Exterminatus
Topic Author
Posts: 2
Joined: Sun 28 Dec 2014, 12:34

Datapuls

Sun 17 Jul 2016, 19:14

På sid 205 i regelboken står det att ett skepp som tar skada mot energipoäng EP, först tar bort oanvända sedan använda. Hur ska man göra för att ta bort använda EP? Hur har ni tänkt här, det framgår  inte riktigt tycker jag.
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4548
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Datapuls

Sun 17 Jul 2016, 21:40

EP-skada sänker potten av EP som skeppet tilldelas varje runda. Regeln du hänvisar till handlar om vad som händer med de EP som skeppet har i samma runda som skadan tas - först förlorar skeppet EP som inte använts, sedan (när dessa är slut) förloras EP som redan har använts. Innebörden av regeln är att ett skepp som tar EP-skada kan förlora en handling som var tänkt att utföras senare i rundan.
Fria Ligan

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests