Page 1 of 1

Maskinarium - Anden i maskinen: Datasöka vs Analysera i kampanjen

Posted: Fri 01 Jul 2016, 17:29
by Flamealot
Fundering: i bok 2 Kollektivet (s 25) Står det att RP-robotar ska slå för Datasöka för att veta något om [hotet]. Borde det inte vara för Analysera här?  :?:
I Kampanjboken (s 59) ska RP-mutanter slå för Känna Zonen (inte Förstå sig på) och i Genlab Alfa: Paradiset (s 47) ska RP-djuren slå för Känna Naturen.

Som jag ser det blir programmet Analysera helt värdelöst genom hela kampanjen annars. Datasöka används till mycket annat i kampanjen ändå.

Re: Maskinarium - Anden i maskinen: Datasöka vs Analysera i kampanjen

Posted: Sat 02 Jul 2016, 00:37
by Tomas
Helt rätt - det är ett fel, det borde stå ANALYSERA.

Re: Maskinarium - Anden i maskinen: Datasöka vs Analysera i kampanjen

Posted: Sat 02 Jul 2016, 00:40
by Flamealot
Helt rätt - det är ett fel, det borde stå ANALYSERA.
Ok, tack. :)

Re: Maskinarium - Anden i maskinen: Datasöka vs Analysera i kampanjen

Posted: Sat 02 Jul 2016, 11:59
by Tomas
Helt rätt - det är ett fel, det borde stå ANALYSERA.
Ok, tack. :)
Börjar bli dags för den där erratan... :)