User avatar
Corporal Clegg
Topic Author
Posts: 41
Joined: Fri 16 May 2014, 13:23

Att hjälpa.

Fri 09 Sep 2016, 18:06

Nu vill jag ha klarhet i hur det fungerar med att hjälpa någon. Det står nämligen olika på två ställen i regelboken. När det gäller att hjälpa i strid undrar jag dels hur många handlingspoäng det tar i anspråk, dels om det är en reaktiv handling eller om det fungerar som en slags beredskapseld.
Färdighetskapitlet (sid 63): Här står bland annat att hjälphandlingen räknas som att utföra samma typ av handling, en snabb handling för att hjälpa en snabb osv. Att använda Befäl för att hjälpa ger en +1 modifikation per sexa hjälparen/befälet slår. Att använda Befäl är alltid en normal handling (här antar jag, även om handlingen är långsam). Det står också att den som skall hjälpa "måste säga det direkt, innan du rullar dina tärningar". Detta sista antyder att den som hjälper till gör detta utanför sin initiativordning? Jag utgår från att detta gäller både Befäl och vanlig hjälp, eller? Kan någon som ej agerat än hjälpa någon, som en reaktiv handling, eller måste man spara handlingar? Om man vill hjälpa till med Befäl, slår man för det i sin runda eller sparar man en normal handling för att kunna hjälpa en annan spelare senare?
Stridskapitlet (sid 95): Här står det att det är en långsam handling att hjälpa en person utföra en långsam handling, men en normal handling att hjälpa någon utföra en snabb eller normal handling. Detta strider mot ovan.
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4519
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Att hjälpa.

Sun 11 Sep 2016, 18:51

Hej!

Du kan hjälpa utanför din tur i rundan, men du måste handlingar kvar för att göra det. Att hjälpa räknas alltid minst som en normal handling - sid 95 är alltså rätt. :)
Fria Ligan
 
Oskar
Posts: 106
Joined: Fri 27 Apr 2012, 13:55

Re: Att hjälpa.

Tue 24 Oct 2017, 22:00

Jag har som spelledare hamnat lite mellan två extremer när det gäller hjälpa. När spelarna ska slå ett slag för en färdighet, tex hacka en dator, övertala en vakt osv så har jag lite för många alternativ.
1. Låta varje spelare försöka, plus möjligheten att be till ikonerna
2. Utse en person som får försöka, plus möjligheten att be till ikonerna
3. Som 2, fast tillåta att de andra rollpersonerna agerar hjälpare.
Alternativ 1 är ett problem eftersom sannolikheten är för stor att många lyckas. Alternativ 2 är egentligen det bästa, men det är svårt att motivera för spelarna varför bara en person får försöka och de andra inte får hjälpa till. Alternativ 3 har samma problem att de nästan inte kan misslyckas. Hur bör jag göra och tänka?
 
User avatar
Tim
Posts: 11
Joined: Sun 29 Jan 2017, 00:45

Re: Att hjälpa.

Sun 19 Nov 2017, 14:37

Bra fråga.
Jag brottas ibland med mina medspelare som vill power-gamea med att hjälpa till. Det är en utmaning som SL att spelleda det utan att vara för begränsande.
Hur har ni andra hanterat detta? Hur tänkte ni som skrev reglerna att de skall användas? Jag kan tänka mig att ni också fått säga nej några gånger när spelarna hjälpt varandra för mkt för att situationen skall bli spännande/intressant.
 
Baloo
Posts: 20
Joined: Wed 25 Nov 2015, 18:07

Re: Att hjälpa.

Thu 23 Nov 2017, 21:01

Reglerna kan bli precis så tokiga som SL tillåter.
Föreställ dig 2pers som hjälper ett befäl att kommendera en fjärde person att manipulera någon?
Att skippa dumheterna är alltid en bra start. :)

Mitt tumregel är att enbart tillåta hjälpa i sammanhang där flera personer kan komma åt att bidra utan risk att hamna i vägen för varandra.
Ett typiskt exempel är "större arbeten" som ofta innebär högre svårighet för en enskild person.

Exempelvis kan man hjälpas åt att putta ett havererat fordon (Kraftprov) och sedan hjälpas åt att återställa sagda fordonsvrak (Teknologi).
När man hackar en dator eller kör ett markfordon sitter vanligtvis bara en person vid spakarna och då tillåter jag inte hjälp.

Manipulera ger redan +1 om man är fler än motparten. Hjälp tillåter jag bara i undantagsfall, exempelvis då det inte gör något att alla gapar i mun på varandra ("HJÄLP, KOM HIT!!!!").

Hoppas att detta är till...hjälp.
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4519
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Att hjälpa.

Sat 25 Nov 2017, 12:37

Bra svar av Baloo. Hjälp måste vara rimlig i situationen, och sista ordet om vad som är rimligt har SL.

Angående Oskars tre alternativ skulle jag oftast rekommendera 3 - bara en RP får slå, övriga kan hjälpa (om det är rimligt). Det gäller självklart bara i situationer där det räcker att en RP lyckas med ett slag för att situationen ska lösas (inte tex strid eller när alla RP måste klara ett svårt hopp).
Fria Ligan

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest