Youndi
Topic Author
Posts: 30
Joined: Fri 02 May 2014, 17:12

BioBunker7 Online

Fri 19 Feb 2016, 12:07

Först lite bakgrund. Jag är med i ett forum på Facebook som heter "The tabletop RPG one-shot group" ofta förkortat OSG https://www.facebook.com/groups/tabletoprpgoneshot/. Här kan spelare och SL från hela världen träffas för att spela en "one-shot" över exempelvis Google Hangout eller något annat videochatprogram. När kickstartern till engelska Genlab Alfa lades upp fick jag idén att jag skulle låta utsoknes folk få chansen att spela GA innan det ens var översatt.

Jag började förberedelserna med att uppdatera den andra halvan av äventyret "Uppdrag i Mos Mosel" till År Noll regelsystem. Det finns för användning i din egen zon här: http://frialigan.se/forum/viewtopic.php?f=34&t=2041. Under förberedelserna höll jag kontakt med några av de som sagt att de var intresserade av att spela. Det var då jag råkade nämna rubbitarna (eller "the rabbit army" som jag kallade dem). En av killarna blev eld och lågor och var bara tvungen att spela psykotiska kanin-"marines". Sagt och gjort, när jag skapade karaktärerna som de skulle spela gjorde jag dem till en kanin-patrull från Zontäppa. Det blev rätt så bra för då kunde jag ge gruppen en dynamik genom att ge dem olika militära "jobb" som de hade att förhålla sig till. Jag gav dem också varsinn "ka-boom rifle" och ett antal doser med "ka-boom powder". Mycket uppskattat.

Petty Officer51 - Underofficer. Yrke krönikör med talangen Våldshetsare. Spelades av Andrew från USA.
Private107 - Menig Krigare med hög STY och en skrotyxa. Spelades av Serbay från Tyskland
Private242 - Skulle spelas av Kyle från USA men han blev akut sjuk efter ca 10 minuter.
Medic27 - Helare med kirurgtalang och några doser Läkande Dryck. Spelades av Shawn från Ungern.

"Era order är enkla, avsök dungen norr om Zontäppa och leta efter artefakter som kan sättas i tjänst mot köttätarna. Stöter ni på köttätare så eliminera dem". Efter att ha smygit runt i dungen i runt en timme märker de att tystnaden bryts av ett "woshande" ljud. Private242 (innan han tvingades logga) spejar och ser en låg grå byggnad mitt i en glänta. Framför byggnaden står tre köttätare.

Kaninpatrullen smyger upp och tar eldställning i skogsbrynet. Tre välplacerade skott fäller två av köttätarna som rusar mot patrullen. Den sista huggs nästan i två delar av Private107s yxa. Nu kan kaninerna se ytterligare några saker. För det första verkar köttätrna inte ha några mutationer alls. Kan de ha snavat över fornfolk?! För det andra, det "woshande" ljudet kommer från ett vindkraftverk i anslutning till byggnaden. För det tredje är dörren låst. Efter att ha rotat igenom köttätarnas fickor tar Medic27 hand om ett vitt plastkort med två streck ritat på (II) samt den snygga vita rocken köttätaren hade på sig.

Medic27 räknar ut på första försöket hur man använder ett "nyckelkort" och öppnar dörren. Guppen tar sig in i byggnaden och använder det fornfordon som bara kan åka uppåt och neråt som de finner därinne. De konstaterar att fornfolket knappt aldrig rörde sig av egen maskin då de känner till konceptet av "bil" och Petty Officer51 spekulerar att de kanske inte hade några muskler.

Väl nere i komplexet rör de sig först norrut men är inte intresserade av att gräva ut ett ras just nu. Istället rör de sig österut och attackeras av fler fornfolk i vita rockar. Medic27 blir matchens hjälte då han trots sin extrema rädsla begraver sin skrotkniv i ögat på en fornman. Att Private107 ensam (med viss inspiration) tog hand om de övriga tre räknas inte, han var ju inte skräckslagen. I själva verket vrålade han "dö köttätare! och skrattade högt.

Gruppen söker igenom rummet de är i och finner lite fornkrubb i ett skåp. De flesta konserverna innehåller kött men några är ätliga. De finner också flera små rum med sängar och skåp i. Medic27 förstår sig på en fornapparat som tydligen kallades för en "krubb-värmare" och kunde värma krubb utan eld (dessutom sa den "pling" när krubbet var ätligt).

Efter att ha stoppats av flera låsta dörrar går gruppen istället tillbaks till det centrala rummet och tar den södra korridoren. Här finner de flera låsta dörrar och en olåst. när de går in i det olåsta rummet attackeras de av en köttätare. Efter att Private107 misslyckats med att hålla fast den för förhör skjuter Medic27 den i huvudet. Patrullen rotar igenom vad de förstår är ett "kontor". Små rum där fornfolket låste in sin härskarklass "Chef" så att de kunde göra små linjer på papper hela dagarna.

Patrullen fortsätter till korridorens slut där de finner en dörr som kilats öppen med en rörstump. Private107 går in i rummet och ser flera köttätare och ett träd med tentakler. Han springer tillbaks ut i korridoren. Köttätarna följer efter och en intensiv strid uppstår. Ingen kanin går helt oskadd men alla klarar sig och återfår styrkan med lite krubb.

Gruppen lämnar trädet därhän för nu, det kan ändå inte komma någonstans och undersöker den sista korridoren, den åt väster. Här finner de flera döda fornfolk vid en dörr. Medic27 försöker öppna dörren med sit kort men då sprutar den dimma på honom. Som tur var hade han en orange plastdräkt på dig som de hittat innan så inget händer direkt. Istället rotar han igenom fornfolkens fickor och hittar ett nytt plastkort med bara ett streck på (I).

Patrullen testar systematiskt det nya kortet i alla låsta dörrar. På absolut sista försöket finner de en dörr i södra korridoren som öppnas in till en verkstad. Här har någon byggt på en hemgjord eldkastare. Medic27 tar hand om denna dyrgrip. För att kunna säga till sin ledning att de kollat absolut allt gräver de ut raset i norra tunneln. I ett av skåpen i rummet bortom raset finner de en kamouflage-artefakt och i fickan ett nytt kort (III).

Med hjälp av detta tar de sig in i datorcentralen och talar med komplexets AI som ger dem bakgrunden till Biobunker7s nuvarnade situation. Vidare till elcentralen, som de låter bli. Slutligen går de tillbaks till trädet och anfaller det. Medic27 är nästan o-kaniniskt träffsäker (även om man räknar in inspirationen) och bränner nästan ner trädet med ett enda "sprut". Private107 avslutar jobbet med ett skott från sin "ka-boom". Det stackas mördartädet fick inte ens chansen att försvara sig.

Återigen beslutar sig gruppen för att det vore bäst att kolla överallt innan de återvänder och går tillbaka till väst. De öppnar dörren och söker igenom rummet. Efter denna sista omväg återvänder de till Zontäppa där alla får befodran och Petty Officer51 till och med får välja att ta sig ett namn.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest