• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
 
User avatar
Pingas
Posts: 131
Joined: Mon 10 Mar 2014, 18:23

Re: Folkets Sociala Uppbyggnad

Sun 23 Mar 2014, 21:55

Borde inte reptilmutanter lägga ägg med för övrigt?
Reptilmutanter är ju inte djurmutanter. :) Det är ju inget djur med människodna utan tvärt om. En människa med djurdna. Jag har kanske fel. :roll:
 
User avatar
ekofest
Posts: 109
Joined: Sun 29 Jan 2012, 14:20

Re: Folkets Sociala Uppbyggnad

Sun 23 Mar 2014, 23:01

Left hand of darkness av Ursula k leguin.
Där befinner sig folk i ett könlöst tillstånd i tretti dar sen går de in i "khemer" och är öppna för sexuella kontakter, om de möter en annan person i khemer antar de antingen "kvinnlig" eller "manlig" form, utan att kunna styra vilket och utan att det spelar nån roll. Khemer pågår någon dag har jag för mig och sedan återgår en till vanlig könlös form.
Det roliga för rollspel är att de har väldigt svårt att styra sina känslor och impulser i khemer.
En fin bok som hanterar ämnet intressant.
 
AON
Posts: 32
Joined: Mon 03 Feb 2014, 21:13

Re: Folkets Sociala Uppbyggnad

Sun 06 Apr 2014, 16:13

Vad jag finner intressant med Folket är att de helt saknar historia och i stort sätt all den grund som människor använder för att organisera, kategorisera och strukturera sin vardag och omgivning. Det är roligt att läsa mutant-böckerna parallellt med min kurslitteratur i antropologi, då många frågor som dyker upp i studiet av olika grupper omkring i världen, blir mycket svåra att besvara i ett mutant kontext.

Ta en sådan sak som kategorisering (social differentiering). I antropologi brukar man mer eller mindre säga att det finns två universella kategorier: Ålder och Gender (Det sociala könet). Både dessa är problematiska att tillämpa på mutant; alla är lika gamla och alla är sterila. Andra sätt att förstå sig på kulturer är också svåra. Vi har inga härstamningslinjer, inget släktskap, odefinierade och icke formaliserade klasskillnader, inget försörjningssystem (att äta konserver är inte ett försörjningssystem) samt en till synes avsaknad av gemensamma ritualer och religiösa praktiker.

En sak som är mycket intressant att komma ihåg är att Folkets enda socialiserande process kommer från de normer som Den Gamle förde med sig, och han hade inte ett extremt stort inflytande på den enskilde mutanten liv, även om hans inflytande på kollektivet var enormt. Att i detta kulturella vakuum svara på frågor om hur samhället är organiserat och vem som gör vad och varför, är extremt klurigt, intressant och svårt. Men vi vet en del saker. Personligt ägande finns. Gemensamt språk existerar. Vi måste av detta anta att mutanterna fick alla någon rudimentär socialisering innan de lämnade Eden. Alltså; Arkens invånare har lärt sig mer eller mindre de normer och värderingar som en femåring har i vårt samhälle och har sedan isolerats. Med denna gemensamma grund kan nästan alla olika värderingar och idéer utvecklas. Dessutom är kulturen ständigt formlig, inte minst i Arken. Min tanke är att Arken börjar spelet som tämligen individualistisk och men få normer. Folk rör sig i mycket små grupper, våld är vanligt och det finns få sociala mekanismer för att kontrollera beteenden, med undantag av bossarnas vapenmakt och Den Gamles auktoritet. Under spelets gång (och i samband med att kultur ökar) kommer symboler användas för att skapa nya organisationer, nya samband och nya sociala kategorier. En känsla av grupp-soldiarietet, antingen mot den egna gruppen eller mot Arken som helhet. Men hur dessa grupper kommer att se ut och vilka egenskaper som ligger till grund för dessa gruppbildningar är i nuläget osäkert och kommer mer eller mindre bero på spelarnas aktioner och händelser i spel.

Eller i andra, mindre akademiska ord: I början av spelet är Folket ett oskrivet blad. Alla är för rädda och för misstänksamma för att bry sig om någon mer än sig själv och "sin familj", sina närmaste vänner. Det är Vilda Västern. Men i tid med att spelarna och Arken hittar saker att knyta sig kring och sätt att se på sin omvärld så kommer den Vilda Västern långsamt lunga ner sig. Våld inom Arken kommer bli ovanligare, normer kommer etableras och gemensamma värden kommer frodas. Folk kommer våga lite på fler än de absolut närmast dem själva och större sociala kategorier (manlig/kvinnlig solidaritet, klasser, arbetsgrupper, religioner, ideologier, grupperingar baserat på mutationer) kommer att bildas.

Det var (några) av mina tankar på frågan. Hoppas jag inte tråkat ut er för mycket.
Jag har ett forum för att organisera spelgrupper i Uppsalaområdet. Forumet heter Zonögat och går att hitta här http://zonogat.swedishforum.net/.
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4516
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Folkets Sociala Uppbyggnad

Sun 06 Apr 2014, 17:15

Enormt spännande!

Arkens funktion som social experimentverkstad, då Folket är just ett oskrivet blad, var något vi lockades av under skrivandet av spelet. Det är också rätt kul ur ett spelperspektiv, tycker jag - i stället för att få en färdig setting i knäet och tvingas lära sig den som spelare, får man vara med och skapa den, under spel.
Fria Ligan
 
Jonas Ferry
Posts: 180
Joined: Wed 20 Mar 2013, 23:43

Re: Folkets Sociala Uppbyggnad

Sun 06 Apr 2014, 22:37

Folk kommer våga lite på fler än de absolut närmast dem själva och större sociala kategorier (manlig/kvinnlig solidaritet, klasser, arbetsgrupper, religioner, ideologier, grupperingar baserat på mutationer) kommer att bildas.

Det var (några) av mina tankar på frågan. Hoppas jag inte tråkat ut er för mycket.
Inte tråkigt alls, mycket intressanta tankar. Flera av arkprojekten är fokuspunkter för några av de grupperingar du nämner, och spelarna kan ju vara med och styra hur de vill att Arkens samhälle ska utvecklas genom dessa.
 
User avatar
ekofest
Posts: 109
Joined: Sun 29 Jan 2012, 14:20

Re: Folkets Sociala Uppbyggnad

Tue 08 Apr 2014, 17:17

Mycket intressant AON, och klart uttryckt av lösa tankar jag haft om mutanterna.
 
Ond bråd död
Posts: 38
Joined: Tue 18 Jun 2013, 13:53

Re: Folkets Sociala Uppbyggnad

Tue 08 Apr 2014, 20:12

Jag har funderat en del på det här. Främst för att man så raskt utvecklade en system med slavar trots att det ändå finns en vuxen ibland dem. Visst, det är inte lätt att som ensam vuxen hålla ordning på 200 (eller fler, då rätt många säkert strykt med under åren, men ändå borde det ju komma fram om några håller sina kamrater som sexslavar (eftersom jag inte kan komma på nån annan användning av slavar om man inte hunnit utvecklat ett rejält privat jordbruk eller liknande). Någon borde ju tjallat för majjen kan man tycka.

Intressant är att det är ett samhälle som utvecklats ur skolgårdens sociala struktur. Hungriga småungar som nästan hela tiden har rast, tills maten börjar ta slut och de måste ut och söka mer i zonen. Oändligt med tid att mobba varandra till döds innan dess alltså, särskilt som de tuffaste ungarna inte bara är lite större och aggressivare utan också har elaka mutationer. Vilka mutationer kommer översittarna på skolgården ha? Mental dominans ("stop hitting yourself") kanske, eller nåt med eld? Det är ju de som antagligen blir bossarna. Om man inte byter ut sina mutationer ofta (har inte så bra koll på spelet än).
 
User avatar
Gråskägg
Posts: 238
Joined: Wed 29 Jan 2014, 00:26
Location: Territorierna

Re: Folkets Sociala Uppbyggnad

Tue 08 Apr 2014, 22:04

"Mutantkollo typ Flugornas herre" är en formulering som har dykt upp som beskrivning på Arken.

En möjlig förklaring till hur en slavklass kan ha uppkommit hos folket på så kort tid är att DG och de övriga ledarna/lärarna har använt slaveriet som en form av bestraffning. Mutanter som har brutit mot Arkens regler eller orsakat någon annan slags skada eller förlust har tvingats till straffarbete/slaveri som kompensation. De har en skuld att arbeta av, antingen till samhället (Folket) eller till en annan mutant, och är "ägda" tills dess skulden anses betald.
Last edited by Gråskägg on Tue 08 Apr 2014, 22:25, edited 1 time in total.
Slutstation Hökarängen - avstigning för samtliga passagerare!
 
User avatar
Gråskägg
Posts: 238
Joined: Wed 29 Jan 2014, 00:26
Location: Territorierna

Re: Folkets Sociala Uppbyggnad

Tue 08 Apr 2014, 22:20

En annan intressant tankelek är att se på Folkets hierarkiska struktur som ett slags medeltida feodalsamhälle.
MonArken: Den Gamle, Folkets ledare av hävd och tradition.
Adeln: Bossarna, Arkens maktelit.
Prästerskapet: Krönikörerna, inte olika medeltida munkar som både förvaltar kunskap och bevarar traditioner.
Borgarna: Specialisterna - skrotskallar, krossare, fixare och zonstrykare, ja t o m mutanten med hunden.
Bönderna: Generalisterna - Arkens fria arbetare, knegarna.
De livegna: Arkens ofria arbetare, trälarna, slavarna.
Slutstation Hökarängen - avstigning för samtliga passagerare!
 
TheSpaceMan
Posts: 407
Joined: Tue 07 Feb 2012, 19:04

Re: Folkets Sociala Uppbyggnad

Wed 09 Apr 2014, 00:48

Ska också bli intressant att forma samhället efter spelarnas moral och spelande.
"Om person X, Y,Z kan göra det här utan konsekvenser så borde det vara möjligt för oss med."
(Ta en grupp ut i zonen, hota folk för resurser, använda våld för att uppnå sina mål, sätta sig upp mot bossar) eller allmänt låta dom ta ansvar när samhället når ett stadie när deras beteende går emot dess värderingar. Få hemska rykten, rädsla, folk som undviker dom, eller söker upp dom med sina bekymmer.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest