Page 1 of 1

Muterade Smådjur

Posted: Mon 05 Dec 2016, 18:13
by bjorn_n
I Genlab Alfa så är ju djuren "I stort sätt" mäniskostora. Om man istället skulle vilja spela med muterade smådjur, typ I den storlek som typiska labratoriedjur är (råttor, moss, hamstrar etc.) vilka typer av ändringar borde man göra i reglerna då tycker ni?

Rent allmänt så antar jag att man gör det enklast för sig genom att anpassa så att Rollpersonernas storlek är det normala. Dvs, det är (exempelvis) RP som har standardvärden, och det är zongastarna de möter på som blir enorma jättar.
Rimligtvis måste man ändra rutorna i zonen från 1000x1000 meter till mindre, och många fynd blir ju inte användbara men vad mer tycker ni man måste tänka på eller ändra?

Och ja, jag är delvis inspirerad av settingen och spelet "Tassar & Morrhår" även jag är rätt oimponerad av dess regelmotor... 

Re: Muterade Smådjur

Posted: Mon 05 Dec 2016, 21:07
by Jurij 1138
Jag skulle nog säga att det nog passar bättre att snegla på rollspel som "Mouse Guard", då det inte funkar för råttstora varelser att nyttja forntida artefakter osv.