Bagge
Topic Author
Posts: 1
Joined: Mon 01 Jan 2018, 23:26

Setting: Karavanen

Sun 22 Mar 2020, 00:02

Jag spelar Genlabb alfa med en ny grupp, så jag ville fokusera på "plot of the week" snarare än att spela igenom grundkampanjen. Jag satte äventyret en generation efter flykten från paradisdalen, och tänkte att settingen kan vara intressant även för andra.

Karavanen
Efter flykten från paradisdalen började djuren långsamt vandra söderut för att se vilken slags värld människorna lämnat efter sig. Man färdas i en långsam karavan, där smågrupper hela tiden knoppar av och återansluter. Ibland gör man längre stopp, ibland färdas man snabbare. Då och då lämnar en grupp karavanen för att bosätta sig. Stämningen är full av nybyggaranda, äventyrslusta och nyfikenhet. Vad gömmer sig bakom nästa kulle?

Ideologi
Den bärande ideologiska frågan för djuren nu när de vunnit sin frihet är vilka de är. Skapade av människor, fängslade av maskiner och fritagna av egen kraft för att befolka en ny och skrämmande värld - vad är deras övergripande identitet? Tre huvudspår har växt fram, vilka alla tar utgångspunkt i förhållandet mellan djur och människor. Spåren är delvis ideologi, delvis religion, delvis gäng. att stå utanför debatten är inte ett alternativ.
- Två ben. "Människan skapade oss till sina likar och efterträdare." Djuren är de nya människorna. Det är upp till djuren att lära så mycket som möjligt om människorna för att så nära som möjligt följa deras vilja. Medlemmarna av den här gruppen har ofta en religiös dyrkan av människan och deras artefakter.
- Tre ben. "Människan skapade oss, men lämnade oss. Det är upp till oss själva att forma vår framtid." Djuren är inte människor utan något annat. Något nytt. Medlemmarna av den här gruppen är oftast intresserad av människans och dess artefakter, men känner inget behov av att efterlikna dem.
- Fyra ben. "Människan var en klen varelse som förgjorde sig själva. Vi är smittade med deras självdestruktivitet, men vi är inte människor - vi är bättre." Medlemmarna av den här gruppen bejakar sin djuriskhet och undviker människans artefakter när man kan. En konflikt är under uppsegling inom fyrbeningarna mellan rovdjur och växtätare, med en grupp kaniner som de värsta agitatörerna.

Politik och styresskick
Karavanens grundläggande styresform är gängen. Om du inte gillar hur någon beter sig så går du till deras gängledare och klagar, eller till din egen gängledare om du behöver backup. Gemensamma beslut fattas av de mäktigaste gängledarna i samråd eller - väl så vanligt - gör varje gäng som de vill, och resultatet blir summan av gängens beslut. Det betyder att karavanen med jämna mellanrum splittras när olika gäng inte kommer överens om bästa vägen.

Gängen
Det finns gott om gäng, stora och små, och medlemskap är överlappande. alla är med i flera gäng, men mer eller mindre aktiva i dem. Det klassiska äventyrargänget är ett typexempel på ett gäng som håller ihop och gör saker tillsammans, men som också har andra saker på gång när man är i karavanen. Viktiga gäng inkluderar:
- arterna. Varje djurgrupp hänger ihop.  Ibland i de mer översiktliga grupperna (t.ex. apor), ibland de enskilda djurarterna (t.ex. hermiliner) .
- Ideologin. Tvåbeningar, trebeningar och fyrbeningar hänger ihop var för sig.
- Skråna. Samlare, helare, jägare och så vidare hänger ihop.
- Äventyrargrupperna. Grupper precis som era egna

Skvallerian
Karavanens kulturella centrum  är diskussionstorget Skvallerian. Oftast är det bara en glänta mellan vagnarna, ibland byggs det upp ordentliga bänkar och scener, men oavsett var karavanen stannar finns det en öppen plats där invånarna kan tala. Och som de talar. Politisk agitation. Kulturell diskussion. Vad det innebär att vara djur. Vad kännetecknar en människa. Hur fungerar ett batteri. Hur gör man krut. Dikter till damsugare.En huvuduppgift för djuren är att hitta inte bara ett hem, utan också en egen identitet. Skvallerian är platsen där det händer.

Äventyrsuppslag
Settingen är designad för att ge rollpersonerna en bas att utgå från när de utforskar det ödelagda landskapet, men det finns gott om äventyr i karavanen också. Här är några exempel.
- Marsvinet Pringles har en karta till ett skrotupplag fullt av fornskrot att sälja. I utbyte vill han ha uppbackning när han läser upp en dikt om dammsugare i Skvallerian. Det är upp till rollpersonerna att försvara Pringels ära mot häcklare och bråkmakare.
- Efter en extra hetsig debatt lovar kaninen Gullviva blodig hämnd mot vargen Hinke. De båda gängen är små men våldsamma. De större gängen oroar sig för följderna och ger rollpersonerna i uppgift att hantera situationen utan blodspillan.
- En grupp äventyrare (rollspelarna?) tar med sig en forntida dator till karavanen. Den börjar prata med gängledarna och ger råd om resrutt och taktik. Råden är värdefulla, men många är obekväma med att göra sig beroende av en maskin. Dessutom börjar gängledarna bråka med varandraom vem som har förfoganderätt över datorn. Kan rollpersonerna lugna ner situationen?

I min kampanj är det bärande temat sökandet efter människan. Såvitt djuren vet är människan borta. Vi som spelare vet ju dock att de finns kvar i olika former - i zonen, i arken och i bunkrarna. Hur och i vilken form djuren möter sin skapare är upp till spelledaren.
 
Byrax
Posts: 589
Joined: Fri 08 Jan 2016, 10:42

Re: Setting: Karavanen

Sun 22 Mar 2020, 09:52

Bra och coola idéer!
 
Ötzi
Posts: 26
Joined: Sun 14 Sep 2014, 10:32

Re: Setting: Karavanen

Thu 26 Mar 2020, 12:05

Spännande upplägg! Jag ser också en möjlighet att behandla det hela som en ark med utvecklingsnivåer, projekt osv. Vagnarna blir den fasta punkten och utrustas med försvarsverk och annan nödvändig infrastruktur. 
Upplägget med de tre ideologierna ringar in djuren väldigt fint!
Ingen röta utan artefakter.
 
Ötzi
Posts: 26
Joined: Sun 14 Sep 2014, 10:32

Re: Setting: Karavanen

Thu 26 Mar 2020, 12:06

Spännande upplägg! Jag ser också en möjlighet att behandla det hela som en ark med utvecklingsnivåer, projekt osv. Vagnarna blir den fasta punkten och utrustas med försvarsverk och annan nödvändig infrastruktur. 
Upplägget med de tre ideologierna ringar in djuren väldigt fint!
Ingen röta utan artefakter.
 
Byrax
Posts: 589
Joined: Fri 08 Jan 2016, 10:42

Re: Setting: Karavanen

Thu 26 Mar 2020, 13:58

I ngn av zonkompendierna finns Zonsektorn Den långa färden - kanske kan inspiration hittas där?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest