Page 1 of 1

Datapuls

Posted: Sun 17 Jul 2016, 19:14
by Exterminatus
På sid 205 i regelboken står det att ett skepp som tar skada mot energipoäng EP, först tar bort oanvända sedan använda. Hur ska man göra för att ta bort använda EP? Hur har ni tänkt här, det framgår  inte riktigt tycker jag.

Re: Datapuls

Posted: Sun 17 Jul 2016, 21:40
by Tomas
EP-skada sänker potten av EP som skeppet tilldelas varje runda. Regeln du hänvisar till handlar om vad som händer med de EP som skeppet har i samma runda som skadan tas - först förlorar skeppet EP som inte använts, sedan (när dessa är slut) förloras EP som redan har använts. Innebörden av regeln är att ett skepp som tar EP-skada kan förlora en handling som var tänkt att utföras senare i rundan.