Guran89
Posts: 22
Joined: Sat 09 Jan 2016, 23:12

Förlängda utmaningar

Tue 24 Jan 2017, 13:13

Hur hanterar ni situationer som sträcker sig under längre perioder av tid? Jag har två exempel på situationer som dykt upp hittills i vår kampanj där jag som SL höftade lite i stället för att ha förbestämda regler. Tänkte att jag ska slippa göra det igen.
I den första situationen befann sig en av rollpersonerna på utsidan av skeppet. Han blev attackerad av saker, och behövde försöka ta sig tillbaka till luftslussen innan han blev överrumplad.
Det andra exemplet handlar om samma rollperson. Han befann sig på en planet iklädd exodräkt. Atmosfären var giftig och hans dräkt hade blivit punkterad. Också här försökte han ta sig till skydd innan det var för sent.
Jag lät spelaren helt enkelt slå ett slag för Rörlighet, lyckades han tog han sig framåt plus tog eventuell skada (eller sakerna som attackerade honom i rymden kom närmare). Misslyckades han tog han sig inte mot sitt mål den rundan. Jag bedömde mängden slag som skulle göras utifrån vad som kändes dramatiskt passande för stunden, men tycker såhär i efterhand att det hade varit bättre med ett mer strukturerat sätt att hantera situationen.
Jag har två (snarlika) förslag på hur det skulle kunna gå till:

1) SL bestämmer ett målvärde, låt säga 3. RP behöver lyckas med 3 slag för en färdighet för att nå sitt mål. Här kan en slags tracker användas, och SL flyttar helt enkelt fram rollpersonen ett steg för varje lyckat slag.
2) SL bestämmer ett målvärde, låt säga 7. RP behöver slå sammanlagt 7 lyckade tärningar för att lyckas med sitt mål. Lyckas han med 1 tärning per slag tar det helt enkelt 7 rundor att lyckas.
I båda dessa fall bör det stå något på spel. Rollpersonen kanske riskerar ta skada varje runda hen befinner sig i situationen, eller risken att någon upptäcker hen blir större varje runda, eller något liknande. Det viktiga är att det inte blir långdragna slag bara för sakens skull. Ska rollpersonen få upp ett lås utan att något står på spel är det en fullständigt överflödig mekanik.

Vad tror ni om detta? Eller finns det redan regler för detta i Coriolis, men som jag har lyckats missa?
 
Beguiled
Posts: 136
Joined: Sat 30 Jan 2016, 21:57

Re: Förlängda utmaningar

Tue 31 Jan 2017, 19:23

Hade nog använt mig av #2, färdiga regler eller ej, med en ratio av 1-1 för varje framgång att ge skada eller en bonus för den som försöker upptäcka, eller vad det nu rör sig om. Gör det även relativt enkelt att låta flera personer samarbeta även utanför reglerna för att hjälpa någon.
GZIP: Off