vincent
Topic Author
Posts: 7
Joined: Sun 22 Mar 2015, 12:34

Andra zoner med mutanter

Sun 22 Mar 2015, 12:38

Hej! De publicerade zonerna verkar alla vara tänkta att innehålla arker med mutanter, men det är väl egentligen bara området omkring Eden som ska göra det. Är det någon som använt dem vid långfärdsresor? I så fall, har hanterades detta?
 
User avatar
Krönikören
Posts: 800
Joined: Sat 01 Mar 2014, 13:43

Re: Andra zoner med mutanter

Sun 22 Mar 2015, 14:25

Hej! De publicerade zonerna verkar alla vara tänkta att innehålla arker med mutanter, men det är väl egentligen bara området omkring Eden som ska göra det. Är det någon som använt dem vid långfärdsresor? I så fall, har hanterades detta?
Hej! De kommande boxarna kommer att introducera andra folk än människomutanter och handla om hur dessa tar sig ut i zonen. Näst på tur står Mutant: Genlab Alfa som jag tror dyker upp nu de närmaste veckorna. Denna introducerar de muterade djuren och som crowdfunder/förköpare har jag fått förmånen att läsa en pdf-version på böckerna och kan varmt rekommendera ett köp av denna box!

Därefter är planen att introducera robotar, följt av människor, om jag inte missförstått ordningen!

Vad gäller långfärdsresor så är mitt tips att du försöker lägga beslag på Zonkompendium 2 där detta avhandlas en del i ett avsnitt om långfärder i Skandinavien efter Katastrofen.! (Tillsammans med en karta över hela Skandinavien, samt en hel del annat såsom zonsektorer och nya artefakter!)
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4516
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Andra zoner med mutanter

Sun 22 Mar 2015, 15:44

Hej! De publicerade zonerna verkar alla vara tänkta att innehålla arker med mutanter, men det är väl egentligen bara området omkring Eden som ska göra det. Är det någon som använt dem vid långfärdsresor? I så fall, har hanterades detta?
Välkommen till forumet!

Krönikören har helt rätt angående utgivningsplanerna.

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur de beskrivna Zonerna ska användas ifall Arken inte ligger där, utan att RP reser till dessa områden som besökare?
Du har helt rätt i att zonbeskrivningarna (i text) är skrivna utifrån utgångspunkten att Arken ligger i Zonen i fråga. Det mesta av informationen vad gäller geografin osv kan dock användas ändå. Detsamma gäller kartorna - man kan ju tänka sig att någon våghalsig zonstrykare har rekognicerat området, kanske hört rykten osv.
Det är också möjligt, om man så vill, att placera främmade Arker även i Zoner som ligger långt från RP:s egen Zon. Kanske fanns det flera parallella delar av Projekt Eden, fokuserade på olika geografiska områden? Eller så fyller du en nya Zonen med andra typer av varelser i stället - zongastar, Vandrare, djurmutanter, osv.
Fria Ligan
 
Bengt Petter
Posts: 670
Joined: Sat 09 Apr 2011, 11:27

Re: Andra zoner med mutanter

Sun 22 Mar 2015, 17:54

[Kanske fanns det flera parallella delar av Projekt Eden, fokuserade på olika geografiska områden? Eller så fyller du en nya Zonen med andra typer av varelser i stället - zongastar, Vandrare, djurmutanter, osv.
Jag tycker att det är coolast med rejäl variation mellan olika områden. På en del platser kanske det bara finns någon mindre grupp, medan andra platser kan ha en ganska stor och blandad befolkning. I en del trakter kanske det inte finns någon befolkning alls, till att börja med. Den teknologiska nivån bör också kunna variera mycket. Finns det många Vandrare borde det kunna vara riktigt avancerat, nästan på enklavnivå.
 
vincent
Topic Author
Posts: 7
Joined: Sun 22 Mar 2015, 12:34

Re: Andra zoner med mutanter

Mon 23 Mar 2015, 22:38

Tack för svaren! Eden är fortfarande långt, långt fram i tiden, men det känns som om de övriga zonkartorna kan komma till god nytta därefter. Eller efter en utbrytning ur Paradisdalen.
 
User avatar
Krönikören
Posts: 800
Joined: Sat 01 Mar 2014, 13:43

Re: Andra zoner med mutanter

Tue 24 Mar 2015, 00:27

Inser att jag nog misstolkade dig lite. Jag är för entusiastisk över Genlab Alfa och utgivningstakten, med tunnelseende som följd! :)

Jag gillar både Tomas och Bengt Petters förslag. Zongastar kan ju varieras och byggas på en hel del! Variation är alltid kul!

För egen del funderar jag kring att låta spelarna färdas en lång sträcka per båt när de tar sig från Paradisdalen till vår hemmazon. På så sätt får jag chansen att spela lite ur Zonkompendium 3 som tar upp öppet vatten som en zon (nu har jag snart marknadsfört hela sortimentet, men jag lovar att det inte är ett sponsrat inlägg! ;))
Samtidigt ser jag starkt fram emot att sammanföra de två boxarna så vi får se hur jag löser det. Paralella kampanjer kanske där de två grupperna av rollpersoner möts på vattnet..

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest