Tobiasekwall
Topic Author
Posts: 47
Joined: Tue 23 Aug 2016, 09:06

Vulcan och vulcan samt acc och acc

Mon 19 Mar 2018, 13:44

Jag skulle behöva mer förslag på hur olika vapen av samma typ kan skilja sig från varandra. I min spelgrupp så spelar en av rollpersonerna en avdankad soldat som gärna samlar på sig vapen från olika system för att hänga upp på väggen i sin hytt. 
En tydlig skillnad är ju det rent estetiska. Algolsk svart sprejade plastkarbiner, eleganta miriska gevär med ädelträ inlaggt i kokvarna, tunga dabariska kopparfärgade pjäser där mynningen utformats som gapande häger-fåglar eller drakormar. 
Men rent funktiosmässigt vad skiljer dem åt? En sak jag funderar på är att billiga vulcanvapen endast fungerar om det finns syre i miljön medan dyrare exemplar har inbyggda syrgasbehållare som kan se till att patronerna antänds i vacum.
 På samma sätt har jag funderat om billiga acc-vapen inte fungerar, eller går sönder då projektilerna slits ur sin bana, om det finns störande gravitation (alltså för hög eller för låg) eller störande magnetfält. Lite dyrare modeller har ett vred där man ställer in den aktuella gravitationen och den dyraste ställer om automatiskt. 

Har ni några fler idér om hur man skulle kunna ge olika bössor lite olika egenskaper? 
 
User avatar
Telephalsion
Posts: 30
Joined: Thu 23 Oct 2014, 21:48

Re: Vulcan och vulcan samt acc och acc

Thu 09 Apr 2020, 22:43

Förutom att förskjuta lite bonus-, skada- och krit-siffror hit och dit så kan man införa lite specialegenskaper. Lite som mästartillverkning i många spel.

Skrotbygge.
Vapnet är ett hemmabygge, fuskbygge eller kanske är det gammalt och sönderrostat. Oavsett anledning så är vapnet opålitligt. Vid varje skott måste första sexan slås om. Kan tas i olika nivåer, fler nivåer, fler sexor som måste slås om.

Välgjort - pricksäkert.
Vapnet är mästartillverkat, har modifierats av en vapenkonnässör är specialbeställt eller är på annat sätt bättre än ett linjetillverkat dito. Vid varje skott får en tärning slås om. Kan tas i olika nivåer, fler nivåer, flex tärningar som får slås om.

Defekt accelerator.
Acceleratorn i detta acc-vapen viner och väser. Vapnet har inte egenskapen ljudlös.

Trög accelerator
Detta acc-vapen har en trög accelerator. Räckvidden sänks en nivå. 

Defekta detonatorer.
Detta vulkanvapen har en tendens att inte aktivera skottens interna detonatorer. Detta resulterar i att de små raketerna slår emot målet utan att detonera. SL får för 1 MP göra att vapnet inte orsakar skada vid en attack.

Försenad detonering.
Detta vulkanvapen kan med en inställning få skotten att detonera med fördröjning. Om fördröjning aktiveras så kan hälften av sexorna på attacken sparas till en attack nästföljande runda. Övriga sexor förfaller.

Kedjeskott.
Denna vulkankarbin har avancerad målsökning som får raketer i samma salva att följa samma vektor. Nackdelen är att om första raketen missar missar alla i salvan. Fördelen är att vid träff så blir skadan högre och slår lättare genom pansar. Vapnets bonus sänks med 3 men får +1 skada och egenskapen pansarbrytande.

Ballistisk Vulkan
Detta vulkanvapen har kombinerats med en acc-mekanism som kan slunga raketerna innan de aktiveras. Vapnet får räckvidden extrem men nackdelen är att på avstånd kort och lägre hinner inte raketerna aktiveras och vapnet gör skada som en långbössa.

Defekt magasin.
På grund av skador eller design så saknar detta vapen magasin. Ammunition måste tillsättas efter varje skott. Vapnet får egenskapen enkelskott. 

Låg kapacitet.
Detta vapen har antingen ett mindre magasin eller är mer krävande på celler. Vapnet kräver omladdning efter två snabbskott eller ett normalskott och ett snabbskott. Det kostar dessutom endast 2 mp för SL att orsaka eldavbrott.

Hotfullt
Vapnet har spikar, taggar, bilder på hemska djinner eller dödskallar. Oavsett vad så ger vapnet ett skräckinjagande intryck. Ger +1 för att hota med manupulera, och första sexan som används för att orsaka stress ger två poäng stress istället för ett poäng stress. 

Bajonett
Vapnet har ett blad monterat, antingen så går pipan ut till en knivspets eller så finns ett bajonettfäste längst pipan. Kanske har handtaget ett inbyggt knogjärn. Oavsett vad får vapnet räknas som ett närstridsvapen i strid. Möjliga närstridsvapen beror på vilket avståndsvapen det häller men Knivar, yxor. svärd, batonger, spjut och stavar (primitiva eller celldrivna) är alla möjligheter.

Atmosfärbundet
Detta vapen fungerar bara i vissa atmosfärtyper. Kanske fungerar det bara i jordlik atmosfär, kanske går det inte att avlossa i vacuum.

Temperaturbundet
Detta vapen fungerar endast som avsett i ett särskilt temperaturspann. Kanske låser det sig i kyla eller överhettas i värme.

Gravbundet.
Detta vapen är inte anpassat för annan gravitation än 1.0. Kanske fungerar det illa i låg G. Kanske i hög G.

Vapenintelligens.
Detta vapen är utrustat med en inbyggd intelligens och sensorer som bevakar slagfältet. Vapnet kan programmeras med röstkommandon och kan även ge taktiska råd. Ger +1 bonus.

Djinnberört
Detta vapen har färgats av mörkret mellan stjärnorna. Vapnet orsakar alltid 1 poäng stress på både offer och användare vid varje träff.

Välsignat.
Vapnet är välsignat av ikonerna. Det är effektivare mot mörkervarelser och mot dem kan vapnet få någon (eller flera) av följande egenskaper. Ökad bonus, ökad skada, minskat krit-värde.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests