Zoodle
Topic Author
Posts: 15
Joined: Sun 03 May 2020, 01:18

Hur introducerar man hot och artefakter?

Thu 08 Apr 2021, 14:40

Har varit spelledare i nästan ett år och känns som att jag fortfarande inte riktigt är särskilt bra på att introducera hot och artefakter de kan hitta i sektorn. Har själv märkt att jag alltid placerar hoten/ artefakterna i den särskilda ruinen i sektorn och det känns som att spelarna snart plockar upp på det (Tror att en redan har).

Det skulle väll också kännas lite orättvist om RP säger ''Jag lootar området'' Och att jag som SL slår till med ''Medans du lootar så springer du på en svärm asgnagare''

Om ni har tips eller råd hur jag kan hinta om hoten som finns i området utan att avslöja vad det är, och hur de kan hitta artefakter / Hur jag ska placera dem

Brukar ni beskriva flera ruiner i en sektor och bestämma vad som finns i var och en?
Får ni hoten att visa sig beroende på misslyckade slag? Ex ''RP rullar för kämpa på för att ta sig igenom den tuffa terrängen men misslyckas och kliver rakt in i nästet av en raggbest''
Kommer de endast åt artefakterna om de besegrar hotet?

Hur brukar ni göra?
Alla tips uppskattas, tack!
 
Sutaomiiru
Posts: 31
Joined: Sun 17 Jul 2016, 12:10
Location: Vid Maskinfältet i Musközonen

Re: Hur introducerar man hot och artefakter?

Fri 09 Apr 2021, 12:46

Det är något jag också funderat på också. När det kommer till hot brukar jag använda mig av spår, ljud, lukter och rester från överfall och sånt. Men artefakter, krubb och vatten har jag fortfarande ingen aning om hur man ska presentera. Liksom, hur förmedlar man till spelarna att det finns en artefakt i området utan att placera den direkt inom räckvidd för spelarna? Jag har försökt med skyltar, men känner mest att det är väldigt forcerat, samtidigt som budskapet inte riktigt går fram alltid.

Nu kör jag istället så att jag inte berättar om artefakter, utan låter spelarna hitta det. Så om en zonstrykare lägger ett lyckat slag på att hitta artefakter så tolkar jag det slaget som att det finns en artefakt att hitta. Om de inte lägger tärningen på det finns ingen artefakt om inte jag absolut tycker att det passar där. Det är kanske en lite tråkigare lösning, så jag hör gärna om någon har bättre idéer.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests