User avatar
Messias
Topic Author
Posts: 102
Joined: Fri 17 Jan 2014, 21:01

Genlab Alfa - Tagen Till Labyrinten

Wed 26 Oct 2016, 22:43

Tagen Till Labyrinten

[justify]Betraktarna försöker som oftast inte döda djurmutanterna i Paradisdalen om de kan undvika det. Deras första lösning att hantera upprorsmakare på är att bortföra brutna RP till Labyrinten och "rehabilitera" dem. Men vad händer RP under deras vistelse i den underjordiska bunkern?[/justify]

[justify]RP som blir förda till Labyrinten av Betraktarna är ute ur spel i en månad. Om alla RP är tagna förlorar de chansen att utföra en operation den månaden (om ni använder reglerna för att låta spelarna styra upproret).[/justify]

[justify]När RP finner sig tillbaka i Paradisdalen har de väldigt dåligt minne av vad som hänt de under deras tid i fångenskap. Lösryckta bilder och minnen. Deras tid i Labyrinten kan dock ha satt fysiska spår.[/justify]

[justify]Rulla 1T6 på tabellen nedan när RP återvänder från Labyrinten. I samtliga fall har alla artefakter och prylar (förutom kläder) beslagtagits av Betrakterna. (RP kanske kan hitta sin utrustning igen när de återvänder till Genlab Alfa?).[/justify]

[justify]☣. RP har utsatts för genetiska experiment. Sänk valfri GE med en nivå. RP får en slumpmässigt utvald Mutation och är nu Befläckad (om ni inte har tillgång till grundspelet får RP annars en slumpmässigt utvald djurförmåga som annars inte kan väljas av djurtypen).[/justify]
[justify]2. RP har utsatts för genetiska experiment. Sänk valfri GE med en nivå, men öka samtidigt en annan med en nivå.[/justify]
[justify]3. De psykologiska påfrestningarna har gjort att RP återvänder "Sömnlös". I 3D6 dagar därefter kan inte RP somna om nätterna utan att först klara ett slag mot KYLA.[/justify]
[justify]4. RP har hållits inlåst och undernärd. RP återvänder med 1 STYRKA och är "Utsvulten" och "Uttorkad".[/justify]
[justify]5. RP lyckades på något sätt fly Labyrinten på egen hand, och fick med sig något. Slå T66 på KRITISKA SKADOR tabellen. Du får en slumpmässigt utvald Artefakt.[/justify]
☢. RP ringmärktes och tatuerades i örat, men släpptes annars fri utan några bestående men.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests