Page 1 of 3

Erfarenhet och ERF-utdelning

Posted: Wed 23 Nov 2016, 23:59
by Karbonara
Tänkte starta en tråd-diskussion om ERF.

Hur ser ni på ERF, frekvens av ERF, "levling" av karaktärer etc?
Vi skulle dela ut erfarenhetspoäng idag och jag tyckte punkterna generellt var mer svårdefinierade än t ex Genlab Alfa.

Undrar hur ni som tänker spela, eller har spelat, ser på det...
1) Har du deltagit i spelmötet? Du får alltså 1 ERF bara för att ha varit med.
* Lite trist, men jag kan förstå dess existens. Funderar på att istället köra något i stil med:
- "Har du gjort något för att uppnå uppdraget?"
eller...
- "Har du gjort något betydande för ert skepp eller dess besättning"?
2) Har du klarat en svår utmaning av något slag? 
* Lurig, men jag antar att det här är "löst ett utmärkande problem". Mina spelare tolkade det som "har jag slagit en stor framgång på ett slag"... vilket ju inte känns som det vi är ute efter. Tänker snarare eventuellt tolka det så här:
- "Har du gjort en betydande handling som förbättrat gruppens situation?"
3) Har du övervunnit en svaghet och lyckats med något du är dålig på? 
* Det här känns också som en "har jag slagit för något jag är dålig på". Det är dessutom väldigt likt det personliga problemet.
Skulle hellre byta ut det mot något annat.
4) Har du offrat eller riskerat något på grund av ditt personliga problem? 
* Här tänker jag att om man antingen har spelat ut sitt personliga problem själv, eller att man har drabbats av det från SLs mörkerpoäng och tagit sig an det med fullt rollspelande (sätta sig själv och gruppen i en svår sits eller fått till en kul situation).
5) Har du offrat eller riskerat något för din närstående rollperson?
* Ganska basic. Den här känns bra.

SÅ, för att sammanfatta, tänker jag som förslag:
 1. Har du gjort något som stärker eller karaktäriserar ditt koncept?
 2.  Har du gjort något betydande för ert skepp eller uppdrag?
 3.  Har du upptäckt eller utforskat något om horisontens mystik?
 4.  Har du försatt dig själv eller gruppen i nöd genom ditt personliga problem?
 5.  Har du offrat eller riskerat något för din närstående rollperson?
 6.  Bonus: Nominera en spelare i gruppen som gjort något betydande, roligt eller välgestaltat (endast EN får poäng, om gruppen är överrens om att någon är värd en extra ERF)

Re: Erfarenhet och ERF-utdelning

Posted: Thu 24 Nov 2016, 09:30
by Tobiasekwall
Vi har också modat om systemet för ERF. vi kör enligt följande:
1. Om du offrat eller riskerat något för din närstående rollperson. 8en var bra och fåt vara kvar.)
2. Om utfört några handlingar som är i linje med ditt personliga problem.
3. Om man får veta någonting nytt om livet ombord. Stort som smått, tillexempel att Taiz tycker om att läsa billiga deckare och äta dadlar, eller att Chavid ofta tillbringar förmiddagarna med att spela korgbol med sin tama babian på lastdäck.
4. Om man man lever i enlighet med sin ikon.
5 Om man gör någonting för att närma sig ett personligt mål. (Som i MU0)

Re: Erfarenhet och ERF-utdelning

Posted: Thu 24 Nov 2016, 10:34
by Karbonara
Oh, de här var bra.

Både "livet ombord" och "närmare din ikon" är intressanta för just Coriolis-specifika ERF-punkter.

Gillar :)

Re: Erfarenhet och ERF-utdelning

Posted: Sat 26 Nov 2016, 16:27
by Karbonara
Så här ser min nuvarande ERF-lista ut. Tycker den ger viss bredd för rollpersonerna att utforska:
 • 1) KONCEPT: Har du gjort något som stärker eller karaktäriserar ditt koncept?
  2) IKON: Har du agerat eller levt i enlighet med din ikon?
  3) PROBLEM: Har du du rollspelat i enlighet med ditt personliga problem?
  4) NÄRSTÅENDE: Har du offrat eller riskerat något för din närstående rollperson?
  5) HORISONTEN: Har du upptäckt eller utforskat något om horisontens mystik?
  *) BONUS: Nominera en spelare i gruppen som gjort något betydande, roligt eller välgestaltat (endast EN får poäng, om gruppen är överrens om att någon är värd en extra ERF)

Re: Erfarenhet och ERF-utdelning

Posted: Tue 29 Nov 2016, 17:10
by Micatra
Vi har också haft en hel del problem med erfarenhetspoängen, och sitter även vi och spånar på hur dessa kan lösas. Vi är ungefär 8 spelmöten in, och har klarat av vårt första scenario, men ingen i gruppen har fått mer än 8 ERF (de som man automatiskt får för deltagande), vilket har gjort att flera ifrågasätter vår spelledares tolkning av hur dessa skall delas ut. De tolkningar vi gjort hittills går ungefär såhär:
1) Har du deltagit i spelmötet? Du får alltså 1 ERF bara för att ha varit med.
Detta är den enda regel som fungerat bra för oss (den enda vi tilldelats ERF av) då det är den enda med en entydig tolkning. Vi lär nog därför behålla den.
2) Har du klarat en svår utmaning av något slag? 
Detta verkar vår spelledare tolkat som att vi måste vinna ett scenario som på något sätt uppfyller något gömt krav för att vara tillräckligt svårt. Vi fick exempelvis inte ERF enligt denna punkt efter att ha klarat det första scenariot vi spelade (som tog ungefär 6 speltillfällen på 4 timmar styck, och involverade rymdstrid, en hel del övertalande och rollspelande för att få tag i information, samt en katt-och-råtta lek genom Coriolis gator för att eskortera en efterlyst man till vårt skepp utan att väcka uppmärksamhet hos Coriolisgardisterna/Rättsskiparna). Då vi påpekade detta fick vi ett svar i stil med "men det innehöll ju ingen bosstrid så så svårt kan det ju inte ha varit". För att denna regel skall fungera för vår spelgrupp lär vi därför behöva något lite konkretare, eftersom bedömningen av vad som är en "svår" utmaning är ytterst subjektivt.
3) Har du övervunnit en svaghet och lyckats med något du är dålig på? 
Det här verkar folk ha tolkat som "får minst en knapp framgång på ett slag som man har få tärningar i (hittills 3 eller mindre)" eller "får en stor framgång på ett slag som man inte har så många tärningar i (hittills runt 5)". Jag ogillar detta av flera skäl. Jag har åsikten att folk som är ungefär lika bra på att gestalta sina karaktärer och "rollspela bra" bör få ungefär lika mycket ERF. ERF är då som en morot för att man ska gestalta sin karaktär väl och faktiskt rollspela, samt att fatta val som är i enlighet med karaktären. Att få ERF bara av att slå väl på ett tärningsslag uppmuntrar ju verkligen inte detta, utan kommer att ges ut helt slumpmässigt, vilket hittills har orsakat en hel del osämja i gruppen (folk som inte ser poängen med att lägga tid på att verkligen leva sig in i karaktären då en person som sitter tyst hela spelmötet men som lyckas med ett enda bra slag kommer att bli mer rikligt belönad). Det uppmuntrar även rollpersonerna att inte bli bättre på färdigheter som de ofta behöver men som de inte har ett speciellt högt FV i, då dessa kan användas för att håva in ERF. Detta går lite emot idén om att man blir bättre på det man tränar mycket på.
4) Har du offrat eller riskerat något på grund av ditt personliga problem? 
Här tror jag att vi gjorde en feltolkning med hur allvarligt det personliga problemet skall vara. Flera i gruppen har personliga problem som då de "aktiveras" har en tendens att ganska kraftigt spåra ur scenariot vi kör (folk som är efterlysta av en fraktion, ett starkt hat gentemot en viss viktig SLP etc). Detta gör att det personliga problemet ofta tar formen av hyrda torpeder som kommer dit för att mucka gräl med rollpersonerna, vilket allt som oftast leder antingen till stridigheter eller att RPna lägger benen på ryggen och därför också sumpar uppdraget de har. Detta har därför blivit mer destruktivt att involvera än hjälpsamt. Eftersom det även står att spelledaren skall använda MP för att aktivera det personliga problemet blir det också lite ojämnt med vilka spelare som får ERF, och utdelningssystemet känns mer som att vinna "spelledarlotto" än något man kan spela ut.

En lösning på detta som vi skall testa är att göra de personliga problemen vanligare, lite som förbannelser i Svavelvinter, och att de på så sätt kan aktiveras oftare men inte ha lika stora konsekvenser. Detta skulle då uppmuntra spelarna att rollspela ut sina karaktärer mer och oftare.
5) Har du offrat eller riskerat något för din närstående rollperson?
Denna regel var nästan samtliga spelare starkt emot, då de kände att detta skulle kunna leda till klickbildningar och osämja inom gruppen. Ett exempel som kom på tal vore om en person i gruppen är allvarligt skadad och döende, medan en annan var skadad, men inte lika allvarligt. En rollperson som ser den lindrigare skadade RPn som sin närstående skulle därför kunna fatta beslut som är starkt kontraproduktiva för gruppen (som att prioritera att hjälpa den mer lindrigt skadade personen) för att kunna få ERF av detta.

Detta fungerar antagligen bättre i lite större grupper, men med 4 spelare så har detta tendensen att kunna skapa två minigrupper om två spelare som håller varandra om ryggen snarare än att prioritera helhetsbilden. Vi har därför försökt omformulera detta som "Har du offrat något för gruppen?", men detta visade sig inte heller vara optimalt, då det snabbt blev en fråga om hur mycket man behöver offra för gruppen för att det ska räknas (alla sätter ju sig själva i fara nästan varje spelmöte för att klara uppdragen, och hjälper därför gruppen vartenda spelmöte).


Sammanfattningsvis så skulle jag vilja ha en lista av kriterium som A) inte är baserad på slump, och B) uppmuntrar spelarna att spela sina karaktärer med inlevelse och på ett stringent sätt (inte som helt ändrar personlighet beroende på vad som råkar vara mest fördelaktigt för tillfället).

Jag tror att vi kommer att behålla ERF för spelmötesnärvaro samt för personligt problem (med mer vardagliga personliga problem såsom arrash-beroende eller 'mopsighet' mot auktoritetsfigurer, dvs något spelarna kan spela ut ofta). Jag gillar även starkt ERF som belöning för att upptäcka fakta om horisontens mystik. Att belöna ERF för att spela i enlighet med sin ikon kommer nog min spelgrupp starkt att ogilla, då ikonen för varje RP valdes ut slumpmässigt, och kanske inte alls ligger i linje med så som spelaren tänkt sig sin karaktär. Detta känns därför aningen forcerat då spelarna ofta har en ganska bra bild av vilken personlighet deras karaktär skall ha innan de "rullar" karaktären. Jag får fundera vidare på 1-3 ytterligare sätt att kunna få ERF på som passar vår grupp.

Re: Erfarenhet och ERF-utdelning

Posted: Tue 29 Nov 2016, 23:13
by Karbonara
Skriv gärna ner då du hittar ytterligare punkter.

För vår del tänker jag att snittet ska vara två till tre ERF per session, så jag är ok med att inte t ex ikon- och mysterie-alternativen kommer så ofta.

Jag vill dock uppmuntra spelarna att utforska och engagera sig i element som är karaktäristiska för Coriolis.

Re: Erfarenhet och ERF-utdelning

Posted: Wed 30 Nov 2016, 08:37
by baylox
Jag har själv funderat över just punkten för personliga problem och tycker att många av de förslag som finns i regelboken dels kommer i spel för sällan ("du jagas av någon") och dels är lite för kraftiga när de väl kommer i spel, alltså att de får lite väl stor påverkan på äventyret som ni andra skriver här ovan. Jag började därför skissa på något som ska vara oftare återkommande (alltså enklare för SL att slänga in eller trigga utan att det riskerar stjälpa scenariot och samtidigt ge RP möjlighet att agera på oftare) och dels ha direkt med RP själv att göra, vilket betyder mer personlighetsdrag än att de jagas av någon, t.ex. Tanken är då att du har ett problem som riskerar ge din RP och din grupp en negativ händelse på något sätt (men som inte är katastrofal) och agerar du enligt det i alla fall, så får du en ERF i slutet av sessionen, mer eller mindre. Är det ett kritiskt läge i äventyret så kanske du som spelare inte vill riskera detta och agerar i motsats till ditt personliga problem, vilket givetvis är tillåtet, men det ger å andra sidan inte den extra ERF-poängen i slutet.

En tanke är också att många av dessa ska helt enkelt kunna ge en negativ modifikation på relevanta slag, om SL bedömer att det passar. Är du feg, så kanske du får en negativ modifikation på Närkamp eller Skjutvapen när det är fler motståndare än vad det är RP eller bara en bonus på något sätt för att ta sig därifrån. Är du mörkerrädd så kanske du får en negativ modifikation på att interagera (prata, slåss, etc) med ett mörkerväsen.

En del av dessa (många, t.o.m.) finns redan i regelboken och jag har kopierat runt några som jag tycker passar på fler koncept och hittat på några till (det skulle givetvis vara fullt möjligt att bara ha en stor pool med problem, som inte är kopplade till något koncept, och låta spelarna välja fritt vad de tycker passar sin rollperson - men det står ju i reglerna som det är ändå, det handlar ju bara om presentation av valen). Detta ska ses som en första draft av en idé och är inte speltestat på något sätt. Jag spelar inte Coriolis själv just nu (vi har kommit igång med År Noll lite lätt igen), så jag kommer inte arbeta vidare med det nu, men är det någon som får lite inspiration av detta och vill testa så är jag nyfiken på att höra vad ni tycker.
Agent
 • Paranoid - du litar inte på någon.
 • Envis – du ger aldrig upp.
 • Koholiserad – du kan inte låta bli koholen, vilket påverkar dig på olika sätt när du druckit ”tillräckligt” och när du inte druckit alls.
Artist
 • Avundsjuk – du har svårt för när det går bra för andra och vill synas än mer själv.
 • Envis – du ger aldrig upp.
 • Igenkänd – ditt ansikte känns lätt igen och har svårt att röra dig osedd, vilket t.ex. kan göra dig enklare att spåra.
Dataspindel
 • Beroende av spänning – du lever för adrenalinpåslaget.
 • Överanalytisk – du spenderar onormalt mycket tid med att analysera detaljer.
 • Arrogant – du ser ner på andras misstag och kan ha svårt att få vänner.
Explorator
 • Envis – du ger aldrig upp.
 • Besatt – ibland tar något från mörkret mellan stjärnorna över dig och du får kramper eller minnesluckor. Vad gör du under minnesluckorna?
 • Kallsint – du hjälper bara någon i nöd om det gynnar dig själv.
Forskare
 • Koholiserad – du kan inte låta bli koholen, vilket påverkar dig på olika sätt när du druckit ”tillräckligt” och när du inte druckit alls.
 • Överanalytisk – du spenderar onormalt mycket tid med att analysera detaljer.
 • Arrogant – du ser ner på andras misstag och kan ha svårt att få vänner.
Medlare
 • Protegé – du behöver ta hand om en ung släkting eller väns barn.
 • Girig – birr, birr, birr! Du vill ha, men inte spendera.
 • Feg – du flyr hellre än att slåss.
Pilot
 • Osäker – du är räddhågsen och vågar inte utmana dig själv. Tar det säkra före det osäkra.
 • Vårdslös – du gör galna saker, inte för spänning, utan för att du helt enkelt inte bryr dig.
 • Oporberoende – du behöver opor för att glömma saker du gjort eller sätt och lugna nerverna.
Predikant
 • Dömande – du ser och fokuserar på det sämsta hos folk och har därmed svårt att lita på andra eller be dem om hjälp och försöker därför hellre själv.
 • Obeslutsam – du har svårt att göra viktiga val och förhalar val som måste göras så länge du kan.
 • Mörkerrädd – du har sett mörkret mellan stjärnorna och är rädd för ödsliga och övergivna platser (inkl. rymden).
Rymling
 • Igenkänd – du är efterlyst och ditt ansikte känns lätt igen, även om det inte automatiskt kopplas till kriminell aktivitet. Du är t.ex. enklare att spåra.
 • Torgskräck – du vägrar gå ut på stora, öppna platser.
 • Kallsint – du hjälper bara någon i nöd om det gynnar dig själv.
Skeppsarbetare
 • Lättretad – du har kort stubin och hamnar lätt i trubbel.
 • Kallsint – du hjälper bara någon i nöd om det gynnar dig själv.
 • Mörkerrädd – du har sett mörkret mellan stjärnorna och är rädd för rymden.
Soldat
 • Arrogant – du ser ner på andras misstag och kan ha svårt att få vänner.
 • Feg – du flyr hellre än att slåss.
 • Oporberoende – du behöver opor för att glömma saker du gjort.
Ska erkänna direkt att Exploratorns Besatt kanske inte riktigt passar in bland de övriga, men det kanske går att använda ändå?

EDIT: Skulle förresten husregla att för dessa så behövs inte MP för att aktivera, utan de ska snarare alltid vara aktiva och spelarna väljer om deras RP ska agera i enlighet med problemen eller inte från gång till gång. Eventuellt att SL får en MP om RP väljer att agera i motsats till problemet. I exemplet Feg så kanske spelaren säger att "min RP biter ihop för just denna striden" och därmed inte får den negativa modifikationen, men istället får SL en MP (eller fler - kanske en per omgång som RP "biter ihop"?). Bara en tanke.

Re: Erfarenhet och ERF-utdelning

Posted: Wed 30 Nov 2016, 20:59
by Karbonara
Superbra!

Vi åkte på lite liknande problem att vi snarare ville ha fobier och karaktärs-nackdelar snarare än backstory som att Syndikatet letar efter dig.

Alltså istället fokusera på saker som kan påverka i fler situationer, och om SL använder MP blir de istället direkt handikappande på en nivå som påverkar hela gruppen.

Re: Erfarenhet och ERF-utdelning

Posted: Sun 04 Dec 2016, 09:23
by Karbonara
Jag skulle i princip vilja testa att bryta loss de Personliga problemen från de enskilda koncepten och istället göra en allmän T66-tabell för dem.

Re: Erfarenhet och ERF-utdelning

Posted: Sun 04 Dec 2016, 14:14
by baylox
Bra idé!

Jag har skapat ett Google-dokument här som alla kan redigera, så kan alla som vill bidra. Har börjat med de punkter jag hade ovan.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing