskt sett räknas det som två system och det hår fort att åka mellan solarna. Portalerna ligger på ca 0,5 AD från solen vilket betyder att både portalerna och planeterna egentligen kretsar kring två solar sol ligger precis intill varandra. Rätt mig om jag har fel.
Nej, det är korrekt uppfattat. Ur ett omloppsmekaniskt perspektiv kan varje system där flera solar kretsar kring varandra på mindre avstånd än portalerna lika gärna kunna haft en enda sol.
Om jag sedan tittar på Mira så ligger två av solarna 25 AD från varandra vilket inte direkt är intill. Om jag kollar på Kua och planeternas avstånd där och uppskattar liknande avstånd i Mira skulle det innebära att planeter troligtvis för länge sedan hade krockat med den andra solen, särskilt eftersom båda solarna har planeter. Samma gäller till ex systemet Nharmada.
Planeterna i ett binärt system måste nödvändigtvis hålla sig väl innanför halva avståndet mellan de två solarna: förhoppningsvis är det hyfsat självskrivet att en planet "halvvägs" (eller ens i närheten) skulle inte veta vilken stjärna den tillhörde, och därmed slitas ur sin bana... Förutsatt att bägge stjärnor är någorlunda lika tunga.

Nu har Fria Ligan dock gjort errata på Mira-systemet, så Mira-B (Antmira) ligger 75 AU från Mira. Det ger de 8 objekten runt Mira (och de 6 objekten runt Antmira) 37,5 AU att spela med, vilket är helt ok: vårt solsystems åttonde objekt (Uranus) ligger på medelavståndet 19,6 AU. Antagligen skulle en "andra Sol" på avståndet 75 AU fortfarande störa Uranus bana, men det 1) vet jag inte, och 2) lite "fantasy" får man ju tillåta sig i ett rollspel!
När jag kollar i "Skapa din horisont" i Horisontens hemligheter står det att planeter normalt håller sig inom 50 AD från solen vilket betyder att fler system än de jag nämnt kommer ha liknande problem.

Vad förstår jag inte här? Jag förstår att allt inte ligger på ett 2D-plan men känns ändå som att jag missförstått något. När en räknar avstånd mellan planeter så räknar en ju som om det vore 2D med min/max-avstånd.

Tack på förhand
Det raka svaret är att planeterna håller sig väl innanför halva avståndet till närmaste stjärna, och därmed basta. Inga undantag, punkt slut. Och ska man vara någorlunda realistisk, inte ens det, utan antagligen är det bäst att räkna med ytterligare en halvering...

Du har helt rätt i att räkna med "2D". I detta sammanhang är det uteslutet att "göra plats" genom att vinkla de bägge planetsystemen mot varandra. (Jag menar, att planetsystemens plan varierar är helt naturligt. Men det låter dig inte närma dig en annan stjärnas planetsystem för det. Ur gravitationens synvinkel kan man strunta i planeterna - det är enbart stjärnans massa och därmed avstånd som spelar någon som helst roll).

Vilket i fallet Zalos blir en smula fantasy :)

Avståndet mellan Zalos och Zalos B anges till 10 AU. Således ska Zalos tre planeter och asteroidbälte samsas om helst mindre än 2,5 AU. Men det går ju att göra-  vårt eget asteroidbälte ligger mellan 2.3 till 3.3 AU från vår Sol. Att Zalos B får in fyra planeter, varav minst en är beboelig plus en gasjätte är dock tight.

Intressantast i detta avseende är dock Zuhal i Uharu-systemet. Där samsas 26(!) planeter och asteroidbälten om antagligen mindre än 5 AU! :) Ska jag spekulera, är räddningen att Uharu beskrivs som en brun dvärg, och att Zuhal då antagligen också är en väldigt liten stjärna. (Ju mindre stjärna, ju mindre stör den närbelägna planeter i andra solsystem). Och då att många (alla) av planeterna är små.
 
User avatar
Toast
Topic Author
Posts: 46
Joined: Sun 16 Apr 2017, 20:50
Location: Stockholm

Re: Avstånd i rymden

Wed 13 Feb 2019, 16:48

Intressant tankeställning och jag visste inte om erratan på Mira. Bra, då har jag lite bättre koll på hur jag ska tänka, det blev fel hur jag än vred och vände på det. Och ja såklart att det är lite "fantasy" ibland men känns som att detta kan vara stora saker beroende på vilken sorts spelare en har och typen av kampanj.

Tack för input!

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests