User avatar
Henke
Topic Author
Posts: 1637
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Känna av mystiker?

Sat 18 May 2019, 13:33

Hur kan man avgöra om någon är mystiker utan att man själv visar sin kraft? Kan inte läsa mig till att det finns något föremål som kan detektera mystiker och inte heller någon förmåga för att känna av andra mystiker. Tycker detta borde finnas eftersom mystiska krafter är en central del i settingen och även kampanjen Ikonernas Nåd?
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
Pandan
Posts: 6
Joined: Sun 03 Jun 2018, 20:11

Re: Känna av mystiker?

Tue 23 Jul 2019, 14:32

Kanske nåt i stil med hur sensorer fungerar? Att om man känner efter andra mystiker så lämnar du dig även öppen att upptäckas lättare själv?
 
User avatar
Kosta
Site Admin
Posts: 1515
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:04

Re: Känna av mystiker?

Fri 02 Aug 2019, 10:50

Det fanns en tanke att inte ta bort mystiken (no pun) med att lätt kunna upptäcka mystiker - därav infet sånt föremål. Om SL vill ah det skulle jag föreslå någon sorts artefakt, liknande symmetrihjälmen eller symmetristenen som beskrivs i Horisontens hemligheter (sid 20).
Fria Ligan
 
User avatar
Henke
Topic Author
Posts: 1637
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Känna av mystiker?

Fri 02 Aug 2019, 22:32

Tänker också att det kanske inte finns något tydligt sätt. De som är mystiker avslöjar förmodligen sig själva av misstag förr eller senare och väljer kanske självmant att söka hjälp på samariternas sanatorium alt, så går ryktet om vad den mystikersmittade har gjort. Vore intressant att även applicera temat häxprocesser på mystikersmittan. Det kan förvisso handla om mystiker, men lika gärna om att någon obekväm individ pekas ut som mystiker?
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
User avatar
Kosta
Site Admin
Posts: 1515
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:04

Re: Känna av mystiker?

Sat 03 Aug 2019, 17:29

Det sista låter som ett perfekt äventyr! :) Utpekad som mystiker på en fjärran planet (och det kanske stämmer).
Fria Ligan

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests