Baloo
Topic Author
Posts: 21
Joined: Wed 25 Nov 2015, 18:07

Husregler för handel

Sat 17 Feb 2018, 17:56

Hej Coriolisvänner!

I Horisontens Hemligheter finns tabeller med handelsuppdrag till Tredje Horisontens frihandlare. Mot belöning från olika uppdragsgivare kan de leverera allt från reservdelar till gödningsmedel. Förr eller senare kan det hända att en spelgrupp fångar upp laster på drift i rymdens mörker, eller bestämmer sig för att själva investera i partifrakt. Av denna anledning har jag komponerat följande handelsregler.
 
Utgångspunkten i handeln är själva varan och dess baskostnad/ton i birr.
 
Prisnivå               Baskostnad/ton (birr)
1                           25
2                           125
3                           1 000
4                           10 000
5                           250 000
6                           1 000 000
 
I tabellen nedan är en vägledande prisnivå satt på handelsvarorna som listas i Horisontens Hemligheter. Modifiera prisnivån vidare utifrån kvalitet, tillgänglighet och bearbetningsgrad. Prisnivå 3 för metall må vara rimlig för vanliga järntackor, medan guld eller platina skulle exempelvis kunna justera prisnivån till en 5a eller 6a.
 
Handelsvara                                Prisnivå
Malm                                              2
Mineraler                                       3
Metall                                             3
Ädelgas                                         3
Timmer                                           2
Is                                                    2
Kemikalier                                      4
Gödningsmedel                              2
Textilier                                           4
Matvaror                                         3
Kryddor                                          5
Delikatesser                                   5
Medicinprodukter                           5
Religiösa attiraljer                          4
Reservdelar                                   5
Skeppsdelar                                   5
Exon                                               5
Drönare                                          5
Fordon                                            5
Vapen                                             5
Rustningar                                      5
Överlevnadsutrustning                   4
Foder                                              2
Kreatur/djur                                    4
Semiintelligenser                            5
 
Vinst eller förlust beräknas med hjälp av värdepoäng (VP). Dessa håller spelledaren reda på. Ett värdepoäng motsvarar en andel av varans baskostnad. Andelens storlek är beror på risken i såväl varan som handelsrutten. Låg risk påverkar varje VP baskostnaden med 1%. För måttlig risk är motsvarande siffra 5%. Vid högriskhandel är varje VP värd 10%. Utgångspunkten är måttlig risk. Risken kan ge en fingervisning om motståndet under handelsäventyret.
 
Det finns fyra steg som kan påverka lastens värdepoäng:
 
Varudeklaration
Varans lämplighet för handel avgörs med ett färdighetsslag i Horisontens Kulturer. Varudeklaration slåss även för upphittade laster. Varje sexa ger 1VP och spelaren får justera risken till hög eller låg. Vid misslyckat slag avgör SL om varans risk skall justeras, samt noterar -2VP eller 1 mörkerpoäng. Varje sexa ger 1VP.
 
Köpa lasten
Spelaren bestämmer hur många ton som skall köpas. Sedan görs ett motståndsslag i Manipulera mot eventuell säljare. Antalet VP justeras med varje sexa i respektive parts favör. Spelledaren kan med fördel slå dolt för säljaren – lasten kanske köps för ordinarie pris men visar sig vara värd mindre längre fram.
 
Handelsrutt
Att hitta en handelrutt till en plats och ankomsttid där lasten kan säljas dyrt beräknas med ett slag i Vetenskap. Socioaritmatiker med en uppdaterad biblioteksbas med handelsrutter får bonus på slaget. Slagets utfall hanteras på liknande sätt som vid varudeklaration. Risk får justeras upp eller ned ett steg.
 
Sälja lasten
Spelaren avgör hur många ton de vill sälja och slår ett motståndsslag i Manipulera mot köparen. Antalet VP justeras med varje sexa i respektive parts favör. Antalet värdepoäng summeras och får som högst vara 8 och som lägst -8. Accepterar spelaren inte priset måste en ny rutt planeras. Vill de ändra antalet sålda ton kan SL välja att justera priset något till deras nackdel.

Expemel
Nasaren Basil söker på Kuas marknader efter billiga handelsvaror att investera sin förmögenhet i. Han slår för Horisontens Kulturer men misslyckas. SL avgör att han fastnar för ett parti om 10 ton färgade tyger (-2VP, lågriskhandel, baskostnad 10 000 birr/ton). Han schackrar med säljaren och vinner med en sexa tillgodo (1VP). Basil hade hoppats på större framgång och inser för sent att han inte har birr nog till hela partiet. Hans motpart går motvilligt med på att sälja 8ton till standardpris (-1VP). Det innebär ett utlägg på 80 000 birr. De tar i hand och Basil planerar sin handelsrutt. Tre sexor i Vetenskap ger vid handen att en fredlig beristam på Lubau är beredd att betala dyrt för sådana tyger (3VP, risken bibehålls låg av den pacifistiske Basil). Efter en förhållandevis smidig resa till Lubau bearbetar Basil nomaderna med sin silvertunga. Hans Manipuleraslag ger 4 sexor. Totalen på 8VP justeras till 6VP när det upptäcks att en del av tygerna var malätna. Vinsten går från 8% till 6% och därmed har Basil blivit 4 800 birr rikare. Under resan har han spenderat ca 1 500 birr i skeppsunderhåll och andra kringkostnader. Det stora klippet får vänta till en annan gång.


Synpunkter, förslag och kommentarer mottas tacksamt!
Last edited by Baloo on Sat 24 Feb 2018, 17:31, edited 1 time in total.
 
User avatar
baylox
Posts: 176
Joined: Fri 28 Feb 2014, 13:15

Re: Husregler för handel

Sun 18 Feb 2018, 15:45

Intressant! Jag skulle personligen hellre se att Horisontens kulturer används även för att hitta lämplig mottagare, istället för Vetenskap, men hela systemet blir beroende på bara Horisontens kulturer och Manipulera i sådana fall. Har inga bättre lösningar på rak arm, men det var ett klart intressant - och behövligt - upplägg!
Titta vad jag gjort! / Things I've created:
Coriolis - talanger och referensmaterial
Symbaroum - Unsung Heroes of the Abomitorium
Ur Varselklotet/TftL - mysterier & spelböcker
 
User avatar
Telephalsion
Posts: 30
Joined: Thu 23 Oct 2014, 21:48

Re: Husregler för handel

Sun 29 Mar 2020, 19:16

Väldigt intressant. Jag ska testa köra detta i spel nu när vi börjar spela och då återkomma när vi ser hur det blir i spel.
 
Byrax
Posts: 772
Joined: Fri 08 Jan 2016, 10:42
Location: Mythic North

Re: Husregler för handel

Sun 29 Mar 2020, 23:08

Bra system. Hoppas på ngt liknande eller ’primitivare’ till Ad Astra.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest