• 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 
TheSpaceMan
Posts: 407
Joined: Tue 07 Feb 2012, 19:04

Re: Folkets Sociala Uppbyggnad

Mon 14 Apr 2014, 21:24

Om då sysslan är det mest centrala för vem du är och vilken grupp du tillhör, då borde en mutant inte kunna byta tillhörighet hursomhelst?
Om man kör ett fast kast system så är man ju fast där man är, om dom inte internt har någon återfödelse ritual någon kan genom gå och låta slumpen avgöra ens nya kast? :)
 
AON
Posts: 32
Joined: Mon 03 Feb 2014, 21:13

Re: Folkets Sociala Uppbyggnad

Tue 15 Apr 2014, 09:52

Om då sysslan är det mest centrala för vem du är och vilken grupp du tillhör, då borde en mutant inte kunna byta tillhörighet hursomhelst?
Problem blir att kast inte riktigt handlar om vad man gör, utan är en religiös och socialt sätt att organisera sig. Vilket kast du tillhör bestämmer inte exakt vad du gör utan snarare vad du har för rituellt värde som individ. Att detta rituella värde sedan begränsar dina valmöjligheter inom samhälle är en bieffekt, inte en anledning i sig. Som exempel kan man nämna att majoriteter av alla brahmaner i Nepal (som har typ samma kastsystem som Indien) är bönder, inte präster (Källa: Linda Stone). Däremot värderas de rituellt högre än sina grannar som kanske är vashyia (handelsmän) och de kan inte bryta mot ett stort antal regler (bland annat får de inte gifta sig med vashyia) utan att förlora sin kasttillhörighet. Sen blir det ännu mer komplicerat då det är kastgrupper, inte kastet som helhet, som är det viktiga i en individs liv. Dessa är skapade kring ett traditionellt yrke och fyller massvis med viktiga rituella, ekonomiska och sociala funktioner, men sen är det en annan fråga ifall de utöver detta yrke.

För att ta det tillbaks till mutant: Det är svårt att tänka sig "medfödda" skillnader i ett folk som saknar en historia. Däremot kan man enkelt tänka sig att vissa grupper bildar extremt sammanhållna grupperingar, ex. krönikörerna, och att dessa blir slutna och skapar regler om sin kontakt med omvärlden. Tror att det var ungefär vad du var inne på, eller hur?
Jag har ett forum för att organisera spelgrupper i Uppsalaområdet. Forumet heter Zonögat och går att hitta här http://zonogat.swedishforum.net/.
 
User avatar
Thomas
Posts: 82
Joined: Mon 24 Sep 2012, 19:39

Re: Folkets Sociala Uppbyggnad

Tue 15 Apr 2014, 13:01

Däremot kan man enkelt tänka sig att vissa grupper bildar extremt sammanhållna grupperingar, ex. krönikörerna, och att dessa blir slutna och skapar regler om sin kontakt med omvärlden.
Tittar vi på hur människans samhället sett ut i olika stadier så går det nog att ha en ganska god förklaring till varför t.ex. sysselsättning definierar olika delar av Arken. Om man nu önskar en sådan uppbyggnad, eller för den delen vill förklara världen.

Individer i ett samhälle som specialiserar sig skapar enkelt sagt mervärden (snabbare jobb, nya idéer, tekniker etc). Ju svårare uppgiften är av något skäl, desto mer tid ägnas åt att bli specialist och desto tuffare är det att ersätta personen. Specialiseringen kan därtill leda till status och/eller makt (vi är de enda som kan X så vi håller hårt i kunskapen och alla får komma till oss!).

Men det går ju även att förklara helt enkelt med att DG har som del av sin agenda att styra upp den sociala strukturen hårt. Denne har haft mandat att skapa sin version av en Ark i förhoppning om framgång. DG kan sålunda ha hittat på lite vad som helst och tutat i ungarna det och vartefter de växer blir strukturen orubbliga faktum. De vet ju inget annat. Om det sedan är någon logik i (t.ex. specialisering) eller inte spelar ju inte så stor roll.
 
Akhôrahil
Posts: 66
Joined: Tue 28 Jan 2014, 13:58

Re: Folkets Sociala Uppbyggnad

Tue 06 May 2014, 13:20

En kärleksfull robot är lösningen på alla uppfostringsproblem! :D
Skämta inte - beroende på hur robotarna i M:0 kommer att se ut, så ser jag definitivt potentialen för att en del av omhändertagandet av barnen kunde ha lagts på några till ändamålet mer eller mindre väl omprogrammerade robotar, älskade av barnen på den tiden men numera i nedgånget skick och med svaga batterier...
"Those who dream by day are cognizant of many things which escape those who dream only by night."
―Edgar Allan Poe, Eleanora
 
Akhôrahil
Posts: 66
Joined: Tue 28 Jan 2014, 13:58

Re: Folkets Sociala Uppbyggnad

Tue 06 May 2014, 13:36

Tror att man ska vara litet försiktig med att ha alltför avancerade samhällsstrukturer, som kaster eller klaner. Kom ihåg att samhället i Arken bara har haft några årtionden på sig att utvecklas - gäng och improviserade familjer är nog så långt som strukturen sträcker sig, om man bortser från Den Gamle. Och apropå det, så är det värt att tänka på att ledarskapsstrukturen i Arken är väldigt instabil - visst, många har nog svårt att tänka sig att sätta sig upp alltför mycket mot Den Gamle, men vad händer när han dör? Systemet med konkurrerande bossar fungerar inte långsiktigt - förr eller senare kommer någon att bli bossarnas boss... om man inte lyckas organisera om samhället på något annat vis. Det ligger nära till hands att tänka sig att DG varit en modererande faktor, och med hans död hotar direkt inbördeskrig om makten.

Sedan tänkte jag på ett helt annat sätt att komma fram till Arkens sociala struktur - starta litet vagt, och låt spelarnas handlingar definiera hur resten av Arken är. Spöar rollpersonerna upp någon stackare och stjäl maten, och kommer undan med det? Då är det tydligen så den här Arken fungerar. Struntar rollpersonerna i vad DG säger? Då har han tydligen begränsad auktoritet i Arken. Accepterar de slaveriet? I så fall är slaveri huvudsakligen accepterat i Arken. Immanuel Kant ställde frågan "Hur skulle det gå om alla gjorde så?" Här finns en chans verkligen låta rollpersonernas handlingar få konsekvenser, på ett sätt som är det helt motsatta mot hur det är när man spelar Murder Hobos.
"Those who dream by day are cognizant of many things which escape those who dream only by night."
―Edgar Allan Poe, Eleanora
 
robjoe
Posts: 5
Joined: Wed 20 May 2015, 22:51

Re: Folkets Sociala Uppbyggnad

Thu 21 May 2015, 09:46

Efter att varit inne och följt forumet ett tag beslöt jag mig för att bli medlem och väcka liv i den tråden. Det som Akhôrahil är inne på med sociala strukturer och hur spelarna utformar livet i arken, är en återkommande sak som jag har för avsikt att använda i mina spelares ark.

Ett konkret exempel på detta är deras deltagande vid ett rådsmöte där en av arkens invånare blivit bragd om livet och gärningsmannen skall få sitt straff, frågan kommer då bollas tillbaks till spelarna under klipp i storyn

Vad är straffet för mord i arken?

Vad är deras uppfattning om rättvisa och bestraffning i världen som den ser ut. Är det fler som tänkt i de här banorna eller har förslag på hur man kan vidareutveckla det?
 
User avatar
SirBulle
Posts: 117
Joined: Tue 25 Feb 2014, 19:10

Re: Folkets Sociala Uppbyggnad

Thu 21 May 2015, 14:05

I flera olika rollspel, både som spelare och som SL, har jag ställts inför det här.
Vad är ett väl avvägt straff i denna kulturen?
Fängelse?
Ett "skadestånd"?
Piskrapp?
Tvingad till exil?
Sänkt x antal sekunder i den stora brunnen?

Det finns en mängd olika sätt att bestraffa. I vissa kulturen kanske saken som har hänt inte ens är ett brott.
Det är intressant att se hur RP hanterar fundamentala skillnader i hur samhället är uppbyggt. :)
 
robjoe
Posts: 5
Joined: Wed 20 May 2015, 22:51

Re: Folkets Sociala Uppbyggnad

Sat 23 May 2015, 01:03

Just precis! Vilka andra frågor är värda att ta upp med spelarna för att få en förståelse för, och utforma samhället? Förutom straffskalan?

Vilka moraliska knipor kan man presentera som resulterar i diskussioner?
 
User avatar
Krönikören
Posts: 801
Joined: Sat 01 Mar 2014, 13:43

Re: Folkets Sociala Uppbyggnad

Sat 23 May 2015, 08:12

Fördelningen av resurser. Folket svälter. Avvarar någon krubb till mutanten som brutit benet?
 
stalorato
Posts: 67
Joined: Tue 15 Sep 2015, 17:46

Re: Folkets Sociala Uppbyggnad

Tue 15 Sep 2015, 18:53

jag har haft stort nöje i att följa många av trådarna härinne på det här forumet som förövrigt är en veritabel guldgruva med idéer och information -stort tack till alla som har orkat publicera er här!

många gånger har jag själv tänkt skriva nån kommentar på nån länk som diskuterar sånt jag själv har funderat över, men allmänt low tech. som jag är i dessa digitala dagar så tyckte jag t.o.m. att själva registreringen verkade både omständig och avskräckande =)

kul att läsa alla uppslag här inne när klurigt folk vänder och vrider på frågeställningarna.
ibland läser man någon som i stort sett tänkt likadant som en själv och då och då dyker helt nya frågeställningar och svar upp till sånt man själv inte ens har reflekterat över..

gråskäggs ide om ursprunget till slaveriet är väldigt lik min egen lösning.
hade först väldigt svårt att förstå hur ni menade att den gamle skulle tycka det var okej med slaveri.
men sen kom jag på att det skulle kunna bero på att den gamle tidigt hade bestämt att alla måste göra skäl för sig själv i arken och att tjuvar och latmaskar helt enkelt inte accepterades?!
"den som inte arbetar ska heller inte äta" så att säga, om någon t.ex. skadar sig så pass allvarlig att han eller hon inte kan bidra med något under en tid så kunde personen välja mellan att svälta, hoppas att eventuella vänner är altruistiska och hjälper till eller om den skadade ej vill ligga till last för någon så kan denne välja att sälja sig för en viss tidperiod, låt säga ett halvår till någon (oftast en boss?) som har råd att försörja den skadade i någon månad tills denne är läkt och kapabel att arbeta igen..
det skulle kunna fungera på liknande sätt för folk som spelat bort sitt krubb samt även som straff för stöld och misshandel, att förövaren tvingades arbeta av skulden genom att sälja sig själv till den bestulne eller den han skadat under en viss tid.

sedan tänker jag att systemet sakta har förvanskats och att den gamle har blivit så svag att han inte orkar göra nåt åt det. de som har slavar har insett att det är lönsamt att låta andra arbeta åt honom. slavotiden förlängs av ena eller andra anledningen. kanske har slaven förstört någon ägodel för ägaren eller bara beskyllts för att ha gjort det. slavarna behandlas allt sämre och får sämre och sämre mat och deras slavotid förlängs gång på gång blandannat pga av att maten som deras ägare är skyldig att förse dem med blir allt knappare och därmed dyrare. en slags primitiv inflation! =)

jag tänkte mig att bossarna från början började som ordningselever som den gamla började använda efterhand som hans hjälpredor dog p.g.a. rötan eller diverse olyckor. ett sätt att hålla ordning på alla ungarna och att dessa ordningselever med tiden fick mer och mer ansvar för olika delar av arken som fördelning av krubb och vatten samt försvar mot yttre hot och att se till att barnen stannande kvar i arken. sedan skulle alltså dessa ordningselever blivit allt mäktigare och börjat törsta efter mer och mer makt samt börjat stifta sina egna "lagar" där t.ex. det räcker med att någon sätter sig upp mot nån av hans män för att denne skall tvingas betala skadestånd och om han ej kan detta kan han tvingas sälja sig själv en viss tid och sedan rullar det alltså bara på eftersom det är väldigt svårt att köpa sig fri från slaveriet även om slavar skulle kunna tillåtas äga egna saker...

lite roligt är att även jag tänkte som någon annan i den här tråden att den gamle skulle kunna vara en robot eller en klon och att rollpersonerna skulle kunna se en exakt kopia (eller flera) av den gamle i andra arker de stöter på?! =)
fast som autonom funkar det såklart inte så bra med att han är döende av röta -kanske slut på batteri bara? ;)

jag sitter på ett bibliotek och har slut på tiden nu men som sagt stort tack för ett väldigt givande forum!
 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests