Vargbane
Topic Author
Posts: 17
Joined: Fri 28 Jul 2017, 14:00

Husregler - Strid med större grupper?

Wed 20 Sep 2017, 22:21

Sitter och funderar hur jag skall lösa strid med större grupper med SLP varav RP kan vara med ena parten eller inte. I första hand grupper med ca max 15-20 stridande parter per sida.

Har kikat på Mutant År 0 och har funderat på en tvist enligt nedan med tanke på Coriolis större fokus och möjligheter vid strid. Vad tycker ni?
-----------
1. Varje grupp gör en attack med SKJUTVAPEN eller NÄRSTRID. Lägg till extra antal tärningar med modifikation för BEFÄL. Minska antalet tärningar med modifikation för AVSTÅND och MILJÖ (mörker, rök, etc). 6:or blir TRÄFFAR och 1:or blir förluster eller andra nackdelar för respektive part.
2. Efter attackerna slås slag för SKYDD och RUSTNING för respektive part och 6:or dras från antalet lyckade TRÄFFAR. 1:or blir nackdelar för respektive part inför eventuellt fortsatt strid.
3. Skillnaden mellan antal ”TRÄFFAR minus SKYDD+RUSTNING” blir den ena partens övertag. Vid +1 i övertag retirerar ena parten tillbaka och förlorar 1T6 i förluster. Vid +2 i övertag förlorar ena parten 3T6 förluster och/eller 3T6 ger upp och blir tillfångatagna.
4. Attack och försvar kan pressas (se Mutant År 0) och alla tärningar som inte är 6 eller 1 slås om. 6:orna räknas som träffar och 1:orna som förluster/missöden eller annat. Om den ena parten väljer att fortsätta striden måste den andra parten strida tillbaka eller ge upp.
-------------
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4519
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Husregler - Strid med större grupper?

Fri 29 Sep 2017, 14:01

Låter som ett rimligt system!
Fria Ligan

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests