TheSpaceMan
Topic Author
Posts: 407
Joined: Tue 07 Feb 2012, 19:04

Motivation att hitta eden för muterade djur?

Fri 09 Dec 2016, 15:10

Jag har funderat på det här, vi har hamnat i en situation att vi har en 100% djurspelad grupp i ett "ark"spel, så djuren har ett läger utanför portarna till arken, och nu under starten så handlar det mycket om att visa sig tillförlitlig och ha goda sociala kontakter för att kanske rent av någon ska kunna bo innanför dom skyddande murarna. Lite är det rent av så att djuren är dom som tillfört det nya till arken, tanken om att man kan odla mat, och tillbyggandet, medans arken i sig har varit mer isolerad men godkänt viss byteshandel men kommer se nyttan med det djuren tillför och välkommna dom om inget kraftigt oväntat sker.

Nu är dock frågan, då vi kör grundboxen och Eden ligger väldigt mycket i fokus i metaspelet, så är det svårt att veta varför djuren ska känna sig motiverade att hitta eden, ja ett sätt vore ju att bevisa sig för människorna och hitta den plats dom söker efter.

Samtidigt så har jag reflekterat att över delar av djurens beskrivningar (då dom antagligen inte vill prata om det dom ansåg som en hemsk tid i fångenskap) av dalen dom kom ifrån, kan av fragment uppfattas som Eden av mutanterna i arken, en säker plats, tillgång till mat och vatten etc. Så det måste ju betyda att djuren misskött sig och blivit utslängda från Eden. (möjlig konflikt).

Men annars har någon något tips på ett bra sätt att kunna väva in eller komma med en twist varför Eden vore "the shit" för djuren att finna. Rent praktiskt från människorna så borde det ju vara tvärt om, att det låter som det fängelse dom kämpat så länge för att fly ifrån.

Ja det kan ju vara en motivation, människorna vet inte vad dom letar efter, det kommer inte gå bra för dom, hittar vi deras eden kan vi förstöra det och rädda dom från att komma dit?

Tankar, funderingar, förslag?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests